HOMOSEKSUELE/LESBIENS

MIN

GOD SE WOORDwall6 HOMSEKSUEL 1 LESBIENS

In die lering wil ons waarlik by die punt kom wat Joh 3 : 36 verklaar het "36 As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees."

Ons wil geensings in die lering na iemand neerkyk of veroordeel nie,  maar om vir mense te help en die nodige lering en leiding te gee, ons kyk nooit neer en verag en oordeel nie mense nie (ongeag waarin hulle vasgevang is en doen in hulle lewe)  dit is ook verseker nie waarvoor ons staan in ons bediening nie,want Jesus doen ook nie dit nie. Ons slagspreuk is nie verniet in ons bediening ' Die bediening wat 'n verskil wil maak in mens se lewens.' Jesus  kom in  Joh 3:17 en verklaar "Want God het sy Seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur Hom gered kan word." 
Ons gaan in die lering kyk na die volgende :
AFDELING  A : DIE GETUIENIS VAN LEATITIA PRETORIUS.
AFDELING B : VIDEO WAAR EVANGELIE AAN GAYS GEBRING WORD. BEWYS VAN DAT GOD DIE GAYS SO LIEF HET EN DIE WAARHEID BY HULLE WIL TUIS BRING OM JUIS HULLE TE RED EN TE VERLOS VAN GAY SONDE.
AFDELING C : IN PROSES VAN KONSTRUKSIE - SAL SPOEDIG TERUG WEES.

KOM ONS KYK EERS EN VRA VIR DIE BEGIN 'N PAAR VRAE OOR DIE ONDERWERP VOOR ONS NA AFDELING A GAAN KYK VAN LEATITIA PRETORIUS SE GETUIENIS .
KOM ONS VRA 'N PAAR VRAE IN DIE VERBAND :
1.WAT VERKLAAR DIE BYBEL RAKENDE HOMOSEKSUELE (GAYS) EN LESBIENS?
2.WAT VERKLAAR GOD VAN SY INSTELLING 'DIE HUWELIK' TUSSEN 'N MAN EN 'N VROU ?
3.KAN GOD DIE OOMBLIK VERKLAAR DIT IS SY BEGINSEL VAN DIE HUWELIK EN DAN VERANDER HY DIT SELF NA IETS 180 GRADE IN STRYD VAN WAT HY BEPAAL HET ?
4. HOE SOU DAAR VOORTPLANTING GEWEES HET OP AARDE AS DAAR NET MANS SOU WEES OF NET VROUENS SOU WEES ?
5. WAT BETEKEN DIT BY VERHOUDINGS EN DIE HUWELIK AS DIT KOM BY DIE HEILIGHEID VAN GOD EN DIE REINHEID VAN DIE HUWELIK ?
6. WAT GEBEUR MET DIE GESIN STRUKTUUR SOOS GOD DIT GEMAAK HET AS DIE BEGINSEL VERANDER WORD VAN MAN EN VROU NA 'N MAN EN 'N MAN EN 'N VROU EN 'N VROU?
7. HOEKOM SAL DIE WOORD VAN GOD (DIE BYBEL) VERKLAAR DAT DIE MAN SY VADER EN MOEDER SAL VERLAAT EN SY VROU SAL AANKLEEF, WANT NERENS STAAN IN DIE BYBEL DAT DIE MAN SY VADER EN MOEDER SAL VERLAAT EN SY MAN SAL    AANKLEEF NIE OF DAT DIE VROU HAAR VADER EN MOEDER SAL VERLAAT EN HAAR VROU SAL AANKLEEF?
8. WAAR IN GOD SE WOORD HET HY DIT VERANDER VAN TUSSEN 'N MAN EN VROU(SOOS HY DIT INGESTEL HET) NA 'N BYKOMENDE INSTELLING DAT ELKEEN NOU IN 'N VERHOUDING KAN STAAN SOOS HULLE WIL EN MET WIE HULLE WIL?
9. AS ALMAL OP AARDE NOU DIT VERANDER SOOS HULLE WIL, M.A.W MAN MET MAN EN VROU MET VROU WAT GAAN DAAR NIE MEER IN VERHOUDINGS KAN GEBEUR NIE WAT NORMAAL TUSSEN 'N MAN EN 'N VROU GEBEUR HET SOOS GOD DIT GEMAAK HET IN DIE HUWELIK,M.A.W UIT 'N MAN EN 'N VROU WORD KINDERS GEBORE ?
10. IS DIT SO DAT IN DIE NATUUR OM VOORT TE PLANT IS DAAR DIE MANLIKE EN DIE VROULIKE NODIG?
11. HOE GAAN ONS KINDERS NOU KAN LEER OOR DIE GESIN AS HULLE NOU AANGENEEM WORD IN SO VERHOUDING TUSSEN 'N MAN EN 'N MAN EN 'N VROU EN 'N VROU, WIE IS DIE MAN EN WIE IS DIE VROU NOU SOOS GOD DIT NORMAAL INGESTEL HET.SAL DIT NIE DAARDIE KIND DIE TOTALE VERKEERDE BEGRIP LEER EN GEE VAN DIE GESIN SOOS GOD DIT GEMAAK HET  EN BEDOEL HET NIE?
12. WAT IS DIE ROL WAT GOD GESPEEL HET OM DIE EERSTE TWEE MENSE SAAM TE VOEG?
13. WAT SE ROL HET ADAM EN EVA GESPEEL IN DIE SAMESTELLING DEUR GOD?
14. HOE HET GOD HULLE VAN DIE BEGIN AF GEMAAK EN WAT WAS DIE REDE VIR DIT DAT HY HULLE MAN EN VROU GEMAAK HET?

IN AFDELING  A MET DIE GETUIENIS SAL REEDS KLOMP VAN DIE VRA REEDS BEANTWOORD WORD EN DIE BEVESTIGING DAARVAN SAL ONS DIT IN AFDELING B VERSEKER ANTWOORD UIT GOD SE WOORD.

AFDELING A.

GETUIENIS VAN LAETITIA PRETORIUS

GOD HET HAAR VERLOS VAN DIE SONDE EN DIE LEUEN VAN LESBIENISME.

GESKRYF DEUR LEATITIA SELF :

LAETITIA VOORDAT SY GAY GEWORD HET EN NADAT SY GAY IS.

GOD VERLOS HAAR VAN DIE SONDE EN DIE LEWE..

HAAR HUWELIK MET LIEM PRETORIUS

HAAR GELUKKIG HUWELIK SAAM LIEM EN WONDERLIKE TYE SAAM. 

 

FOTOS EN VIDEOS 1463 

AGTERGROND

Toe ek en my broer nog baie jonk was, het my pa die grootste fout van sy lewe begaan en hy het  vyftig jaar vir daardie fout geboet!  My ma het hom betrap in ‘n seksuele verhouding met haar skoonsuster en dit het haar gebreek.  Sy het groot geword in ‘n klein dorpie naby Pretoria en het nie sulke dinge geken nie.  Sy het hom vir omtrent vyftig jaar nie vergewe nie en het hom elke dag daaraan  aan sy oortreding.

My pa het baie berou gehad, maar niks wat hy kon sê of doen kon haar seer heel maak nie.  Inteendeel dit het net meer vet op die vuur gegooi.  Haar haat en bitterheid vir haar skoonsuster het daagliks soos ‘n sweer uitgebars en daar het elke dag baie vuilgoed uitgeloop. Haar seer het in woede verander en die familie het dit ontgeld.

Ek en my broer was in die spêrvuur van haar woede vasgevang en daagliks moes ons die gevloek, geskel en bakleiery verduur.  Vrede het ons nie geken in ons huis nie, maar steeds het my pa sy straf gedra wat  elke dag aan hom uitgedeel was. 

Op ‘n dag omtrent twintig jaar na die tragediese verhouding, het my ma tot bekering gekom. Sy het besluit dat die tyd aangebreek het om haar skoonsuster te vergewe.  So gesê so gedaan en sy bel haar. Groot fout!  Toe my ma vir haar sê dat sy haar vergewe vir die twintig jaar se hartseer en pyn, was die reaksie nie wat my ma verwag het nie!

“Vat jou vergifnis en druk dit in jou —- !  Jy kan vir nog twintig jaar huil  ek gee nie ‘n duiwel om nie”  gil sy op my ma!

Geskok gooi my ma die telefoon neer, so asof ‘n slang haar gepik het!  Die wind het hard gewaai, en net daar val sy as kind van die Here.  Sy kon hierdie terugslag nie verwerk nie en het geglo dat vergifnis vir haar vrede sou bring!  Geestelik was sy nog jonk, en al die ellende het weer van vooraf begin!

My pa het ook op dieselfde tyd die Here gevind, en ek glo dit was sy behoud.  Hy het dit nooit eens oorweeg om haar te verlaat nie ten spyte van die manier hoe sy hom behandel het.  Hy het ‘n fout gemaak en het berou gehad maar hy het die prys betaal vir baie jare.

Toe my ma se skoonsuster oorlede was, was my ma so opgewonde en het met opgewondenheid verklaar  dat sy op haar graf wou dans!  Ja nee, die satan het ‘n goeie houvas op my ma gehad.  Dit het haar, my pa en ons twee kinders se lewens amper vernietig.  My ma wou vergelding hê, maar niks het haar tevrede gestel nie. Sy het haarself van geluk beroof deur haar onvergewendsgesinheid en dit was ‘n bitter pil wat ons elke dag moes sluk!  Vandag kry ek haar jammer en ek treur oor haar lewe wat verby is, maar destyds het ek nie so gevoel nie, ek het haar gehaat!

Minder as ‘n jaar voor my pa se dood, het hulle mekaar vergewe. My ma, vir die verhouding, en my pa, vir 50 jaar se hel.  Sy is vandag is sy oorlede.  Sy was ‘n groot vrou, maar met haar dood was sy ‘n klein maer vroutjie, net vel en been. 

Ten spyte van die lewe wat ons gely het, was daar ook goeie tye.  Ons was ‘n middelmatige gesin, maar daar was nie ‘n oorvloed finansies nie.  Steeds het hulle probeer om vir ons alles te gee wat ons nodig gehad het.  Lekkers, skyfies, komieks en ‘n vakansie die einde van elke jaar. 

Ek en my ma het nooit ‘n ma, dogter verhouding gehad nie, maar na my bekering, was daar versoening en vergifnis. Vandag eer ek haar as my moeder, en ek het ‘n spesiale plekkie in my hart vir haar gekoester.  Dit is ongelukkig nodig om die storie te vertel soos dit was om te verduidelik waar ek die pad byster geraak het, bo en behalwe die feit dat ek nie Jesus geken het nie.  Dit vertel ook van die liefde van God en hoe die Here ons familie weer bymekaar gebring het. 

Voor my ma se dood, was sy  afhanklik van my en ek is dankbaar dat die Here dit vir my moontlik gemaak het om vir haar in ‘n siekeboeg te sorg!  Sy was ‘n Alsheimer pasient en het altwee haar bene verloor as gevolge van suikersiekte. Ek weet dat my ma se saak met die Here reg was met haar afsterwe en dat sy vandag op ‘n veilige plek is.  Aan God al die lof, die eer en die aanbidding, in Jesus lieflike naam!  Mag die Here se Naam verheerlik word deur hierdie getuienis en dit is my begeerte dat ander bemoedig sal word en weet daar is ‘n beter lewe en dat liefde wel bestaan!

