BEGRAFNIS BEDIENING

TANS ONDER KONSTRUKSIE

DIE BEDIENING STREEF DAARNA OM DIE PASSIE VAN CHRISTUS VIR MENSE TE HE