BERADING

.DONKIE

HELP MY EK VOEL SO UITGERAFEL!!!!!!!

Is bogenoemde uitroep jou uitroep?

Dan het ek baie goeie nuus vir jou dat ons kan jou help om weer sin in die lewe te kry.

DIE ENIGSTE WYSE WAT DIE MENS WERKLIK GEHELP KAN WORD IS OM DIE MENS HOLISTIES TE BEDIEN M.A.W GEES EN SIEL EN LIGGAAM.

DIT IS HOE GOD ALMAGTIG(DIE VADER EN SEUN EN HEILIGE GEES) DIE MENS GEMAAK HET.

GOD(DIE VADER EN SEUN EN HEILIGE GEES) HET AL DIE ANTWOORDE VIR DIE MENS, MAAK NIE SAAK IN WAT SE SITUASIE DIE MENS IS NIE.

GOD(DIE VADER EN SEUN EN HEILIGE GEES) HET OOK DIE ENIGSTE HANDLEIDING ‘DIE BYBEL’ VIR DIE MENS GEGEE VIR HULP EN LEIDING.

GOD HET JESUS CHRISTUS GESTUUR OM VERSOENING TE KOM DOEN TUSSEN GOD EN DIE MENS. HY HET DIE VOLKOME OFFER AAN DIE KRUIS VAN GOLGOTA GEBRING VIR DIE MENS. HY HET BETAAL MET SY BLOED EN SY LIGGAAM EN MET SY LEWE. DIE OFFER HET GEMAAK DAT DIE MENS WEER IN DIE REGTE VERHOUDING MET GOD KAN KOM DEUR DIE WEDERGEBOORTE EN HULLE SONDES VERGEWE KAN WORD. DIE MENS WORD NADAT HULLE JESUS CHRISTUS AANNEEM AS VERLOSSER EN SALIGMAKER IN CHRISTUS JESUS GEREGVERDIG VERKLAAR VOOR GOD EN SODOENDE AANVAAR AS KINDERS VAN GOD.

DIE BYBEL HET AL DIE ANTWOORDE VIR DIE MENS HOLISTIES, M.A.W GEES EN SIEL EN LIGGAAM.

Hoe kan ons help ?

Die lewe is vol probleme wat ons uitdaag om oplossings te vind. Sommige van die probleme is relatief maklik om op te los, maar sommiges is dominerend in ons lewe.  In moeilike tye is dit van groot hulp en waarde om met ‘n toegeruste persoon te kan praat en advies te ontvang. Ek is oortuig daarvan dat u besondere (spesifieke) probleem baie eg is.  Ek waardeer die vertroue dat u na my en my eggenoot toe wil kom vir hulp en ons wil graag soveel mense as moontlik help. Ons  tyd is egter beperk, daarom vind ek dit baie nodig om ons posisie asook die hulpbronne wat ons kan bied van staanspoor af aan u te verduidelik.

WAT SE BERADING EN HULP GEE ONS?

A. GEESTELIKE BERADING.

B. SIELKUNDIGE BERADING.

C. BINDINGS VERLOSSING EN BEVRYDING.

D. VERSLAWINGS VERLOSSING EN BEVRYDING.

E. HUWELIKS BERADING.

F. VOOR HUWELIKSE BEGELEIDING.

G. BEROEPS GERIGTHEID BEGELEIDING.

H. VERHOUDING OPLOSSINGS.

I. OKKULTIESE BEVRYDINGS.

J. TREE OP AS FASILITEERDER.

K. STAAN MENSE BY MET DOODSBEGELEIDING.

L. STAAN FAMILIE BY VOOR DIE BEGRAFNIS EN OOK NA DIE BEGRAFNIS.

M. PASTOOR DE WET LODEWYK BRING OOK SEMINARE OOR O.A TEMA 1.LEWENSVERRYKINGS KURSUS. 2.HUWELIKS VERRYKINGS SEMINARE (DIE KURSUSSE IS ‘N MOET VIR ELKE MENS EN ELKE HUWELIKS PAARTJIE)

N.PASTOOR DE WET LODEWYK BRING OOK SEMINARE OOR BERADINGS KURSUSSE SOOS O.A KURSUS OM AS BERADER OPTETREE.