GETUIENIS

My arme pa was ‘n kettingroker en het slegs een vuurhoutjie per dag gebruik aangesien hy die een sigaret met die vorige een aangesteek het.  My pa het gedrink toe ons jonk was, maar het dit na sy bekering opgegee. Dit waarmee ek groot geword het, het my gemotiveer om op ‘n baie jong ouderdom te begin eksperimenteer met sigarette en drank.  Dit was vir my opwindend en was ook afleiding van ons daaglikse stryd met huismoles. 

Ek en boetie het daagliks slae van my ma gekry en ek dink meestal was die slae deel van haar stres en woede ontlading.  Natuurlik as my pa by die huis gekom het, het my ma vir my pa vertel hoe sleg ons was en dat hy ons ook moet straf.  Twee slae vir een fout het nie vir my reg geklink nie en al hierdie dinge het ons as familie net verder uitmekaar gedryf!

Ek het in my jeugdige onkunde geglo dat liefde is in die arms van ‘n man.  As hy sy arms om my gesit het en vir my vertel het hoe lief hy my het, het ek geswig voor sy leuens.  So het ek verval in ‘n losbandige lewe en ek het nie my bed maats met sorg gekies nie. 

My ma het my vir alles wat sleg was uit geskel want ek glo sy het nie van my gehou nie. Ek glo ook dat sy haar woede op my uitgegiet het as verplasing van haar woede teenoor haar skoonsuster. Ek was die plaasvervanger vir ‘die ander vrou’ en sy het my ‘n slet genoem en het telkemale in my gesig gespoeg! Dit was vernederend en dit het my baie hartseer gemaak.  Ek het toe nou maar so geredeneer dat as sy glo ek is ‘n slet, dan gaan ek haar nie terleurstel nie.  Toe maak ek maar so.

Op die ouderdom van negentien jaar,  het ek verwagtend geraak van my vriend.  Destyds op negentien jaar, was ons nog kinders. Hy was ‘n vakleerling by die Lugdiens en die salaris was baie min.  Met ‘n verwagting van ondersteuning, het ek vir my ma vertel van my swangerskap. My ma het behoorlik ontplof toe sy dit hoor en groot was my skok toe my ma my dwing om van die “ding” ontslae te raak. Want wat gaan die familie en die bure sê?  O die skande daarvan!

Ek het alles probeer om ontslae te raak van die fetus.  Ek wou die kern van dit wat vir my soveel probleme veroorsaak het vernietig.  Ek het in  baie warm baddens gelê en selfs baie hard op my maag geslaan met die hoop dat die babatjie sal afkom, maar niks het gewerk nie.

Daagliks wou my ma weet of ek al ontslae geraak het van die fetus. Daar was destyds nie wettige aborsie klinieke soos vandag waar ‘n mens kon gaan vir ‘n aborsie in “veilige” omstandighede nie.  Destyds was dit in elk geval nog onwettig en  ek moes na ‘n ongure buurt in die agterstraatjies van Johannesburg gaan om dit te laat doen.

Die vrou het my baarmoeder binnegedring en met ‘n oplossing van lifeboy seep vol gepomp.  Dit was vir my as jong meisie  baie traumaties en ek was baie verward en bang en dit was ‘n swaar las om alleen te dra!   Daar was niemand om my hand vas te hou nie, nie eers my vriend nie!  Niemand het my vertroos en niemand het vir my die geleentheid gebied om my vrese en hartseer te deel nie…  Niemand..  Daarna is ek huis toe en het my ma ingelig dat die daad gedoen is.  Tevrede is my ma kamer toe en haar middag slapie gaan neem.  Ek het die res van die dag in my kamer gebly.  Ek was bang en het nie geweet wat volgende gaan gebeur nie. 

Laat die aand het ek begin om ergelike krampe ervaar en kort voor lank het ek gevoel hoe die fetus uitgeskei word.  Ek was erg getraumatiseer, maar ek moes dit alleen dra.  Dit was ‘n seuntjie  en op drie maande kon ek alreeds sien dat ek die lewe van ‘n Godgegewe seuntjie gesteel het. 

Hy het nie eers die daglig gesien nie!  Skuldgevoelens en hartseer het oor my gevloei en die warm trane het onbedaarlik oor my wange gerol.  My pa het die verwerpte baba in ‘n skoenboks gesit en in die tuin begrawe.  Waar weet ek nie.  Die volgende dag het die lewe aangegaan asof niks gebeur het nie.  Niemand het vir my  gevra hoe gaan dit met my of net ‘n eenvoudige ‘is jy okay’ nie.  Ek het opgestaan en gereed gemaak om werk toe te gaan.

Die aborsie het ‘n diep wond in my hart gelaat wat ongeneesbaar was. Iets het binne my gesterf, maar iets erger was wakker gemaak in my.  Bitterheid en verwyt het daagliks deur my kop gemaal en  bietjie vir bietjie het ek gebloei, maar my wonde het nie genees nie. Daar was nie salf vir my seer nie en daar was nie pille vir my pyn nie.  Elke dag het ek geween oor my daad en my verlore kind.  My lewe het net verder vererger en ek het meer begin drink en my losbandig lewenstyl voortgesit.

‘n Jaar later toe gebeur dit weer!  Ek het weer van dieselfde vriend verwagtend geraak!  Hierdie keer het ek besluit dat ek niemand gaan vertel nie. Nie my ma, pa of vriend nie.  Ek het ‘n oorplasing by die instansie gekry waar ek gewerk het en ek is na Bloemfontein oorgeplaas. Ek het besluit dat ek nie hierdie kind gaan aborteer soos met die eerste een nie.  Hierdie is my besluit, en ek gaan die kind hou!

Ek het nie gedink aan al die uitdagings wat my besluit vir my ingehou het nie!  Ek was jonk en in ‘n vreemde stad.  Ek het maklik aangepas en die mense in Bloemfontein was baie vriendelik en behulpsaam. Destyds het ek ‘n groot motorfiets gery en was my enigste vervoermiddel.  Ek het natuurlik baie aandag gekry toe ek die eerste dag in Bloemfontein inry op my groot blink rooi motorfiets!  Ek het die aandag natuurlik baie geniet!

Maar dit was vir my so hartseer om te sien hoe ‘n man en sy verwagtende vrou  saam klere vir die nuwe baba wat oppad is, koop.  Of hoe pa trots sy nuwe baba in die stootwaentjie stoot met ma langs hom ingehak.  Ek het in my binneste gehuil en was so eensaam.  Niemand het my diepste hartseer en vrese nie geken.  Ek moes dit alleen in my binneste dra.

Soos tyd aangestap het, het ek meer onrustig oor die kind begin word.  Ek het baie gerook en te veel gedrink.  Soos tyd aangestap het, het ek begin vrees dat my kind gebreklik of gestremd gebore sou word as gevolg van my sondige lewenstyl.  Sou ek daarmee kon saam lewe om geboorte te gee aan ‘n gestremde kind?  Na ses maande se gewik en weeg het ek besluit om weer ‘n aborsie te laat doen.

Ek het kontak gemaak met ‘n vriend in Johannesburg om iemand te vind wie die aborsie kan doen. Ses maande is ‘n redelike gevorderde stadium en kan gevaarlik wees as dit nie korrek gedoen is nie.  Die persoon het ‘n afspraak gemaak met ‘n Joodse ginekoloog in Hillbrow Johannesburg – kort daarna, het ek in die koerant gelees dat dieselfde ginekoloog vir die gereg  land uit moes vlug vir onwettige aborsies.

Ek het in johannesburg aangekom sonder dat my ouers of enige iemand daarvan weet. Weereens moes ek hierdie trauma alleen te gemoet gaan.

Die aand toe ek by die ginekoloog se spreekkamers aankom, is ek na sy ondersoekkamer geneem en aangesê om te ontklee. Nadat ek op die ondersoektafel gelê het, het hy ingekom en my begin ondersoek. Maar na ‘n rukkie kom ek agter dat hy besig was om my seksueel te betas en hy het my probeer oorreed om met hom omgang te hê.

Die dokter het aangebied om die aborsie wat ‘n duisend rand gekos het, (dit was destyds tien maande se salaris werd gewees) gratis te doen mits ek met hom omgang sou hê.  Ek kon nie glo wat ek hoor nie! Ten spyte van my ellende het hy steeds die vermetelheid gehad om so iets voor te stel.  Ek het aangedui dat ek geensins belangestel het nie en dat hy moes voortgaan en klaar maak. Ek was briesend!

Hy het die fetussak geknip en ‘n dreineringspyp in my baarmoeder opgedruk  en my ingespuit.  Ek is afgelaai by ‘n agterstraat hotel in Hillbrow en alleen, het ek die nag van pyn ingewag.  Die hartseerste van als was dat my ouers minder as ‘n uur weg was van my, maar ek het nie die vrymoedigheid gehad om hulle te kontak nie.

Ek het baie pyn gehad die aand, en ek het baie gebloei.  Ek het die plastiese gordyne van die stort afgehaal en op die bed gesit sodat ek nie die beddegoed sou mors nie.  Die volgende oggend was ek baie siek en ek was swak van al die bloed verlies.

Ek het naar geword en het badkamer toe gevlug waar ek opgegooi het en my maag het gewerk.  Ek was bitter siek.  Ek het gedink ek gaan sterf so siek was ek.

Skielik het ek gevoel hoe die kind uitglip in die toilet en toe ek  in die toilet kyk, het ek gesien hoe die lewe van my kind in die toilet tussen al die gemors sy ligaampie verlaat. 

Ja, dit was weer ‘n seuntjie, met pikswart hare…. Volmaak geskep, maar verlore in ‘n bemorsde toilet, verwerp, vermoor…   O die ellende!  Die pyn! Wat het ek alweer gedoen! Here help my!!!

Terug in Bloemfontein, het die lewe aangegaan en elke dag het ek opgestaan en myself voortgesleep totdat dit tyd was om huis toe te keer.  In die aande het ek myself verdiep in ‘n bottel drank,  en my smart het my toegemaak soos ‘n donkerkleed. Nag na nag het ek myself aan die slaap gehuil.

Ek het konstante nagmerries gehad oor my baba.  Ek het gedroom dat iemand die baba in my arms sit en dan ontbind die baba. Of iemand gee my die baba en dan verdwyn die baba eenvoudig.  Drie en twintig jaar later het ek gegaan vir sielkundige hulp om hierdie trauma te verwerk maar die sielkundige kon my nie help nie, en ons sessies het naderhand in ‘n seksuele verhouding verander. Die wêreld kon nie verligting bied nie.

 Steeds het my losbandig lewenstyl onversteurd voortgegaan.

Die vyand het ‘n sak om my nek gesit en vir elke seer, het hy ‘n groot, swaar klip ingesit.  Elke dag het ek hierdie sak saamgesleep orals waar ek gaan.  My las was swaar en ek het lewensmoeg geword.

Toe ek omtrent een en twintig jaar oud was,  het ek vyf hartaanvalle gehad.  Dit was ‘n hart virus wat die hartspiere aangetas het.  Ek was baie, baie siek en kon nie meer werk nie.  Plaas dat ek huis toe gaan na my ouers toe,  het ek met ‘n man getrou wie vyftien jaar ouer as ek was. 

Op daardie stadium het ek my ouers vyf jaar laas gesien of gekommunikeer omdat ek het hulle verantwoordelik gehou tesame, met my vriend, vir al my verliese en hartseer.  Ek het nooit verantwoordelikheid aanvaar nie en het geglo dat ek die slagoffer was.

Ek het hierdie man skaars ses maande geken en het hom in ‘n kroeg ontmoet.  Dit was die begin van ‘n nege jaar mislukte huwelik.  Hy was ‘n alkolis en ‘n dobbelaar en vir ‘n pandjies winkel was hy baie lief.  As hy nie geld gehad het vir dobbel of drank, sou hy die pandjies winkel besoek.  En so het my besittings minder en minder geword.  

