GEVANGENIS

GEVANGENIS   imagesBSOC38AL

JESUS MAAK VRY EN NUUT

DIE BEDIENING GEE DIE GELEENTHEID OM MENSE IN DIE GEVANGENIS TE BESOEK EN BELANGSTELLING TE TOON SOOS JESUS CHRISTUS SOU GEDOEN HET.

DAAR IS MENSE WAT IN FISIESE GEVANGENISE SIT, ANDER IN GEESTELIKE, ANDER IN SIELKUNDIGE.

JESUS HET GEKOM OM DIE WERK VAN SATAN IN MENSE SE LEWE TOT NIET TE MAAK.

TANS IS ONS  BESIG MET ‘N PAAR MENSE IN VERSKILLENDE GEVANGENISE.

‘ONE SOUL AT A TIME’

BID VIR ELKE GEVANGENE.

PASTOOR DE WET EN LYRETTE LODEWYK BESOEK MENSE IN DIE  GEVANGENIS OP VERSOEK.

KONTAK ONS IN DIE VERBAND :

SIEN BY WEBTUISTE BY VOORBLAD ONDER KONTAK ONS.

DIE BEDIENING STREEF DAARNA OM DIE PASSIE VAN CHRISTUS VIR MENSE TE HE