WIE IS ONS

DE_WET_EN_LYRETTE_LODEWYK_FOTO

 

 

 

                       Pastoor/Evangelis                         De Wet en Lyrette Lodewyk

HY HET 20 JULIE 1990 TOT BEKERING GEKOM EN WEDERGEBOORTE GESMAAK , HY IS 4  MAANDE LATER GEROEP VIR VOLTYDSE BEDIENING OP GROND VAN 2 TIM 4 : 1 – 5.

LYRETTE HET REEDS OP 12 JARIGE OUDER TOT BEKERING GEKOM EN WEDERGEBOORTE GESMAAK.

HY IS 30 JAAR IN DIE BEDIENING EN WAS LERAAR IN VERSKEIE GEMEENTES IN SUID – AFRIKA.

HY HET OOR DIE JARE BAIE ONDERVINDING OPGEDOEN.

HY EN LYRETTE KEN SELF OOK DIE MOOI KANT VAN DIE LEWE, MAAR VERSEKER KEN HULLE OOK DIE HARTSEER EN SWAAR KANT VAN DIE LEWE. 

HULLE HET GELEER DAT DAARS DINGE WAT JY NIE IN BOEKE LEER NIE, MAAR WORD GELEER NET IN DIE PRAKTYK VAN DIE LEWE EN SODOENDE KAN HULLE WEER DIT GEBRUIK OM MENSE TE HELP.

HULLE IS MENS – MENSE EN IS DAAR OM MENSE TE HELP, ONGEAG WAT DIE PROBLEEM IS. DIE RAAD OF BEDIENING WAT HULLE VERSKAF WORD NET GEDOEN  ONDER WYSHEID EN  DIE KRAG VAN DIE HEILIGE GEES VAN GOD.

HULLE KAN EGTER OOK GETUIG VAN  DIT WAT FIL 4 : 13 VERKLAAR ” EK IS TOT ALLES INSTAAT DEUR CHRISTUS WAT MY KRAG GEE”

GOD HET HULLE BEDIENING GELEI IN ‘N TOTALE EVANGELISTIESE BEDIENING EN SODOENDE HET GOD HULLE BEDIENINGS GRONDGEBIED BAIE VERGROOT.

HULLE STAAN NIE IN ‘N GEMEENTE BEDIENING NIE. ALHOEWEL PASTOOR/EVANGELIS  DE WET LODEWYK IN 6 GEMEENTES IN SY BEDIENINGSTYD WAS.

HULLE BEDIEN IN VERSKEIE KERKE/GEMEENTES  IN DIE LAND.

BEDIEN OOK BY OMGEE/SELGROEPE EN KONFERENSIES EN SEMINARE.

HY TREE OOK OP AS SPREKER BY GELEENTHEDE EN HANTEER DAN SEKERE LERENDE ONDERWERPE.

HY BEDIEN OOK OP RADIO. (O.A HET AL BYDIEN OOR RSG, RADIO LAEVELD RADIO KANSEL, BOSVELD STEREO RADIO,RADIO KRAGBRON,SABIE STEREO RADIO- INTERNET.)

HULLE BEDIEN OOK MENSE IN DIE STRAAT  MET STRAAT WERK(TRAKTATE,GEBED,BARHARTIGHEID) EN OP DIE MARKPLEIN VAN DIE LEWE. DAAR WAAR JESUS CHRISTUS OOK ‘N GROOT DEEL VAN SY BEDIENING DEURGEBRING HET.

HULLE KOM OOK BAIE BY MENSE UIT WAT GEENSINS MEER AAN ‘N KERK BEHOORT EN VERBONDE IS AAN ‘N GEMEENTE NIE.

OOK MENSE WAT NIE MEER KERK TOE GAAN NIE. DIT IS EGTER VIR HULLE IN DIE BEDIENING BAIE BELANGRIK DAT SULKE MENSE BEDIEN MOET WORD EN OOK TERUG VERWYS MOET WORD NA ‘N GEMEENTE WAAR HULLE VERDER VERSORGING KAN KRY WAT WEL VERTROU KAN WORD EN WAAR DIE HELE RAAD VAN GOD VERKONDIG WORD.

DIE KEUSE VIR SO GEMEENTE/GROEP  LÊ BY DIE MENSE SELF. “WANT WAAR TWEE OF DRIE IN MY NAAM VERGADER DAAR IS EK IN HULLE MIDDE” – MATT 18 : 20 )  

PASTOOR/EVANGELIS DE WET EN LYRETTE LODEWYK  HET ‘N HART VIR VERLORE SIELE EN BEDIEN MENSE MET ‘N PASSIE EN MET GROOT BLYSKAP EN DANKBAARHEID VIR DIT WAT GOD OOK IN HULLE EIE SIELE EN LEWE KOM DOEN HET.

PASTOOR/EVANGELIS DE WET EN LYRETTE LODEWYK IS SAAM IN DIE BEDIENING, EN HULLE TWEE IS  ‘N KRAGTIGE SPAN VIR GOD.