Ek het gesmag om weer ‘n kind te hê om die te vervang wat ek verloor het, maar altyd was daar ‘n verskoning soos ‘die tyd is nie reg nie’,  of ‘wag totdat ons finansies ‘n bietjie beter is’. Na nege jaar toe ek hom dreig met ‘n egskeiding, hoor ek dat hy steriel was! 

Hy het die voorstel gemaak dat as ek terugkom na hom toe, sou hy my toelaat om te gaan vir kunsmatige bevrugtiging!  Dit het my so kwaad gemaak want vir nege jaar het ek gehuil!  En vir nege jaar het hy my belieg!

In die begin het ek hom genoeg vertrou om vir hom te vertel van my aborsies.  Hy het hierdie inligting gebruik soos ‘n dolk.  Wanneer daar struwelinge tussen ons was het hy die dolk in my hart in gedruk en gedraai en gedraai totdat ek histeries geraak het. 

In die tyd het ek baie woede uitbarstings gehad en my man gereeld ernstig aangerand.  Ek het geen beheer  oor my woede gehad nie.

Een aand het ek amper sy oog uitgeslaan na ‘n ernstige woordewisseling!  Ek het tot stilstand geruk toe ek sien wat ek aan hom gedoen het!  Is dit werklik wie ek is?  Hierdie geweldadigheid het my baie gepla  maar ek kon myself nie keer nie! 

Dis daar waar ek my goed gepak het en hom gelos het.  Ek was bang dat ek hom sou doodmaak en dan sou ek vir die res van my lewe in ‘n tronk sit! 

Die vyand het nog ‘n klip in die sak om my nek geplaas, en my las het al hoe swaarder geraak!

In die tyd toe ons nog getroud was, het ek ‘n goeie restaurant bedryf, maar as gevolg van my man se drank en dobbelprobleem, het ek die besigheid verloor.  Hy kon nie sy hande uit die geldkas hou nie en dis nogal ‘n skok wanneer jy die oggend gaan om oop te sluit en daar is kettings om die handvatsels vasgegrendel om te verhoed dat ek kan ingaan.  Die kennisgewing vasgeplak teen die deur, basuin bankrotskap uit aan die wêreld!

Daar is baie meer om te vertel van hierdie huwelik, maar ek dink genoeg is gesê. Ek het my man gelos met net die bietjie klere wat oorgebly het en een boks met ‘n paar persoonlike besittings.  Ek het die meubels en alles by hom gelos.  Ek het gesukkel om weer op my voete te kom, maar ek het geweet as ek dit nie doen nie, gaan ek nie weer opstaan nie.

Na ‘n paar maande, het ek ‘n baie welgestelde man, sestien jaar ouer as ek, ontmoet!  Kort voor lank het ek by hom ingetrek  en vir elf jaar in sonde saamgelewe. 

In die tyd moes ek soveel verskonings hoor, hoekom hy nie met my kon trou nie. Maar ek het steeds my beste vir hom gegee!  Na so tien jaar het ek uitgevind dat hy ontrou aan my is. Nadat ek alles bymekaar gemaak wat ek nodig het om ‘n woonstel in te rig, het ek uitgetrek.  My hart was gebreek.  ‘n Paar maande nadat ons uitmekaar was, het hy met die dame getrou en op sy troudag het ek in die donker van my kamer die dag omgehuil.

Nog ‘n klip  in die sak, nog ‘n man …

Na hierdie liefdes teleurstelling, was ek twee jaar alleen.  Ek was elke aand van Sondagaand tot Sondagaand in ‘n kroeg of ‘n nagklub. Daar het ek gekuier totdat die son opkom.  Soms as ek dronk by die trappe opgestrompel het na my woonstel, het mense oppad werk toe die trappe verby my gegaan.  Vir my was dit skeeusnaak! Noodloos om te sê, het my werk daaronder gely, maar op ‘n manier het ek steeds my werk behou.

Ek het baie mense geken en vir my was dit nie vreemd om alleen na ‘n klub of ‘n kroeg toe te gaan nie.  Daar was altyd iemand wie ek geken het.  En as daar  niemand was wie my geken het nie, het ek vinnig iemand leer ken! Maar in die aande as ek huis toe gegaan het,  het ek myself aan die slaap gehuil.  So het my lewe net verder en verder versleg sonder dat ek agtergekom of omgegee het.  Drank, sigarette, seks en deurnag partytjies het my lewe beheer.  Niks anders was belangrik nie.

‘n Klomp ekstra klippe is in my sak bygevoeg!

‘n Vriendin het my genooi om een middag na werk saam met haar te gaan na ‘n gimnasium. Ek het ingestem en ‘n sak gepak met oefen klere en ‘n handdoek met ‘n bottel water. 

Dit was die eerste keer wat ek in ‘n gymnasium geoefen het en ek het dit baie geniet!  Ek het so lekker gevoel toe ek by die huis aangekom het en ek het agtergekom dat my stres vlak aansienlik laer was as gewoonlik!

So het ek aangesluit by die klub en na ‘n maand het ek met ernstige ligaamsbou begin.

Ek was nie tevrede met die roetine oefininge op die rontebaan  nie want daar was te min aksie!  Ek het altyd geloer na die afdeling waar die manne met die groot ysters gespeel het en ek het besluit dit is waar ek wou wees !  Ek wou spiere bou!

Die eienaar van die klub het hom ontferm oor my en my geleer hoe om met gewigte te oefen sodat ek spiere kon ontwikkel.  ‘n Mooi lyfie was nie genoeg vir my nie want ek het alreeds ‘n mooi lyfie gehad!  Al moet ek dit self sê, ek was ‘n baie aantreklike vrou en het myself ten spyte van my lewenstyl, goed versorg.  Ek was die toonbeeld van vroulikheid! 

My hare was lank, my grimering was keurig, naels rooi geverf en goed versorg!  En dan natuurlik het ek baie stylvol aangetrek. Ek was baie lief vir snyerspakkies met hoëhak skoene! Ek was nie iemand wie agter die modes aangedraf het nie, maar ek het aangetrek wat my gepas het!  As ek in ‘n vertrek ingestap het, het die koppe behoorlik gedraai!  Klink verwant, maar dit was so!  Nou ja, jakkals het sy mooi stert goed geprys!

Ek was altyd lief vir adrenalien sporte!  In Johannesburg het ek aan valskermspring deelgeneem en natuurlik my “pride and joy”, my blink, rooi, 750cc Suzuki motorfiets! Niks fout met my vroulikheid nie, ek was net ‘n waaghals! Ek het al my energie en tyd in my nuwe sport belê!

Kort voor lank, het ek begin om ‘n liggaam te ontwikkel wat my totaal bekoor het!  Ek was so vol van myself dat wanneer ek in die stad verby winkel vensters geloop het, het ek my beeld daarin bewonder!

Die mooi liggaam was natuurlik nie net te danke aan my harde oefen program nie, maar ook al die bymiddels en verbode oefen middels! 

Die gevolge van hierdie bymiddels het ek later die prys daarvoor betaal.  Ek was verslaaf  aan die stewige oefeningprogram en die stres ontlading was soos ‘n dwelm vir my!  Dit het ten minste my aandag ‘n bietjie weggetrek van die klubs en kroeë.

Toe ek die ouderdom van so 39-40 jaar oud bereik, het ek begin bekommerd raak omdat my ouderdom my begin inhaal het en die kanse dat ek ‘n kind sou hê, het al hoe minder begin raak.  Ek het besluit dat ek nou vinnig ‘n plan moes maak om ‘n man te kry sodat ek ‘n kind in ‘n “huwelik” kon hê.

So sak ek af na al die nagklubs op soek na ‘n man.  Ek ontmoet toe iemand wie elf jaar jonger as ek was.  Ek was onmiddelik aangetrokke tot hom en na ‘n kort tydperk, is ons in die hof getroud, natuurlik met ‘n ring wat ek gekoop het. Dit was sekerlik die kortste en die mees onpersoonlikste huweliks plegtiging wat ek nog beleef het!  Maar ag wat, wat is die verskil of jy nou in die hof of in die kerk getroud is, die wet sê ek is nou getroud.

Van my mans se kollegas het ons buite die hof ingewag en ons gegooi met gedroogte blommetjies en ons is reguit kroeg toe om ons huwelik te vier! Die dag toe ons getroud is, het ek geweet dat ons huwelik ‘n 50-50% kans het om te faal indien nie meer nie. 

Ek het geweet dat hy alkohol ernstig misbruik en dat hy geweldadig was, maar  steeds het ek voort gegaan met die huwelik sodat ek my doel , om ‘n kind te hê, kon bereik.

Vir tien maande het hy my aangerand en emosioneël vertrap. Baie kere moes ek die bloed van die mure afvee nadat hy my geslaan het.  Ek het die tien maande om gehuil.   Ek het in die tyd wat ek met hom getroud was twee maal probeer selfmoord pleeg en  ek weet dat as ek dit reggekry het, was ek verseker vandag in die hel!

Een keer nadat ek probeer selfmoord pleeg het was ek vir drie dae in ‘n koma. Toe ek wakker word, was ek steeds geklee in slegs my broekie en my bloes.  Die wêreld is genadeloos wanneer dit by selfmoord kom en toe ek  die oggend wakker word, kom die dokter in met ‘n klomp studente.

“O, hierdie een het probeer selfmoord pleeg!”  Sê hy met ‘n handgebaar vir die studente!  “Lekker jou roes afgeslaap!” Lag hy vir my.   Ek was so verslae dat ek nie ‘n woord kon uitkry nie. Hier lê ek in my ellende en pyn en hierdie dokter dink dis ‘n grap!  So is ek ontslaan en my dierbare man kom haal my.  By die woonstel gaan ek in ons kamer in sodat ek in die bed kan klim.  Ek sien dat die bed nog nie opgemaak is nie en toe ek die lakens terugtrek, het ek ‘n vreemde vrou se onderklere tussen die lakens gevind.  Haar sandale was ook onder my bed ingedruk!

Terwyl ek vir my lewe in die hospitaal geveg het, het hy met ‘n vrou in ons bed gemeenskap gehad!  Elke dag het ek meer en meer verbittered geraak.  Ek was kwaad en getraumatiseer.

Een aand het hy sy vriende na ons woonstel genooi en kort voor lank is ons in ‘n woorde wisseling. Die aand het hy my voor sy vriende en hulle vrouens erg aangerand.  Die vernedering was baie groot gewees. 

Ergste van al was, hoe erger hy my behandel het, hoe liewer was ek vir hom.  Ek het allerhande duur geskenke en klere vir hom gekoop en ek het naderhand agtergekom dat ek probeer  om sy liefde te koop.  Ek het ook agter gekom dat ek obsessioneël oor hom was.

 Ek het besef dat ek nie die verwerping van my liefde vir hom kon aanvaar nie en het alles in my mag gedoen om sy liefde te wen. Ek het besef dat obsessie nie liefde is nie en dit het my gemotiveer om weer beheer te neem van my lewe.

Die volgende oggend na die aanranding is ek hof toe en het ‘n hof interdik teen hom gekry.  Die interdik was by sy werk afgelewer tot groot verleentheid van hierdie groot speurder van die S.A Polisiediens!  Ek het sy klere oor die balkon gegooi en hom die dood voor die oë gesweer as hy ooit weer naby my kom.

