DIE MENSLIKE RAS

WAAROM IS DIE BYBEL DIE MAATSTAF WAT DIE  MENS NODIG HET SODAT DAAR WET EN ORDE IN HULLE LEWENS KAN WEES IN HULLE DENKE EN HARTE KAN WEES  EN IN DIE SAMELEWING KAN WEES WAAR HULLE BLY.

DIE MENSE IS VERDORWE EN ‘N SONDIGE WESE  EN MAAK SOOS HULLE WIL.(Ps 53: 3; Ps 14 : 3; ,Job 15 : 16)

Rom 3: 12, “Hulle het almal afgewyk, saam het hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie.
They are all gone out of the way, they are together become unprofitable; there is none that doeth good, no, not one.”

DIT IS NET JESUS CHRISTUS DIE LEWENDE WOORD WAT DIE MENS SE HART EN DENKE EN LEWE SO KAN VERANDER DAT DIE MENS SO VERANDER KAN WORD OM  SODOENDE TEENOOR GOD DRIE -ENIG SO TE LEWE  SODAT GOD DAARDEUR VERHEERLIK KAN WORD. (JOH 14: 6) (1 KOR 10 : 31) (KOL 3 : 23)

KYK SAAM DIE VIDEO EN JULLE SAL VERSTAAN WAT WORD  IN BOGENOEMDE STELLINGS BEDOEL.

DRUK DIE ‘>’ OM TE KYK.

KYK NA DIE VOLGENDE VIDEO EN ANTWOORD DAN DIE VOLGENDE VRAE

 

 

ANTWOORD IN JOU HART DIE VOLGENDE VRAE?

WAAR GAAN U NA DIE DOOD?

LITERATUUR_3     

KAN MY POGINGS GOD TEVREDE STEL?

IS DIT DIE MOEITEWERD?

WIL U WAARLIK VRY WEES?

imagesBSOC38AL

HET U AL DIE BELANGRIKSTE BESLUIT VAN U LEWE GENEEM?

imagesCA85MM3D

JOHANNES 14 : 5 – 10

Joh 14:5 “Thomas sê vir Hom: Here, ons weet nie waar U gaan nie, en hoe kan ons die weg ken?
Joh 14:6 Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.
Joh 14:7 As julle My geken het, sou julle my Vader ook geken het, en van nou af ken julle Hom en het julle Hom gesien.
Joh 14:8 Filippus sê vir Hom: Here, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg.
Joh 14:9 Jesus sê vir hom: Ek is so lankal by julle, en het jy My nie geken nie, Filippus? Hy wat My gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy: Toon ons die Vader?
Joh 14:10 Glo jy nie dat Ek in die Vader is en die Vader in My nie? Die woorde wat Ek tot julle spreek, spreek Ek nie uit Myself nie; maar die Vader wat in My bly, Hy doen die werke.”

WAT BETEKEN DIE WOORD VAN GOD VIR JOU?

ERVAAR U DIE GEES VAN GOD IN JOU LEWE?

GOD SE WOORD

HOE BELANGRIK IS GOD SE REELS

IN DIE LEWE?

VOOR HUWELIKSE SEX 3

IS U DALK BESIG MET GODSDIENS?

GAAN DIT JOU HELP?

WAT IS NODIG?

LITERATUUR_4

SPANDEER JY BAIE TYD AAN DIE BOEK VAN ALLE TYE?

1255084655

HET JU GEWEET DIE BOEK IS DIE GROOTSTE VERKOPER OOR ALLE TYE?

GESKRYF:

OOR 1500 JAAR.

DEUR 42 SKRYWERS ONDER DIE KRAG VAN DIE HEILIGE GEES.

IN 3 KONTONENTE.

LEES DIT

LIEF DIT

GLO DIT

LEWE DIT

READ IT

LOVE IT

BELIEVE IT

 

LIVE IT

‘BIBLE’

B- BASIC

                      I – INSTRUCTIONS

     B – BEFORE

       L – LEAVING

 E -EARTH

WAT VERHOED DAT JY GOD IN GEES EN WAARHEID KAN DIEN?

    imagesCA6RMV9C.jpg

  LIEFDE – WAAR VIND EK WARE LIEFDE?   wall9

                   SIEN ONS NOG DIE WONDERLIKE                  SKEPPING VAN GOD?WEERLIG

IS DIE DIE NAAM VAN GOD ABSOLIET HEILIG VIR JOU? AS DIT SO IS WAAROM GEBRUIK JY DIT SO GRAAG SONDER ENIGE RESPEK VIR HOM?

SY NAAM IS HEILIG

DIEN JY DIE GOD VAN WONDERS?  

DAAR IS ELKE DAG WONDERS.

KYK RONDOM JOU.

cropped-GOD-WHO-MAKES-US.jpg

 

GEE GOD DRIE -ENIG DIE KANS IN JOU LEWE?

ONS IS OOK OP https://www.youtube.com/channel/UCA8m49YHiofUx2nhYgILRhQ

DIE BEDIENING STREEF DAARNA OM DIE PASSIE VAN CHRISTUS VIR MENSE TE HE