GODS MARRAIGES IS BETWEEN A MEN AND A WOMEN

DIE BEDIENING STREEF DAARNA OM DIE PASSIE VAN CHRISTUS VIR MENSE TE HE