Maar hy het dit nie daargelaat nie en hy het vir my in die skaduwee dopgehou. Soms het ek sy gestalte voor die glas voordeur gesien terwyl hy die handvatsel van die deur toets om toegang te kry.   Ek was in die aande te bang om my ligte aan te sit en het van kamer tot kamer op my hande en knieë gesluip.  Ek het gesien hoe hy eendag nadat ek hom uitgesluit het, die staal sekuriteits deur uit sy raamwerk pluk om by my uit te kom.  Hy was baie sterk en meer so as hy gedrink het en kwaad was.

Ek was kwaad, bitter en ek het baie aggresief geword.  Verpletter op die grond! Nog ‘n klip, nog ‘n man!

My skoonsuster was lesbies en sy het gesien hoe haar broer my behandel het.  Die dag toe ek en haar broer uitmekaar was, het sy my diep in die oë gekyk en my belowe dat sy sal sorg, dat ek liefde ken!  Gretig het ek haar belofte aanvaar want ek het so ‘n honger vir liefde en aanvaarding  gehad.  Ek het salf vir my wonde nodig gehad en ek het geglo dat êrens in die donker siek wêreld is daar iemand wie my sal lief hê en nie seer maak nie. 

As ek hom net kan vind.  Al was my verhoudings met mans tot dus vêr ‘n mislukking, het ek steeds ‘n verwagting van liefde by hulle gekoester.

Ek het selfs begin wonder of daar nie met my fout was dat ek nie in staat was om ‘n gesonde verhouding met ‘n man te hê.  Ek het baie selfvertroue verloor en ek het ‘n lae selfbeeld ontwikkel. Ek het myself as waardeloos beskou en het gevoel dat ek miskien verdien wat ek kry. 

Liggaamlike letsels genees met tyd, maar daar is geen medisyne op aarde wat die letsels van die hart kan genees nie. Let wel ek sê op aarde!   Nie eers drank het gehelp nie want môre oggend het ek ‘n babelas en die bietjie geld wat ek oorgehad het, is geblaas.  Ek praat ook nie van die vernedering van my gedrag in my dronkenskap nie. Ek het my begin skaam vir myself.

In elk geval, my skoonsuster het begin om my saam met haar na gayklubs te neem.  Vir my was dit om te ewe en ek het glad nie omgegee waar ek was of wat die mense om my gedoen het nie. As ‘n man ‘n man wou vry of ‘n vrou ‘n vrou oop mond wou soen was dit hulle saak en dit traak my nie. 

Solank ek my bottel gehad het, het ek geparty tot die volgende oggend!  Dit was glad nie vreemd om in die dames toilette in te gaan en mans daar te sien neuse poeier en lipstiffie aanwend nie! Hulle was nie vir my ‘n bedreiging nie want hulle het in elk geval nie in vrouens belanggestel nie!

Maar soos dit nou is,  as jy jouself blootstel aan die sonde, gaan dit jou inhaal!  ‘n Mens verval in ‘n gemaksone en die sonde om jou raak naderhand aanvaarbaar en normaal. 

Een aand na ‘n hewige gekuier in die gayklub, beland ek in die bed met ‘n vrou!  Eers het dit heeltemaal teen my instinkte gebots en ek het baie skuldig gevoel daaroor.

Ten spyte van my skuldgevoelens het ek nog steeds myself blootgestel aan die gay lewe.  Hier, het ek besluit is waar ek hoort.  Hier gaan niemand my seermaak nie.  Ek het gehunker na die sagtheid van ‘n vrou want, het ek geredeneer, sy verstaan my emosionele en seksuele behoeftes. Sy is dan ‘n vrou!  Ek het die gedagte aan ‘n lewe sonder mans begeer en ek het begin om elke dag dieper in die lewe van lesbiansime te val.

Ek het besluit dat ek die man in die verhouding wil wees want ek wil die baas wees.  Niemand sal ooit weer baasspeel oor my nie.  As iemand gaan seermaak gaan dit ek wees, maar niemand gaan my weer seermaak nie.  Met die besluit het ek myself begin oortuig dat ek so gebore is.  Dit het my skuld gevoelens gesus want as ek so gebore is hoef ek dan nie verantwoording te doen nie! Dit was vir my verontskuldiging voor God en  mens! Die leuen wat ek om myself geweef het, het al hoe stywer om my nek gedraai en my menswees het meer en meer geval tot die laagste punt van my lewe. Ek het gou in ‘n verhouding met ‘n vrou beland!  Dit was vir my salig en ‘n nuwe ondervinding met iemand wie my verstaan en nie sal seermaak nie. 

Vir my was die nuwe lewe ‘n vorm van self-beskerming en ‘n hoë muur van selfverdediging wat ek om myself gebou het.  ‘n Deur waaruit ek gevlug het! Daar was nou geen mans in my lewe nie en dit was wonderlik!  Steeds het ek in die verloop van ‘n normale dag baie aandag van mans gekry en dit het my tot in my binneste gegrief! Ek wou nie hulle aandag meer hê nie want ek het uiteindelik geluk gevind!

Soos die tyd aangestap het, het ek myself meer begin aanpas in my nuwe lewe.  Ek het my mooi langhare kortgeknip en opgehou grimering dra.  My naels was kort en sonder naellak. Ek het al my mooi vroulike klere verruil vir klere wat meer na die manlike kant toe geneig het en  alles wat vroulik was het ek uitgegooi. Ek het vir my klere en steuwels aangeskaf wat die laaste teken van vrou wees verwoes het.

Ek het ook my optrede verander soos dit ‘n man.  Ek het begin loop soos ‘n man, vloek soos ‘n man en het aggresief geword soos ‘n man.  Ek het geglo dat dit maar hoe mans is want dit is al wat ek geken het! Ek het ‘n weersin in hetroseksuele mans ontwikkel en het hulle verdra net omdat ek geen keuse gehad het nie.  Ek het werklik nie geweet dat daar goeie mans was nie want elke man wie ek geken het was mans wie net so verlore soos ek was.

Ek het geglo dat hulle het “macho” opgetree om hulle manlikheid te bewys. Ek het geglo dat hulle self ‘n identiteits krisis gehad en hulle beeld wat hulle voorgehou het  net so verwronge soos die leuen wat satan om my gespin het!

As ek gaan petrol ingooi en die petrol joggie spreek my aan as tate of meneer, was ek in die hemel want mense sien my as ‘n man! Dit is ‘n bewys dat ek so gebore is, het ek geglo! 

Maar wat ek vergeet het, is dat ek myself doelbewus verander het om soos ‘n man te lyk!  Dit maak nie altyd sin nie want hoekom wil ek soos ‘n man lyk,  hulle is tog die geslag wat my altyd seer gemaak het? Maar dit het my oortuiging meer versterk dat wat ek doen nie verkeerd is nie!  Die leuen van satan dat ek so gebore is, het my finaal vasgevang en verstrengel sodat ek die waardheid nie meer geken het nie!

Ek het ook begin gewig aansit want ek het ‘n nuwe grashalmpie gehad om aan vas te hou.  My belangstelling in liggaamsbou het vinnig begin kwyn totdat ek naderhand heeltemaal opgehou het.  Ek het nou weer iets nuuts wat my aandag vasgevang het. Vrouens! Weg is my vroulikheid, weg is my mooi liggaam en weg is die aandag van mans , uiteindelik!

Ek en my vriendin se verhouding het omtrent  vier tot vyf jaar gehou, en toe is dit verby.  Ek het agtergekom dat daar geen verskil is tussen gay en hetroseksuele verhoudings nie.  Almal stink!

Dit was my ervaaring dat daar  geen waarborg van getrouheid van jou maat is nie. Ons almal op soek na liefde en aanvaarding en wanneer ons dit vind, het ons so vasgeklou daaraan dat  die een die ander een versmoor het. Dit glo ek, is waar my maat se oë begin dwaal het. Ek dink ook dat my nuwe voorkoms as man en die aanname van die manlike rol, haar ontspoor het.  Sy het lank alreeds haarself in die manlike rol gevestig! 

Ek het gevind dat die mislukte verhouding in die gay lewe, my seerder gemaak het as mislukte hetroseksuele verhoudings!  My verwagting van liefde het my lelik gefaal en teleurgestel. Waarheen nou?  Hetroseksueel, homoseksueel? Nêrens kon ek liefde vind nie.

Die sogenaamde “straight” mense maak dit ook nie maklik vir gay mense nie.  Hulle is geneig om die gay mense te etiketeer en in ‘n aparte kamp in te jaag! As jy eers in die kamp is, slaan die wêreld die deur agter jou toe en daar sal jy bly! Ek was baie sensitief oor die behandeling wat ek van “straight” mense ontvang het en wanneer dit gebeur het, het ek my slegste gedrag en vieslikste taal gaan uithaal net om hulle ‘n bietjie meer te skok! 

Hoe slegter hulle my behandel het, hoe dieper het hulle my in ‘n vrou se arms en in my lewe van sonde in gedwing!

Net soos ek in die hetroseksuele lewe losbandig was, so het ek ook in die gay lewe geword. Baklei in die klubs was ook die orde van die dag. Alles weet ek was ‘n vorm van stres ontlading en uiting van woede teen die mense wie my so te na gekom het!

Ek het op ‘n plot gebly en naweke was dit partyjie tyd!  As ek die volgende oggend wakker geword het, het ek klomp lywe deurmekaar op die mat sien slaap.  Die plek het gelyk asof ‘n orkaan dit getref het!  Orals het daar asbakke rondgestaan wat oorgeloop het van stompies en as. Daar het ‘n suur reuk in die vertrek gehang van al die lee bierblikkies en half gedrinkte glasse drank.  Hier en daar het ‘n bierblikkie gelê in ‘n nat kol soos dit omgeval en uitgeloop het.  Orals het vuil glase met vetterige vingermerke gestaan met lee borde van die vorige aand se braai.  Die pyltjiebord se kas deure hang nog oop en die kryt waarmee die telling opgeskryf word lê stukkend getrap op die mat.  My oë het die merke gevolg soos die persoon wie daarop getrap het verder aangestap het.

As ek so na die mense en die vertrek gekyk het, het ek in my binneste inmekaar gekrimp. Is dit werklik die lewe wat ek graag vir myself wou gehad het? 

Maar hierdie gedagte vlug sodra iemand wakker word en ‘n bier nader trek en ‘n diep en lang teug daaruit trek! Sy vryf haar maag en breek ‘n wind terwyl sy strek om haar sigarette nader te trek.  Dis asof almal skielik ontwaak en slaperig kombuis toe strompel om te kyk of daar ietsie oorgebly het in die braaivleis bak om te eet.   Nee kyk, die mense is honger in die oggende want hulle wil mos nie eet terwyl hulle drink nie!

Ek het soms in my dronkenskap vreemd opgetree.  Ek het ‘n cd gehad van Ierse drink liedjies.  Ons het lekker saam met hierdie musiek gedrink en gedans.  Die vreemdste van al is dat tussen hierdie wêreldse musiek was daar een lied wat my heeltemaal in my spore gestop het!  As dit gespeel het, het ek  na die kas gedraai  waarop die cd speler staan,  my hande in die lig gegooi en daar gestaan en wieg tot die einde van die lied!

Ek kan nie verklaar hoekom die lied op ‘n wêreldse cd was nie, maar ek weet nou, dat die Heilige Gees alreeds in my begin werk het ten spyte van my dronkenskap!  Die lied se naam was “Jerusalem”!  Sodra die lied om was, het ek voort gegaan met die partytjie!  Iemand het een aand vir ‘n ander een gevra “wats fout met haar?” En die antwoord was “los haar! Sys gesuip!” Maar ten spyte van hulle gespottery en gelag, het ek nie my arms laat sak, totdat die lied verby was nie!

