GEBED

KOM ONS BID Photo0150

WAARVOOR U ONS KAN KONTAK I.V.M GEBED.

 1. VOORBIDDING.
 2. GEBED VIR VERLORENES.
 3. SAKE WAARMEE U ONS WIL VERTROU OM SAAM U TE BID.
 4. ONS BID VIR DIE SIEKES – TUIS EN IN HOSPITALE (ONS GAAN BESOEK MENSE IN HOSPITALE EN TUIS EN SALF EN BID VIR HULLE SOOS DIE HERE ONS LEI.)
 5. ONS BID OOK TUIS VIR MENSE.
 6. ONS BID VIR U PERSOONLIK.
 7. ONS BID VIR MENSE IN OUETEHUISE. (ONS GAAN FISIES NA DIE OUETEHUISE)
 8. BID VIIR MENSE IN GEVANGENISE. (ONS  GAAN FISIES NA DIE GEVANGENISE)
 9. ONS BID VIR KINDERS IN KINDERHUISE ( ONS GAAN FISIES NA KINDERHUISE TOE.)
 10. ONS BID VIR MENSE OP DIE MARKPLEIN VAN DIE LEWE.
 11. ONS BID VIR MENSE IN DIE STRAAT.
 12. ONS BID VIR MENSE BY KERKE EN KONFERENSIES EN SEMINARE.
 13. ONS HOU OOK GEBEDS KONFERENSIES.
 14. ONS REEL OOK GROEPS GEBED.

PAST DE WET EN LYRETTE LODEWYK HET N ROEPING OM VIR MENSE TE BID.

BY VOORBLAD KAN U ONDER KLOP AAN  ONDER AFDELING  'VERLANG GEBED' VORM INVUL EN STUUR/SUBMIT

SOU U  BELANGSTEL KAN U BEDIENING PVC EVANGELISTIESE BEDIENING SA MAANDELIKS OF EENMALIG FINANSIEEL  ONDERSTEUN  MET ‘N DONASIE.

KONTAK  PAST DE WET LODEWYK EN LYRETTE LODEWYK BY VOORBLAD ONDER KONTAK ONS

……………………………………………………………………………………………………….

DIE BEDIENING STREEF DAARNA OM DIE PASSIE VAN CHRISTUS VIR MENSE TE HE