DRA FINASIEËL BY

WARE GELD

ONS LEEF IN GELOOF EN VERTROU ELKE MAAND VIR GOD VIR FONDSE VIR DIE BEDIENING.

ONS KAN GETUIG DAT GOD VIR ONS ELKE DAG VOORSIEN. PRYS SY LIEFLIKE NAAM!!!

HOE KAN U IN DIE VERBAND BETROKKE RAAK?

A. DEUR VIR DIE BEDIENING MAANDELIKSE DONASIE TE GEE SOOS DIE HERE OP U HART  LÊ.

B. DEUR DEBIET ORDER TE TEKEN VIR MAANDELIKSE BYDRAE TOT BEDIENING.

C. DEUR VIR ‘N BESONDERSE BEHOEFTE IN BEDIENING BY TE DRA SOOS NA ONDERGENOEMDE VERWYS.

VIR WATSE  FONDSE IS DAAR IN DIE BEDIENING NODIG ?

1. OM DIE BEDIENING TE HANTEER EN TE VOLDOEN AAN DIE REDE WAARVOOR GOD DIT TOTSTAND LAAT KOM HET, HET ONS FONDSE NODIG SOOS ENIGE : DENOMINASIE/RADIO BEDIENING/TELEVISIE BEDIENING ENS
2.FONDSE VIR BRANDSTOF.
3.FONDSE VIR DIE BARMHARTIGHEIDSKAS VIR DIE AANKOOP VAN VOEDSEL, KLERE, BEDDEGOED EN SOOS DIE BEHOEFTE NA ONS KOM BY ONS  BARHARTIGHEIDS BEDIENING.(ONS GEE GESINS VIR MENSE IN DIE VERBAND GELD NIE)
4.FONDSE VIR ONS GEVANGENIS BEDIENING VIR DIE AANKOOP VAN BASIESE DINGE VIR DIE GEVANGENE.
5.DIE AANKOOP VAN KLANK TOERUSTING VIR ONS WOORD EN SANG BEDIENING.
6.FONDSE VIR  DIE AANKOOP VAN 2 X  BANIERE (OPROL) VIR ONS BEDIENING.
7.FONDSE VIR DIE OPSIT VAN ADVERTENSIE BORD VAN ONS BEDIENING VOOR ONS KANTOOR.
8.FONDSE VIR INTERNET EN SELFOON DOELEINDES.
9.FONDSE VIR 'N 10 X CD/DVD SKRYWER (WRITER) NODIG VIR ONS MEDIA BEDIENING VIR DIE VERSPREIDING VAN CD'S EN DVD'S.
10.FONDSE VIR DIE AANKOOP VAN TRAKTAAITJIES VIR ONS LITERATUUR BEDIENING - ONS KOOP TANS AAN BY 'ALL NATIONS GOSPEL PUBLISERS' IN PRTORIA.
11. FONDSE VIR ONS AS GEROEPENES SE DAAGLIKSE BEHOEFTES.

ONS LOOF DIE HERE VIR DIE VOERTUIG WAT HY VOORSIEN HET (NISSAN MIKRA) DEUR 2 KINDERS VAN GOD WAT ‘N HART HET VIR GOD SE SAAK.

FRANS EN MAGDIL, NOGMAALS SO DANKIE DAT JULLE IN ONS BEDIENING GLO EN VIR ONS BID. JULLE IS KOSBAAR!!!!

IMG-20151117-00045

OM FINASIEËL IN TE KOOP  TOT BEDIENING  VUL IN ONDERSTAANDE VORM EN ONS SAL U TERUG KONTAK EN NODIGE INLIGTING VIR U DEURGEE.

EK WIL FINASIEËL BYDRA TOT DIE BEDIENING

  • MM slash DD slash YYYY

DANKIE VIR U BETROKKENHEID.

 

DIE BEDIENING STREEF DAARNA OM DIE PASSIE VAN CHRISTUS VIR MENSE TE HE