Eendag na ‘n braai, sit ‘n klompie van ons in die sitkamer en gesels.  My sigaret boks het baie naby die rand van die koffietafel voor my gelê, en ek sê vir my vriendinne, terwyl ek met my wysvinger die boks van die tafel afstoot, “dit is hoe vêr ek is van kind van God word!”  Almal het natuurlik geskreeu soos hulle gelag het!  Ek het ook lekker saam gelag, maar in my binneste het ek dit geglo.  Hoekom weet ek nie, maar ek het dit geglo.

‘n Vriendin het altyd gekla oor ‘n pyn in haar been onder die knie maar ons het nie veel aandag daaraan gegee nie.  Maar op ‘n dag het die pyn so erg geword dat sy in die hospitaal opgeneem is.  Groot was my skok toe ek haar na werk besoek en verneem dat haar been onder die knie geamputeer is!  Daar was ook ‘n moontlikheid dat haar ander been geamputeer sou word, maar tot haar groot verligting, was dit nie nodig nie!

Sy was baie siek en was omtrent twee maande in die hospitaal, maar op ‘n dag was sy uit.  Een Saterdagoggend het sy vir my kom kuier op die plot en deel met my dat sy graag wil kerk toe gaan om vir die Here dankie te sê dat Hy haar ander been en haar lewe gespaar het.  Sy was een van die “beter” gays al was sy soos ons, in sonde vasgevang.  Ek het altyd die idee gekry dat sy graag die Here wou dien.

Ek stem toe in om saam met haar kerk toe te gaan.  Ek persoonlik wou nie gaan nie want kerk het nie vir my iets beteken nie.  Ek het dit nie as ‘n opsie beskou nie want toe ek klein was, het my ouers al die pad tot by die kerk baklei en as ons weer in die kar was na die diens, het die bakleiery weer begin tot by die huis.  Ja, nee.  Die kerk was nie vir my ‘n opsie nie, maar ek het saam met haar gegaan!  In die kerk was ek baie verveeld en ek het gesmag na ‘n sigaret.  Ek het baie gerook! En so het ons aan en af kerk toe gegaan het as die babelas dit toegelaat het!

Maar op ‘n dag het iets in my binneste begin krap!  Ek het nie verstaan wat dit was nie, maar ek weet vandag dat dit die Heilige Gees was wie in my begin roer het!  Ek het na die mense om my begin kyk en ek het agter gekom dat hulle iets het wat ek nie het nie en dit was vrede, vreugde en blydskap!  Hulle het so mooi gelyk, so asof hulle geblink het! 

Hulle was ontspanned en liefde het uit hulle gesigte gestraal!  Selfs die mans het vir my mooi gelyk!  Ek kon sien die man was lief vir sy vrou op die manier hoe hy na haar gekyk en vasgehou het!

Ek het op daardie oomblik besef dat ek op die kruispad van my gebroke lewe was.  Ek het begeer wat hulle het en  ek het so vuil gevoel. 

Die wêreld het my gekou en uitgespoeg op die grond waar ek verder vertrap was!  Die duiwel het gebaljaar in my lewe en my hele menswees probeer vernietig!  In my binneste het ek daardie aand geween vir my hartverskeurende lewe!  Ek moes kies, maar ek het nie waardig gevoel om ‘n kind van die Here te wees nie.

Voor my teen die ruglening van die sitplek voor my, was daar ‘n houer met kaartjies daarin.  En net langsaan was daar ‘n potlootjie om mee te skryf. Ek het vorentoe geleen en ‘n kaartjie uitgehaal.  Heelbo staan daar “Praat met ons.”  Ek vul in my naam en telefoon nommer en net onder dit was daar blokkies wat gemerk kon word om aan te dui hoekom ek die pastoor wou sien.

Ek gaan deur die opsies en kom op een af wat lees, ‘ek wil my lewe vir die Here gee.’  ek het dit ‘n paar keer gelees terwyl my potlood oor die opsie se blokkie gehuiwer het.  Sonder om verder te dink, maak ek ‘n kruisie in die blokkie en los die kaartjie op die stoel langs my.  Na die diens het ek vinnig uit die kerk gevlug ingeval iemand my voorkeer want ek was bang.  Ek het so geredeneer dat as iemand kontak met my maak is dit goed en as hulle nie met my kontak maak nie, is dit ook ok.

So het my kaartjie wat ek ingevul het in my gedagtes verfaag tot die Woensdagaand!  Ek het in teendeel heeltemaal daarvan vergeet. Ons was ‘n klompie vrouens wat saam by ‘n vriendin gebraai het.  My selfoon het gelui en ek het by die trappe gaan sit waar dit stiller was.  Die klomp kan vreeslik raas as hulle eers aan die gang is.

“Hallo”  antwoord ek die selfoon.

“Goeienaand! Dis Dr Nel hier van die kerk.  Gaan dit goed met jou?” Vra hy.

Ek het amper flou geval van skok!  Dat hierdie heilige Pastoor vir my, ‘n gemors, sal bel?  Dit was een te veel vir my!

“Ek het jou kaartjie wat jy ingevul het hier by my en ek wil ‘n afspraak met jou reël” sê hy opgeruimd.

Ek sit my hand oor die spreekbuis van die foon en skreeu vir die girls  “shut up! Die pastor is oppie lyn!”  Maar die rumoer het net voortgegaan.  Ek het die telefoon stywer teen my oor gedruk om te beter te hoor wat sê hy. “Ja?” antwoord ek, gretig .

“Hoe lyk jou program vir Vrydag die 31st Oktober (2001) om 17h00?” Vra hy.

Ek het ingestem dat dit reg was sonder eers om daaroor te dink.  Ek het in die middestad gewerk tot 17h00 en dan moes ek nog deur al die verkeer ry om by die Pastoor se huis te kom!  Waaraan het ek gedink!  Maar daar gelaat die dag van die afspraak het aangebreek en ek het na my kar gestap wat ‘n hele entjie van my werk af was. Die duiwel het by my aangesluit oppad kar toe.

“En toe, waarheen is jy oppad?”  vra hy my.

“Ek is oppad na ‘n pastoor.” antwoord ek.

“Hoekom?” vra hy.

“Ek is moeg vir my lewe en ek is desperaat vir ‘n nuwe lewe!” sê ek in my gedagtes.

“Is jy mal? Jy ‘n kind van die Here?  Hahahaha!” Lag hy in my kop!  “Ek het nuus vir jou!  Jy gaan reguit hel toe want jy het jou kinders vermoor! 

Onthou jy op skool het jy die tien gebooie geleer. ‘Jy mag nie dood maak nie’!  Nee ou sussie dis tickets met jou!  Die Here sal jou nie vergewe nie jou gemors!  Jy sal moet drank en vrouens opgee en wat van jou rook?  Huh?  Jy kon in 32 jaar nie ophou nie want jy rook te veel!  Jy is aan drank en sigarette verslaaf! Jy mors jou tyd!!” Gil die satan in my ore.

Ek klim in my kar en ek ry na die Pastoor se huis.  Oppad probeer die satan weer.

“Dis vervelig om ‘n kind van die Here te wees.  Jy gaan geen maats meer hê nie!  Stel die afspraak uit want jys nog te jonk!  Daars nog baie tyd om jou saak met die Here reg te maak.  Draai hier links  of gou-gou hier regs! Hier is nog ‘n afdraai pad!” Por die vyand my aan!

Maar prys die Here!  Die vyand  kon nie teen die krag en die oortuiging van die Heilige Gees staan nie, en ek het veilig, by die Pastoor se huis aangekom!

Toe ek aan die deurklokkie lui, hoor ek die voetstappe van ‘n vrou naderkom. Sy maak die deur oop en groet my. 

Hier voor my staan ‘n netjiese pastoorsvrou met ‘n vriendelike glimlag op haar gesig.  Die reuk van koekies wat bak,  tref my neusgate sodat ek amper steier!  Dit het so heerlik geruik.

“Goeiemiddag, kan ek help?” vra sy my.

“Ja” antwoord ek “Ek het ‘n afspraak met Dr Nel, die Pastoor.

“O” sê sy met ‘n frons tussen haar oë.  “Dis vreemd want hy het iemand by hom.”

Gretig stel ek voor dat ek wel ‘n ander afspraak met hom sal reël. Ek wil tog nie inbraak maak op sy besige program nie.

“Neeee, kom in kom in hy sal nie lank besig wees nie” verseker sy my.

My moed sak tot in my stewels terwyl ek begelei word na die sitkamer.  Ek kies ‘n stoel naaste aan die deur ingeval ek moes vlug.  Waarvoor weet ek nie maar ek het veiliger gevoel.  Ek kyk na die vertrek om my en niks is uit plek nie. Alles lyk so heilig.  Toe ek gaan sit, het ek nie agtergekom dat dit ‘n “rocking chair” was nie.  Toe ek sit toe beweeg die stoel agter toe met ‘n spoed en dit het gevoel asof my knieë verby my ore vlieg!  Ek spring op en sit reguit van pure skrik! Ek sit sommer met my knieë bymekaar en loer om te sien of iemand my skaamte sien gebeur het! 

Kort voor lank kom Mev Pastoor met ‘n skinkbord in en sit dit neer op die tafeltjie.  Sy vra verskoning dat sy my alleen laat sit maar sy en haar vriendin is besig om koekies te bak.  Ek het haar verseker dat alles in die hak is en ek gee nie om, om te wag nie.  Met ‘n vriendelike glimlag draai sy om en stap kombuis toe waar sy by haar vriendin aansluit.  Die twee gesels en lag so lekker in die kombuis dat ek ‘n bietjie jaloers gevoel het.

Ek kyk na die skinkbord met die tee, en bestuudeer alles wat daarop is.  Die skinkbordjie  het ‘n geborduurde lappie daarop (Mev Pastoor het dit seker self geborduur of dalk het een van die gemeente susters dit spesiaal vir haar gemaak! Dink ek nou maar.)    Daar is ook ‘n “teekoppie en piering” met ‘n fyn teelepeltjie!  ‘n Bypassende melkbeker en suikerpotjie pronk daarby! Dis nie al nie, daar is ‘n klein bordjie met drie eetsomore koekies daarop!  Ja, nee ek ken daardie vierkantige koekies.  My pa was baie lief vir hulle!

Instinktief sit ek die drie koekies in my denimbroek se sak! Maar dadelik haal ek dit weer uit en vermaan myself om nie die pastoor se koekies te steel nie!

Ek het net een koekie geeët en die ander gelos. Baie beskeie, giggel ek vir myself!  Ek het ook nie gewaag om die koekie in my koffie te doop nie!  Netnou sien hulle my. “Wat gaan hulle van my dink?” vra ek myself!

Die oop voordeur hier langsaan roep my. “Nou’s jou beurt! Vlug en moenie  weer terug nie.” sê die vyand se stem dringend hier in my gedagtes!  Hierdie keer het ek voor die stem geswig en vinnig opgestaan, ‘n besigheidskaartjie uit my bo sak uitgehaal en toe ek vooroor buk om dit op die tafeltjie te sit, hoor ek ‘n stem agter my.

“Goeiemiddag, ek is jammer dat jy vir my moet wag maar ek is binne  vyf minute klaar en dan is ek by jou!”  Verkondig die Pastoor.

“Goeiemiddag Dr Nel.  Ek kan sien dat jy ‘n baie besige man is! Kom ons herskeduleer hierdie afspraak na ‘n ander tyd wanneer u nie so besig is nie” sê ek ewe kordaat!

Sy antwoord het my heeltemaal onverwags gevang en die wind totaal uit my seile uitgehaal! “Sit!” sê hy baie hard! “Vanaand praat ek met jou!”