EEN VAN DIE FASETTE VAN HULLE BEDIENING WAS DAT HULLE WAS  OOK DIE DEELTYDSE VERTEENWOORDIGERS VAN FEBA RADIO IN DIE VRYSTAAT (FAR EAST BROADCASTING ASSOCIATION) TOT EN MET EINDE MEI 2016. HULLE WAS 27 MAANDE BY FEBA RADIO. DANKIE HERE VIR WAT ONS DAAR VIR U KON BETEKEN.

HULLE HET DIE  27 MAANDE IN HULLE IN TALLE GEMEENTES IN DIE VRYSTAAT IN VERSKILLENDE KERKE EN GEMEENTES BEDIEN.

HY HET OOR DIE 6 JAAR WAT HULLE IN DIE VRYSTAAT WAS VIR BEDIENING BY 146 GEMEENTES EN BEDIEDINGS BEDIEN. 

HULLE HET ONDER PASSIE VIR CHRISTUS EVANGELISTIESE BEDIENING SUID – AFRIKA OOR DIE 185 BEDIENINGS GEDOEN IN VERSKILLENDE GEMEENTES/KERKE/GROEPE EN GELEENTHEDE LANDSWYD.

DIE BEDIENING VAN PASTOOR/EVANGELIS DE WET EN LYRETTE LODEWYK IS AS EVANGELISTE  EN IS OPGROND VAN DIE GEDEELTE WAARMEE DIE HERE HOM GEROEP HET IN 2 TIM 4 : 1 – 5. ( 30 JAAR GELEDE)

HY IS OOK ‘N GEKWALIFISEERDE PASTORALE BERADER.

HY IS OOK ‘N FASSILITEERDER.

HY DOEN OOK BERADING SOOS DIE SPESIFIEKE VERSOEKE  NA HULLE TOE KOM.

HY BEDIEN GEREELD OOK WOORD OP RADIO, O.A, RSG EN RADIE SABIE STEREO (INTINTER RADIO)

HY IS OOK ‘N HUWELIKS BEVESTIGER. (HY HET SY HUWELIKS LISENSIE REEDS 24 JAAR TERUG GEKRY AS HUWELIKS BERADER EN VOOR HUWELIKSE BEGELEIDER. SY HUWELIKS LISENSIE IS  GEKOPPEL AAN  DIE FEIT DAT HY IS ‘N HUWELIKS BERADER.)

HY HET OOK DIE AFGELOPE 7 JAAR 115 BEGRAFNISSE OOR DIE LAND WAARGENEEM.

HY HET OOK IN SY BEDIENINGSTYD BY DIE 300 HUWELIKE BEKRAGTIG.

HY IS OOK TANS BESIG OM 9 BOEKE TE SKRYF.

HY HET DIE LAASTE VIR 5 JAAR DIE RSG DAGBOEK GEHAAL WAT IN CUM VERKOOP WORD.

DAAR IS OOK VELE MEER WAT HULLE KAN BYVOEG – PRYS DIE HERE!! WANNEER U NA DIE WEBTUISTE GAAN KYK SAL U SIEN WAARMEE DIE HERE HULLE VERTROU EN GESALF HET OM TE HANTEER EN TE BEDIEN.

LYRETTE HET DIE TALENT GEKRY AS SANGSTER EN DIT IS OOK VAN DIE 16 AFDELINGS VAN DIE BEDIENING.

SY BEDIEN SANG IN GEMEENTES EN BY GELEENTHEDE OP UITNODIGING WAAR SY DAN MENSE BEDIEN MET  LOFPRYSING EN AANBIDDING.

PASTOOR DE WET EN LYRETTE IS TOT BESKIKKING VIR GOD SE KONINKRYK OM ‘N VERSKIL IN MENSE SE LEWENS TE MAAK.

HULLE WIL HE DAT HULLE PASSIE VIR CHRISTUS SAL UITLOOP IN MENS SE LEWE DAT MENSE DIE PASSIE VAN CHRISTUS SAL KRY.

HULLE KAN MENSE DAN OP VERSKEIE BEDIENINGS VLAKKE BEDIEN SOOS DIE BEHOEFTES NA HULLE TOE KOM. ( SIEN ONDER OPSKRIF BY VOORBLAD VAN DIE WEBTUISTE ‘ WAT BEDIEN ONS’   BY AFDELING ‘KLOP AAN’)

HULLE WIL AL DIE EER VIR GOD GEE VIR  ALLES WAT HULLE VIR HOM KON DOEN EN WAT GOD DEUR HULLE KON DOEN. PRYS SY LIEFLIKE NAAM!!!HULLE IS MAAR KROM STOKKE WAARMEE DIE HERE NOG REGUIT STREPE TREK. 

PASTOOR DE WET EN LYRETTE LODEWYK WEET NIE ALLES NIE, MAAR HULLE KEN DIE GOD WAT ALLES WEET EN WAT ALLES IS. HULLE IS GEVUL MET DIE KRAG VAN GOD SE GEES.JAK 1 : 5"AS JULLE WYSHEID KORTKOM, BID EN AAN JULLE SAL DIT GEGEE WORD SONDER OM TE VERWYT."

KONTAK ONS GERUS.

SIEN ONDER VOORBLAD VAN WEBTUISTE (TUIS) ONDER KONTAK ONS.

……………………………………………………………….

DIE BEDIENING STREEF DAARNA OM DIE PASSIE VAN CHRISTUS VIR MENSE TE HE