BETEKENIS VAN BEDIENINGS NAAM

 

PASSIE_VIR_CHRISTUS_NOG_LOGO

PASSIE VIR CHRISTUS EVANGELISTIESE BEDIENING SUID – AFRIKA

AARDE

PASSIE VIR CHRISTUS :

PAULUS KOM IN FIL 1 : 21 EN VERKLAAR HY :  “Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. “      DIT WAS ‘N TOTALE VERKLARING DAT HY ‘N PASSIE VIR CHRISTUS GEHAD HET.

DAAROM VERKLAAR EK EN LYRETTE OOK DAT JESUS CHRISTUS IS ONS PASSIE VAN LEWE EN DIE LEWE EN VIR DIE EWIGE LEWE EN VIR ONS ROEPING WAARMEE GOD ONS GEROEP HET.

EVANGELISTIESE :

EVANGELISASIE

A. ROEPING :

MY ROEPING WAS 29 JAAR TERUG AS EVANGELIS DEUR GOD BEKRAGTIG IN 2 TIM 4 : 1 -5 :

EK EN LYRETTE AS GEROEPENIS  VAN GOD DRIE -ENIG :

1. IS  GERED OPGROND VAN DIE BLOED VAN CHRISTUS JESUS WAT HY GESTORT HET  EN DIE VERLOSSING WAT HY BEWERK HET AAN DIE KRUIS VAN GOLGOTA VIR ONS.

2. IS GEWEDERBAAR DEUR DIE HEILIGE GEES VAN GOD. (Joh 1:12 en 13 – Joh 3 : 1 – 10)

3. OPGROND  VAN DIT IS ONS KIND VAN GOD. (ROM 8 :16)

3. ONS IS GEROEP DEUR GOD.

ONS IS NIE GEROEP DEUR N KERK OF DEUR MENSE NIE.

DAAROM WAT OOKAL MENSE SE DAARVAN OF DINK DAARVAN VERANDER NOOIT ONS ROEPING NIE.

ONS ROEPINGS VERKLARING IS DIT :

DAT DIE WERELD SAL HOOR VAN DE WET EN LYRETTE LODEWYK DAT ONS IN DIE KRAG VAN HEILIGE GEES SAL BEDIEN TOT EER VAN GOD DRIE – ENIG.

ONS SAL ALTYD STAAN BY 1 Kor 15 :58 ” Wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die week van die Here, want julle arbeid in die Here is nie tevergeefs nie.”

Ek en Lyrette sal altyd dankbaar wees vir elke bousteen wat God gebruik het om ons roeping en bediening te bou, of dit opleiding by n kerk was of ondervinding by gemeentes of ondervinding in die veld of by radio stasies wat ookal dit was. Elke dag is ook nog n leerskool en dit mag nooit verander nie. So groei ons om nog beter en  kragtiger instrumente van God te wees. PRYS SY NAAM!!!

ROEPINGS GEDEELTE 29 JAAR TERUG.
2 TIM 4 : 1 - 5
1."Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk:
2 verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; 
3 want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, 
4 en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. 
5 Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening." 
B. DIE BETEKENIS VAN ‘EVANGELIS/EVANGELISTIESE’ :
The evangelist - This word properly means one who announces good news. In the New Testament it is applied to a preacher of the gospel, or one who declares the glad tidings of salvation. It occurs only in two other places, Eph_4:1; 2Ti_4:5. What was the precise rank of those who bore this title in the early Christian church cannot perhaps be determined. It is evident, however, that it is used to denote the office of preaching the gospel; and as this title is applied to Philip, and not to any other of the seven deacons, it would seem probable that he had been entrusted with a special commission to preach, and that preaching did not pertain to him as a deacon, and does not properly belong to that office. The business of a deacon was to take care of the poor members of the church, Act_6:1-6. The office of preaching was distinct from this, though, as in this case, it might be conferred on the same individual.

BEDIENING :

DIT IS BEKRAGTIG DEUR GOD IN 2 TIM 4 : 5

"Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening." 

DIT KOM VAN DIE VERKLARING RAKENDE  JESUS CHRISTUS IN MATT 20:28 :

"net soos die Seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as ‘n losprys vir baie. "
SUID – AFRIKA

DIE IS DIE AREA WAT ONS EERSTE PRIORITEIT IS.

ONS STAAN OOK OP HAND 1 : 8

"maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde."

ASOOK MATT 28 : 19 – 20

19 "Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. 
20 En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen." 

ONS BEDIEN OOK INTERNASIONAAL EN IS OOK BESKIKBAAR VIR DIE TIPE UITNODIGINGS.

HET REEDS IN NEW ZEALAND BEDIEN.

GEBED : ONS VRA DAT U SAL BID DAT GOD ONS BEDIENINGS GRONDGEBIED SAL VERGROOT EN ONS SAL STUUR DAAR WAAR HY ONS WIL GEBRUIK.

ONS STREEF DAARNA DAT ONS PASSIE VIR CHRISTUS ALTYD SAL UITLOOP IN  DIE PASSIE VAN CHRISTUS .

2 Kor 5:14 ”Want die liefde van Christus dring ons…”

SLOT GEDAGTE.

Het jy geweet

Jesus is the answer to every need

 

 

DIE BEDIENING STREEF DAARNA OM DIE PASSIE VAN CHRISTUS VIR MENSE TE HE