Ek het so geskrik dat ek dadelik weer gaan sit het en nie ‘n woordjie verder geuiter nie.  Ek het nie lank gewag nie want toe ek weer kyk is ek oppad boentoe na sy kantoor. Ek het ‘n sitplek gekies op ‘n groen  “Viktorianse styl” bankie en  myself vasgedruk teen die armlening van die bankie.

Toe ons altwee lekker gemaklik is, vra hy my net een vraag.

“Wel Laetitia, wat kan ek vir jou doen!”

Dit was die verkeerdste vraag om te vra, want toe ek dit hoor, het ek begin huil en ek kon nie ophou huil nie!  Ek kon nie praat nie want ek het te veel en te lank gehuil.  Hy het my gelos en nie eers probeer troos nie, maar hy het darem vir my ‘n boksie tissues aangebied.  Ek dink ek het omtrent helfde van die boks gebruik voordat ek tot bedaring gekom het. ‘n Damwal het gebars en ek het vyf en veertig jaar se pyn en ellende uitgehuil!

“ Ek is desperaat vir ‘n nuwe lewe!  Ek kan nie so aangaan nie!”  Het ek uiteindelik uitgekry!  Ons het saam die gebed van oorgawe gebid en ek het my sonde belei, behalwe natuurlik dat ek lesbies was.  Dit was in elke geval so duidelik, ek kon net sowel ‘n bordjie om my nek gehang het om dit te verkondig.

Daardie aand het ek net my arms in die lig gegooi en gesê:  “Here, ek weet nie hoe om U kind te wees nie! Maar hier is ek! Help my!”

Ek het nie engele kore in die hemel hoor halleluja sing nie, ek het ook nie vuurwerke gesien nie maar oppad huis toe het ‘n doodse moegheid oor my gekom!  Ek weet vandag, dit was toe die Here die slawejuk van sonde van my nek afgehaal het.  Die sak met al die swaar klippe wat die vyand om my nek gesit het, was weg.

Ek kon nooit in die aand slaap nie.  As ek nie drank en slaap pille gebruik het nie, het ek die son sien opkom die volgende oggend sonder dat ek ‘n oog toegemaak het!  Groot was my frustrasie wanneer ek die eerste voëltjie hoor vluit! Ek was ook te bang om te slaap! Daar was ‘n donker teenwoordigheid in my kamer wat my met vrees gevul het! Ek het gevoel hoe daar ‘n mag die lakens stadig van my bed aftrek, of hoe iemand stadig op die bed sit!  Ek het geen mag oor die duister gehad wat my elke aand met slapelose nagte geteister het!

Dieselfde aand na my bekering, het ek sewe uur in die bed geklim en salig aan die slaap geraak sonder enige drank of slaap pille.  Dwarsdeur die nag het ek geslaap sonder enige steurnis! ‘n Soete nagrus, het ek gehad!  Jesus, Jesus, Jesus …..

Die volgende oggend het ek wakker geword met ‘n opgewondenheid hier in my maag! Wat ‘n lieflike oggend! Ek het vir die eerste keer in jare, ‘n glimlag op my gesig gehad toe ek wakker word! Ek was opgewonde oor die dag wat voorlê want iets bonatuurliks het gisteraand met my gebeur en ek het agtergekom dat daar meer is om ‘n kind van die Here te wees as om net elke sondag kerk toe te gaan!  Hierdie is iets groots hier in my binneste wat moet uitkom!  Ek moet by die werk kom en ek wil vir almal vertel wat met my gebeur het!

Vinnig trek ek aan en ek is oppad werk toe!  Daar gekom vertel ek al my kollegas dat ek nou ‘n kind van die Here is!  Almal het gesit en wag vir die “punch line” van die grap! Maar toe hulle sien ek is ernstig, het hulle almal uitgebars van die lag!

“Jy! ‘n kind van die Here!  Is jy gesuip?” Het hulle vir my gelag en gespot! “Jys of erg babelas of jy’s mal!” En so het die nuus oor die hele maatskappy versprei! Almal het vir my die hele dag dopgehou om vir die eerste oortreding te wag sodat hulle vinger kon wys!

Van my kollegas het my as ‘n vieslike mense beskryf en van hulle was bang vir my. Maar hulle, het die krag van die Heilige Gees onderskat en nie geken nie, en hulle het gewag dat ek die teendeel moet bewys. Daardie dag het nie een enkele vloekwoord oor my lippe gekom nie!

Een van my kollegas het gesê dat sy glo nie daaraan dat ‘n mens een dag so is, en die volgende dag so nie!  Vir haar was dit onverklaarbaar en sy het dit nie geglo nie! Klaar!

Die hele dag het ek vir die kliënte vertel, “ek is ‘n kind van God, ek is ‘n kind van God!” Die hele dag as iemand lank genoeg stil gestaan het, het ek hom vertel.  Dis al wat ek kon sê, want dit was al wat ek geweet het.

Die hartseerste van al was soos ek mense vertel het van my bekering, het ek gehoor dat hierdie een is ‘n kind van die Here, en daardie een is ‘n kind van die Here, maar niemand het vir my vertel van Jesus en verlossing nie!  Ek het hulle gevra hoekom hulle nooit met my gepraat het nie want almal  kon sien dat ek reguit oppad hel toe was? Hoekom, hoekom nie?

“Jaaaa was die antwoord, ons het vir jou gebid” was hulle antwoord. Dankie vir julle gebede ek is seker dis belangrik, maar ek moes dit hoor! Wat sou gebeur het as ek in my sonde gesterf het en julle het stilgebly? Wie sou rekenskap gee vir my siel?  Ek het daardie dag belowe dat ek nooit sal stilbly nie en ek sal my getuienis die wêreld instuur!

Deur ons getuienisse, gee ons mense hoop, bemoedig ons mense, maar die belangrikste van alles is dat dit  God verheerlik!  Die mens, het my nie na die Here toe gelei nie, maar God self, het my uit my ellendige put van die verderf kom uithaal!  Dankie Here dat u my liefgehad het toe ek nog ‘n vieslike mens was!

My Pastoor het homself oor my ontferm.  Ek het elke dag toe ek by die werk gekom het, hom gebel.  Hy het vir my gebid en bemoedig vir die dag wat voorlê.  Ek was baie verward en ek het nie geweet wat om te verwag of wat word van my verwag.  Maar ek het elke dag treetjie vir treetjie sterker geword en nader aan my Here beweeg! Ek het een keer per week ‘n afspraak met my Pastoor gehad waar ek ‘n geleentheid gehad het om al my uitdagings as ‘n nuwe baba in Christus Jesus met hom kon bespreek!

Een week na my bekering,  pluk ek my bok sigarette uit en plak dit neer op my Pastoor se lessenaar!

 “Bid asb dat die Here my sal verlos van my rook verslawing want dit pas nie by ‘n kind van die Here nie!” vra ek ewe braaf! Ek het vir twee en dertig jaar gerook en ek het in hierdie tyd een keer probeer ophou, maar ek het dit nie reggekry nie. Ek was hopeloos verslaaf en ek het baie gerook!  Veral as ek gedrink het, het ek amper dubbel gerook as normaalweg.

Ek het in my binneste geweet dat dit verkeerd was! Net soos die drank!  Ek glo dat as ek nie opgehou drink het op daardie tyd, was ek, of ek was spoedig oppad om ‘n alkolis te word.  Ek het die Here belowe dat as Hy my verlos van drank, ek nooit, ooit weer drank oor my lippe toelaat nie.  Nie eens in kos of kersfees koeke of wat ookal.  Eendag was ek  by ‘n geleentheid waar ‘n maaltyd voorgesit is. Toe ek die vleis in my mond sit, toe proe ek rooiwyn daarin.

Sonder om twee keer te dink of om my omgewing in ag te neem, het ek dadelik die kos in my hand uitgespoeg en my mond gaan uitspoel.  Ek het daarna geleer om waar ookal ek was, restaurante ens, te vra of hulle enigsins drank gebruik het met die voorbereiding van hulle kos! Dit was vir my baie belangrik om ten alle koste my belofte aan die Here te bring!

Die duiwel het my baie getempteer met drank, selfs in my drome!  Ek droom ek sien ‘n lang glas gevul met whiskey en soda en hoe die druppels vog by die kant afgeloop het.  Ek hoor hoe klingel die blokkies uys in die glas, maar selfs in my drome het die Gees van God my bygestaan om die drank te weerstaan.  Ek het 31 Oktober 2001 laas gedrink!  Prys die here se lieflike Naam!  Ek is verlos van die satan sap!

Ek het bietjie weggedwaal van my sigaret storie en om terug te kom, dit was ‘n besluit wat ek gemaak het om op te hou rook!  Ek was gedetermineerd en vol vertroue dat die Here my sal verlos! So gesê, het my Pastoor opgestaan en ‘n groot bruin koevert uit die laai gehaal en by my kom sit. Hy sê toe vir my dat ek die sigarette een vir een uit die boksie moet haal en die mag van die sigarette oor my moet breek!

Een vir een haal ek ‘n sigaret uit en bestraf dit in die naam van Jesus!

“Ek breek jou mag oor my in die Naam van Jesus!”

“Ek is ‘n kind van God, skoon gewas deur die bloed van Jesus!”

“Jy het geen houvas op my nie in Jesus Naam!”

“Ek is verlos van die  mag van die sonde in Jesus Naam!”

En so het ek die verslawing en die mag gebreek oor myself een vir een, totdat die boks leeg was!  Met trane het ek vir die Here dankie gesê vir Goddelike genesing van die rook verslawing!  Ek is huis toe en ek het alles wat verbind was met sigarette uit my huis gegooi!  Goed soos asbakke, aanstekers en vuurhoutjies het dieselfde aand in die asblik beland!  Ek was klaar daarmee!

Die volgende oggend by die werk gaan ek na die dames toilet toe en vind ‘n klomp van my kollegas daar.  Almal het gerook in die klein vertrekkie. Die rook dampe het in die lug gehang sodat ek hulle skaars kon sien, maar dit het geen, maar geen effek op my gehad nie.  Ek het vir hulle gesê dat ek opgehou rook het die vorige aand. 

Hulle het gelag en spottend gewys vir my ‘n trekkie van hulle sigarette aangebied!  Ek het saam gelag, maar ek het geen begeerte gehad om te rook nie!

Die Here het my wonderbaarlik en goddelik genees!  Tot vandag toe, het ek geen ontrekkings simptome gehad nie en dit was asof ek nooit voorheen gerook het nie!  Die Here was so wonderlik! Die lekkerste reuk van rook was die eerste rokie wanneer die sigaret aangesteek word!   Die Here het daardie reuk geblok sodat die duiwel my nie daarmee kon tempteer nie!

Ek het ‘n lelike gewoonte gehad om die kooltjie op my tong dood te druk.  Soms om mense te beindruk en soms net vir die lekkerte!  Ek kan net dink hoe my mond moes geruik het!  Net soos ‘n regte vuil asbak! Ek het baie geld gespaar nadat ek drank en sigarette gelos het!  Ek het baie finasieël gesukkel en  as ek al my dinge betaal het die einde van die maand, en genoeg drank en sigarette vir die maand gekoop het, was my geld klaar!  Daar was nie geld vir goed soos pension of medies nie.  Ek het dit alles uitgedrink!

My kar was ook in ‘n toestand!  Ek het nooit na my voertuig omgesien nie en dit het baie aandag nodig gehad.  Een aand bid ek vir die Here.

“Here, u weet in watse toestand my kar is.  Ons het twee opsies Here, of ek moet ‘n nuwe kar kry, of ons moet die ou kar laat regmaak!  Hoe weet ek nie Here, maar ek los dit in u hande!”  So gesê, so gedaan.