Wat vir u aangebied gaan word is ‘n Skrifgefundeerde program wat die produk is van Heilige Gees begeleiding, teoretiese studie, navorsing en praktiese ervaring in die spreekkamer en ondervinding vir 27 jaar in die bediening.

  1. Die Skepper se leiding is belangrik. As ’n Christelike evangelis is dit my sterk oortuiging dat baie van ons probleme verwant is aan die feit dat ons bewustelik, of onbewustelik, lewens ly wat los is van ons Skepper se leiding. Die Skepper van die heelal, God die Almagtige het mos die mens geskape. Met dit in gedagte moet ons noodwendig onder Sy leiding gebring word ten einde probleme effektief op te los, anders sal die frustrasie van onopgeloste probleme voortduur. Indien u sal kom vir verdere hulp, moet u verstaan dat ons hierdie leiding van die Here sal soek vir U.
  2. Die Bybel is die maatstaf. Ek glo dat God met die mensdom gekommunikeer het deur die boek wat ons die Bybel noem. Ek glo verder dat die Bybel die Woord van God is en die praktiese oplossings bevat wat ons benodig om suksesvol te lewe. Dit is my sterk oortuiging dat die waarhede wat in die Bybel vervat is baie ver verhewe is bo enige van die psigologiese en filosofiese sisteme wat mense kan maak. Hierdie oortuiging stuur ons bediening en praktyk en berading.  Daarom sal ek te alle tye die Bybel as enigste maatstaf in alle sessies gebruik.
  3. Jesus Christus stel die voorbeeld. Byna 2006 jaar gelede het ’n Man die aarde bewandel. Daardie Man het gekom om ons ’n begrip van God te gee wat nooit van tevore in soveel volheid gegee is nie. Die Man, Jesus Christus, is dit waarop Hy aanspraak gemaak het om te wees, naamlik die Eniggebore Seun van God. Hy het aan ons gewys en vertel hoe God is. Ons poog om ons lewe volgens Sy lering te lewe en glo dat ander dit ook moet doen.  Ons sal graag die praktiese implikasies van hierdie lering in u lewe tydens die sessies met u wil deurwerk.
  4. Ons verhouding met God is die kernrede van ons bestaan. Om na Hom toe te kom is om die antwoorde te vind wat ons tot dusver ontwyk het. Om van Hom weg te beweeg is om in duisternis en misverstand te volhard. U sal moet besef dat in die tye saam, u gevra gaan word na u persoonlike verhouding met God en Sy Seun, Jesus Christus en die Heilge Gees.  Indien u dit nog nooit verstaan het nie, gaan ons na die beste van ons vermoeë op ’n taktvolle wyse dit aan u probeer verduidelik en u help om die verhouding met God te begin.

Indien u enige van die genoemde stellings onaanvaarbaar vind of nie belangstel om die geldigheid daarvan te oorweeg nie, moet u asseblief verstaan dat ons waarskynlik nie die regte persoon is om u te help nie. Indien u, na oorweging, belangstel in verdere hulp, sal ons met graagte ons dienste aanbied sover tyd en bronne my toelaat.

Ons sal die koste per sessie aan u deurgee nadat ons die eerste sessie vasgemaak het.

KONTAK ONS VIR HULP/BERADING/ONDERSTEUNING

KONTAK BESONDERHEDE IS BY WEBTUISTE BY  VOORBLAD ONDER  KONTAK  ONS

………………………………………………………………………………………………………………………

DIE BEDIENING STREEF DAARNA OM DIE PASSIE VAN CHRISTUS VIR MENSE TE HE