SIMBOLIEK VAN DIE  BEDIENINGS LOGO  

PVC_LOGO_REG

Die logo betaan uit twee voorgestelde driehoeke.

Die gekleurde een wat aan die bokant vertoon, stel GOD voor, elke pyl van die driehoek stel ‘n deel van GOD voor.

 Die linker pyl, stel GOD DIE VADER voor  wat oorhoofs oor alles is.

Die regterkantste pyl, stel GOD DIE SEUN voor wat uitryk na die mens.

Die onderste pyl, stel GOD DIE HEILIGE GEES voor wat ook die mens wil oortuig en herskape en vertroos.

Die ronde bal in die middel stel die aarde voor wat GOD  lief het volgens Joh 3 : 16 a en wat HY totaal wil vernuwe.

Die onderste driehoek stel die mens voor wat in duisternis is, of wat nie meer in die lig wandel nie a.g.v probleme of sonde.

Die linker onderste pyl, stel die mens se liggaam voor wat terugkeer aarde toe – stof is jy en tot stof sal jy terugkeer.

Die regter onderste pyl, stel die siel van die mens voor wat by God vir ‘n oplossing soek.

Die boonste pyl, stel die gees van die mens voor, wat vanaf bo vernuwe moet word deur die Heilige Gees.

Die ronde bal in die middel stel die aarde voor wat in die mag van die duisternis is, maar Jesus Christus het juis gekom om die werk van die bose te verbreek.

God roep die mens om Hom te verheerlik en dan met die totale wese van die mens, met ander woorde GEES, SIEL en LIGGAAM onder GOD die VADER, SEUN en HEILIGE GEES se beheer  te kom.

Met ander woorde die ERGASIA eenwording moet plaas vind soos as volg vertoon  :

DIE MENS MOET GEES,SIEL EN LIGGAAM EEN WORD MET GOD DIE VADER EN GOD DIE SEUN EN GOD DIE HEILIGE GEES.

 ERGASIA_

 SLOT VERS :

1Thess 5:23 “En mag Hy, die God van die vrede, julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkoms van onse Here Jesus Christus!”

DIE BEDIENING STREEF DAARNA OM DIE PASSIE VAN CHRISTUS VIR MENSE TE HE