Die volgende dag bel my Pastoor my.  “Jy moet môreoggend  jou voertuig na die motorhawe op die hoek neem.  Vra om met Pieter te praat.  Hy sal jou verder help.’

Verstom, want onthou ek het net die vorige aand vir die Here gevra om my te help met my kar, vra ek hoekom?

“Nee ons wil net ‘n bietjie jou motor se olie omruil. Ek is seker jy het dit lanklaas gedoen!” antwoord hy.

Ek was dankbaar en het geglo dat die Here gereël het dat my kar nuwe olie moet kry! Ek het die Here dankie gesê, maar ek het nie geweet wat alles gedoen sou word nie! Die volgende oggend, neem ek my voertuig na die motorhawe toe en stap terug werk toe.

Groot was my verbasing toe ek na werk my kar gaan haal het.  Hulle het ‘n volle diens gedoen, my brieke reggemaak, en vier splinter nuwe bande opgesit!  Die draadwerk het uit die ou bande gekom, so erg was dit.  My deur handvatsel en die lugversorger was reggemaak!   Daar was ander goed wat ook geherstel was, maar ek kan nie alles onthou nie.  Een ding wat ek wel kan onthou is dat hulle my kar ‘n volle valet gedoen het want toe ek in op die sitplek sit, het ek gevoel hoe die vog in die sitplek my jeans benat!

My sitplekke was baie vuil.  In die ou lewe as ek gery het, het ek soms ‘n lang glas brandewyn en coke so tussen my bene vasgeknyp.  As die pad ongelyk was, het die inhoud van die glas op die sitplek  uitgestort!  Ja nee, die brandewyn vlekke was weg en  ek was dankbaar vir my nat boude! 

Dit was nie al nie!  Hulle het my kar vol petrol gemaak!  Oeeeee wanneer laas het daardie naald tot bo beweeg?  Baie, baie, baie lanklaas! Dankie my Here! U het ou Tishy se gebede verhoor en beantwoord!!!!

Binne ses maande, het my finansieël posisie so verander dat ek in staat was om by die mediese fonds aan te sluit en ek kon bydrae maak aan ‘n pensioen fonds!  Ongelooflik!

Ek het in die eerste jaar van my bekering in totale afsondering gewoon!  Ek het net kerk en werk toe gegaan!  Die res van die tyd was dit net ek en die Here!  As ek by die huis gekom het in die aand, het ek die deur agter my gesluit en die gordyne toegetrek en hier het ek die Here se aangesig gesoek! 

Ek het my bybel gelees en dit het skielik vir my soveel betekenis gehad!  Skielik het ek die woord verstaan en ek het ‘n onversadige dors vir die woord van die Here ontwikkel!  Ek het geestelik musiek aangesit en voor die Here in aanbidding gegaan met my hande omhoog. Ek het selfs voor die Here gedans!  Al my spaar tyd het ek aan die Here toegewei!

 In hierdie tyd het ek ‘n visieon gehad waar ek voor die troon van God dans.  Die troon was massieflik groot en ek kon ‘n gestalte van ‘n man sien wat daarop sit maar ek kon nie sy gesig sien nie want daar het ‘n helder lig van die troon af geskyn.

Die vertrek was ovaal en die mure was oortrek met goud en edel stene met die fynste sneewerk daarop.  Daar was patrone, blomme, voëls en diere daarop en die hele skepping was daarop uitgebeeld.

Ek was geklee in vloeiende klere gemaak van die fynste goud. Ek was kaalvoet en het geswaai en gedraai met serpe van goud!  ‘n Ervaring onbeskryfbaar!

Ek het die woord van die Here bestudeer en gememoriseer.  Ek het selfs teksverse orals in my huis opgeplak waar ek dit kon leer wanneer ek daar kom soos bokant die toiletrol en selfs by die ketel se skakelaar! 

Ek het ook teksverse op my stuurwiel geplak sodat ek dit kon lees!  Teen die muur voor die tafel waar ek bybelstudie gedoen het, was dit volgeplak met geestelike verse ensovoorts!  Ek het voluit die Here gesoek, en ek het Hom gevind!

Maar daar was ‘n paar dinge wat ek moes doen, en dit was huis skoon maak!  Ek het alles, maar alles wat met die wêreld verbind was, uit my huis gegooi!  Drank glasse, bottels, coasters en swivel stokkies het in die asblik beland! Pornograpie en alles wat vrouens in ‘n seksuele wyse ten toonstel het ek vernietig!  Al my sekulêre cd’s het ek vir R25  elk verkoop en vir my geestelike musiek aangeskaf.  Ek het my huis gevul met die heerlikheid van God en ek het geestelik gegroei!

Ek sal nooit vergeet , ek het die Here gevra om vir my nog goed te wys wat ek van my huis moet verwyder toe my oog die kruis met die “Jesus” figuur daarop, wat bokant my bed hang rus! Ek het dadelik geweet dat die figuur op die kruis moet af!  Die kruis is leeg!  Jesus is in die hemel saam met Vader God!  Ek haal toe die kruis van die muur af en ek verwyder die figuur van die kruis! 

In die kombuis buk ek oor die figuur wat op die vloer lê.  Ek het die vleis hammer in my hand gereed om die figuur te vernietig toe kom die vyand met die leuen van “hoe kan jy vir Jesus slaan?  Hy het dan op die kruis gesterf vir jou sonde?”  Ek huiwer met die hammer omhoog toe hoor ek ‘n stem wat hard sê: “BREAK IT!!!!” Met die hammer slaan ek die figuur so hard dat die stukke uitmekaar skiet!  Onder die yskas in en orals!  Die kruis het beter gelyk daarna en ek was baie tevrede.

Een oggend vroeg, so drie uur het ek wakker geword!  Ek het so ‘n desperaatheid en ‘n honger vir die Here gehad dat ek nie kon slaap nie. Dan sit ek en dan staan ek.  Dan lê ek, dan is ek op my kniee voor die Here!  Skielik hoor ek ‘n man se stem “Soveel verlore tyd, so min tyd oor!” geskok gaan staan ek!  Ek het die stem van die Here gehoor! Soos fleweel! Ryk en mooi!  Toe ek dit hoor, het my dryfkrag om geestelik sterk te word, verdubbel!  Ek het geweet dat ek as kind van God werk het om te doen!

Die ander besluit was ek moes neem was om met my vriendinne te breek.  Hulle was ongelukkig nog deel van die wêreld en ons het niks meer in gemeen gehad nie.  ‘n Goeie kollega en vriendin het een middag vir my gesê dat ons nie meer vriendinne kan wees nie want ons praat nie meer dieselfde taal nie. Ek was jammer om ons vriendskap te breek maar ek het geweet dat as ek hierdie nuwe lewe in Christus wou hê, moes ek met die wêreld en sy verleidelike dinge breek!  Ek was nog ‘n swak koninkryks babatjie en ek moes wegbly van alles wat my vorige lewe verteenwoordig het!  Dis makliker om iemand af te trek, as om iemand op te trek!  Van my gay vriendinne het weddenskappe met mekaar geneem oor hoe lank ek sou hou voordat ek val!  Prys die here! Almal het hulle weddeskappe verloor want die Here het my bewaar van struikel!

Ek moes vinnig geestelik sterk word sodat ek die temptasies en beproewinge kon weerstaan wat my daagliks geteister het.   Ek moes sterk word sodat ek nie gaan lê  as die eerste winde gewaai het!  Nadat ek myself van my vriendinne geskei het, was ek eensaam.  Ek weet dat die satan eensaamheid teen ons gebruik en daarom het ek betrokke geraak in amper elke bediening in die gemeente!  Ek was in ‘n veilige plek waar ek kon geestelik groei en sterk word.  As jy ‘n saailing op die sypaadjie plant, gaan dit groei en sterk word?

Nee, dit gaan vertrap word en nie hou nie!  Die kerk is soos ‘n veilige hawe waar jy beskerm word teen die aanslae van die vyand!

Een dag het ‘n paar dames in die gemeente besluit dat ek nou soos ‘n vrou moet aantrek en met alle liefde en goeie bedoelings, klere bymekaar gemaak vir my!  Rokke en rompe met fyn bloesies daarby!  Ek het natuurlik wal gegooi want ek was nog nie gereed daarvoor nie!  Ek was op ‘n missie om die wêreld te gaan red en ek het gedink as ek nog soos ‘n man aantrek sal die lesbiese vrouens makliker met my kan assosieer en ek sal hulle na die Here toe kan lei.  Maar dit was die leuen van die satan!  As hulle na my gekyk het, lyk ek steeds lesbies en niks het verander nie!  So whats new?  Slegs nadat ek my vroulikheid teruggekry het, het hulle regop gesit en aandag gegee!

In die eerste vier jaar van my bekering het die Here gewerk aan innerlike genesing en heiligmaking.  In hierdie tyd het ek nie eers gedink aan verhoudings nie.  Mense het ‘n vrees dat as hulle tot bekering kom moet hulle dadelik hulself in ‘n verhouding verdiep om aan die wêreld te bewys dat hulle nie meer gay is nie! Ek was nie van plan om aan die wêreld iets te bewys nie, maar my enigste doel was om nader aan my God te wees! 

Na die vier jaar het die Here begin werk aan die uiterlike!  Dws my vroulikheid! 

Met my Pastoor se sestigste verjaarsdag het ek besluit om hom te verras!  Ons het die aand ‘n dinee by die kerk gehad om sy verjaarsdag te vier en ek was ook genooi.  Die middag het ‘n vriendin van die kerk ‘n afspraak gereël met haar haarkapster om  weer my hare soos ‘n vrou s’n  te sny.  Ek het so mooi gelyk ek kon nie glo dit was ek nie.  Toe ek na my beeld in die spieël gekyk het toe loop die trane! Here wat het ek aan myself gedoen?

Ek het my lewe gemors!   Die vroulike haarstyl en die mansklere wat ek aangehad het, het gebots, maar ek het moed geskep!  Ek lyk mooi!

Vroeër die oggend het dieselfde vrou saam met my gegaan om ‘n dames uitrusting te kies vir die dinee!  Ek was soos ‘n kind!  Ek het van rak tot rak gehardloop om na die klere te kyk!  Af en toe pluk ek ‘n bloes van die rak om my nuwe vriendin te wys!  Dit was baie lekker gewees om weer in ‘n dames winkel klere te koop!  Na werk het ‘n ander vriendin my kom help met my grimering!  Ek het verwonderd gekyk na my beeld in die spieël!  Ek kon nie glo dis ek nie!  Ek kon nie wag om by die kerk te kom sodat ek my pastoor en die ander kon wys hoe ek lyk!

Daar gekom was daar net oooooo’s en aaaa’s soos die mense my bewonder het!  Met die kom Pastoor in en hy loop reg verby my!  Hy het my nie herken nie!  Ek glimlag breed en ek staan en wag vir hom om agter te kom dis ek!  Dit was sy verjaarsdag present van my af!

Iemand gaan na my Pastoor en vra: “het Pastoor gesien hoe lyk Laetitia?”

“Nee” sê hy.  “Waar is sy?”  En die vrou dui aan met haar hand na waar ek staan!

Ek sal nooit vergeet hoe hy na  my toe aangestap gekom het en hoe die trane geloop het!  Ek sê vir hom ek het soos ‘n vrou aangetrek as ‘n verjaarsdag present vir hom en om dankie te sê dat hy ‘n moeilike pad saam met my gestap het.  Hy sê vir my: “Laetitia, jys nie die wêreld se mooiste vrou nie, maar vanaand is daar niemand mooier as jy nie!” En daar loop die trane by my wange af!

