BEDIEN NAGMAAL EN BRING WOORD

BEDIENING REËLS

  • Die gee van ‘n Donasie vir die bediening sal hoog op prys gestel word.
  • Die koste per km is R1,60 na adres van bediening, insluitend in Bloemfontein of u kan aanvaarbare donasie vir die reiskoste gee.
  • Ek sal kwotasie van reiskoste gee nadat ek die adres van lokaal gekry het.
  • Ons  verlang huisvesting/gastehuis indien die bediening verder as 200 km van Bloemfontein is.
  • Ons sal asseblief na bediening iets kleins te ete wil he.
  • Daar moet water by kansel wees.
  • Daar moet geestelike werkers wees vir die tyd van die diens.

BEDIEN NAGMAAL EN BRING WOORD

EK BEDIEN OP UITNODIGING IN GEMEENTES IN DIE LAND. VUL DIE INLIGTING IN EN STUUR
  • MM slash DD slash YYYY
  • MM slash DD slash YYYY

DIE BEDIENING STREEF DAARNA OM DIE PASSIE VAN CHRISTUS VIR MENSE TE HE