Ek het myself amper in ‘n finansieële krisis gedompel omdat alles wat pienk was met blomme het ek gekoop!  Ek was desperaat om weer soos ‘n vrou te lyk!

Maar op ‘n dag, het die Here my gestop en  gevra of bepaal my uiterlike werklik my algehele vroulikheid?  Wat is die Here se skepping doel vir my as vrou?  Waar pas ek in, in die verhouding met God en die man?  Wat word van my as vrou verwag!  Ek het dadelik alles gestaak en ek moes antwoorde op al hierdie vrae gaan soek! 

Een saterdagmiddag wou ek gaan fliek.  Ek het so bietjie tyd gehad om te spaar en ek is by ‘n Christelike boekwinkel in om bietjie tyd te verwyl!  Op ‘n rak neem ek ‘n boek met ‘n blou omslag en kyk daarna.  “Understanding the purpose and power of a woman”  Dr Myles Munroe was die skrywer.

Ek het weer die boek neergesit en verder tussen die rakke beweeg.  Na ‘n rukkie is ek uit die winkel oppad fliek toe.  Intersante tema maar ek het vinnig belangstelling verloor. Op pad na my motor toe stop ek in my spore!  Iets motiveer my om die boek waarna ek gekyk het van Dr Myles Munro, te gaan koop!  Ek het behoorlik gehardloop na die winkel toe want dit was die laaste een!  Ek was so bang dat dit uitverkoop sou gewees het!  Dankie tog die boek was steeds daar!  Ek het dit gekoop en het huis toe gegaan!

Ek het baie geleer van die boek en die woord van God, maar slegs nadat ek my totale primêre oorspronklike skeppingsdoel verstaan en aanvaar het, het die Here begin om my verhoudings met mans te herstel!

Ek was soos ‘n tiener meisie gewees met ‘n nuwe liefde!  Ek was opgewonde om weer met die manlike geslag betrokke te wees!  Maar ek was baie kwesbaar!  As ‘n man vir my gesê het ek lyk mooi, was my bene soos jellie! 

Ek het so ‘n behoefte gehad om weer soos ‘n vrou te lyk, dat enige kompliment my amper laat flou neerval!  Ek het ‘n diep begeerte gehad om as vrou weer in die gemeenskap aanvaar te word!!

Die duiwel het ‘n paar skerminkels oor my pad gestuur, maar as ek iemand ontmoet het, het ek die Here gevra dat as hierdie man nie vir my is nie moet die Here hom asb dadelik uit my lewe uit ruk! Binne ‘n week of so, was hy uit my lewe uit!

Daar was iemand in ons kerk wie ek altyd van vêr af bewonder het!  Hy was lank en baie aantreklik!  ‘n Regte “gentleman”.  Hy was pas deur ‘n baie moeilike egskeiding en sy hele wêreld het amper in duie gestort!  Dit was vir hom ‘n groot skok gewees want hy was nie eers bewus daarvan dat sy vrou van hom wou skei nie!

Na hierdie traumatiese tye het ons bymekaar uitgekom en saam begin kuier! Ek was baie opgewonde daaroor en toe ek uit gewoonte vir die Here vra dat as hy nie vir my is nie, moet die Here hom asb uit my lewe ruk, het ek baie sag gepraat en gemompel ingeval die Here my hoor!  Ek het baie van hom gehou en ek was bang die Here gaan hom van my wegvat!  Ek kon nie glo dat hy in my belanggestel het nie want sy vorige vrou was baie mooi!

Een aand nadat ons begin uitgaan het, gesels ek met hom oor die telefoon en ek sê vir hom dat ek baie uitsien na  sy kuiertjie later die aand en dat ek vlinders in my maag het!

“Dis niks” sê hy. “Dit voel asof ‘n klomp posduiwe in mekaar rondvlieg in my maag!”  Ek het lekker gelag! Hy’t my gewen los hande!

Ek het altyd vir die Here gesê ek gee nie om hoe die man wat die Here vir my kies, lyk of hoe veel geld hy het nie, net solank hy ‘n kind van die Here is!  Skelm eintlik want ek het mos geweet dat die Here vir my die beste sal gee en dat ‘n man van God geseënd is!

Binne ses maande was ons verloof en twee weke daarna was ons na die oggend diens getroud!  Ons het die hele gemeente genooi na ons onthaal in die kerksaal langsaan!  Ons het drie hondred en vyftien mense  by ons onthaal gehad!  Bekendes en onbekendes!  Nadat ons almal gegroete het en hulle gelukwense gehoor het, was die kos klaar en die mense was weg!  Ons is na die gastehuis wat my man vir ons gereël het, verkleë en gaan pizza eet, so honger was ons! Elke jaar as ons ons huweliks herdenking vier, gaan ons terug na dieselfde pizza restaurant!

Februarie die 4de volgende jaar is ons dertien jaar getroud (4/2/2007)! En ek kan getuig dat ons in die twaalf jaar nog nooit baklei het nie! Vrede heers in ons huis want die Here is die middelpunt van ons lewe! En vir die eerste keer geniet ek liefde soos dit God behaag en ek het uiteindelik liefde gevind in my Jesus. My man se gunsteling teksvers is Jos 24v15 wat lees: 

“MAAK NIE SAAK WAT JULLE DOEN NIE, MAAR EK EN MY HUIS, ONS SAL DIE HERE DIEN!”

Vandag is ek 18 jaar en en 6 maande (31/10/2001)‘n kind van die Here en ek het nooit teruggekyk nie!  Dit was die beste besluit wat ek gemaak het om Jesus te volg!  Ek het vrede in my hart en sou ek tot sterwe kom sal ek my Heer ontmoet.  Tot dan het ek werk om te doen om vir die wêreld te vertel van my kosbare Jesus! Seun van die Skepper God vol liefde vir die mens!

Om Jesus te ontmoet is so eenvoudig.  Die Here sê in Mateus, Kom na my toe net soos jy is en ek sal vir jou rus gee.  As jy jou lewe vir die Here wil gee bid saam met my die volgende gebed:

HEMELSE VADER,

EK KOM NA U TOE EN BELEI DAT EK ‘N SONDAAR IS

EK VRA DAT U MY SONDE SAL VERGEWE EN MY SAL SKOONWAS MET DIE BLOED VAN JESUS CHRISTUS.

EK MAAK NOU MY HART OOP EN NOOI U HEILIGE GEES OM IN MY TE KOM WOON OM MY TE LEER OM U WIL TE DOEN

EK GLO DAT JESUS MENS GEWORD HET EN OP DIE KRUIS GESTERF HET SODAT EK GERED KAN WORD.

EK GLO DAT HY NA DRIE DAE OPGESTAAN HET EN NOU AAN DIE REGTE KAN VAN GOD DIE VADER SIT.

DANKIE DAT EK WEET DAT EK U KIND IS EN DAT AL DIE OU DINGE VERBY IS.

DIT BID EK MET DANKSEGGING IN DIE LIEFLIKE NAAM VAN JESUS CHRISTUS U HEILIGE SEUN,

AMEN

Welkom in die familie van die Here! Onthou dit is jou verantwoordelikheid om geestelik sterk te word! Wees geseënd, kind van God!

LAETITIA PRETORIUS    

SEL 0845915060

Mailadres : laetitiap@vodamail.co.za

AFDELING B. VIDEO 

GOD HET DIE GAYS SO LIEF EN STUUR DAAROM DIE EVANGELIE OP HULLE PAD SODAT HY HULLE KAN RED EN VERLOS VAN DIE SONDE  WAARIN HULLE VASGEVANG IS EN SODA HY HULLE KAN INBRING HOE GOD DIE HUWELIK GEMAAK HET NAAMLIK TUSSEN ‘N MAN EN ‘N VROU.

 

 

AFDELING C.

 

ONDER KONSTRUKSIE 

BINNEKORT WEER OP DIE LIG

LERING UIT DIE WOORD VAN GOD (DIE BYBEL) I.V.M HOE GOD VERHOUDINGS SIEN EN HOE HY DIE HUWELIK GEMAAK HET.

 

KOM ONS VRA WEER DIE  VRAE IN DIE VERBAND SOOS AAN DIE BEGIN VAN DIE LERING :
1.WAT VERKLAAR DIE BYBEL RAKENDE HOMOSEKSUELE (GAYS) EN LESBIENS ?
2.WAT VERKLAAR GOD VAN SY INSTELLING 'DIE HUWELIK' TUSSEN 'N MAN EN 'N VROU ?
3.KAN GOD DIE OOMBLIK VERKLAAR DIT IS SY BEGINSEL VAN DIE HUWELIK EN DAN VERANDER HY DIT SELF NA IETS 180 GRADE IN STRYD VAN WAT HY BEPAAL HET ?
4. HOE SOU DAAR VOORTPLANTING GEWEES HET OP AARDE AS DAAR NET MANS SOU WEES OF NET VROUENS SOU WEES ?
5. WAT BETEKEN DIT BY VERHOUDINGS EN DIE HUWELIK AS DIT KOM BY DIE HEILIGHEID VAN GOD EN DIE REINHEID VAN DIE HUWELIK ?
6. WAT GEBEUR MET DIE GESIN STRUKTUUR SOOS GOD DIT GEMAAK HET AS DIE BEGINSEL VERANDER WORD VAN MAN EN VROU NA 'N MAN EN 'N MAN EN 'N VROU EN 'N VROU?
7. HOEKOM SAL DIE WOORD VAN GOD (DIE BYBEL) VERKLAAR DAT DIE MAN SY VADER EN MOEDER SAL VERLAAT EN SY VROU SAL AANKLEEF, WANT NERENS STAAN IN DIE BYBEL DAT DIE MAN SY VADER EN MOEDER SAL VERLAAT EN SY MAN SAL    AANKLEEF NIE OF DAT DIE VROU HAAR VADER EN MOEDER SAL VERLAAT EN HAAR VROU SAL AANKLEEF?
8. WAAR IN GOD SE WOORD HET HY DIT VERANDER VAN TUSSEN 'N MAN EN VROU(SOOS HY DIT INGESTEL HET) NA 'N BYKOMENDE INSTELLING DAT ELKEEN NOU IN 'N VERHOUDING KAN STAAN SOOS HULLE WIL EN MET WIE HULLE WIL ?
9. AS ALMAL OP AARDE NOU DIT VERANDER SOOS HULLE WIL, M.A.W MAN MET MAN EN VROU MET VROU WAT GAAN DAAR NIE MEER IN VERHOUDINGS KAN GEBEUR NIE WAT NORMAAL TUSSEN 'N MAN EN 'N VROU GEBEUR HET SOOS GOD DIT GEMAAK HET IN DIE HUWELIK,M.A.W UIT 'N MAN EN 'N VROU WORD KINDERS GEBORE ?
10. IS DIT SO DAT IN DIE NATUUR OM VOORT TE PLANT IS DAAR DIE MANLIKE EN DIE VROULIKE NODIG?
11. HOE GAAN ONS KINDERS NOU KAN LEER OOR DIE GESIN AS HULLE NOU AANGENEEM WORD IN SO VERHOUDING TUSSEN 'N MAN EN 'N MAN EN 'N VROU EN 'N VROU, WIE IS DIE MAN EN WIE IS DIE VROU NOU SOOS GOD DIT NORMAAL INGESTEL HET.SAL DIT NIE DAARDIE KIND DIE TOTALE VERKEERDE BEGRIP LEER EN GEE VAN DIE GESIN SOOS GOD DIT GEMAAK HET  EN BEDOEL HET NIE ?
12. WAT IS DIE ROL WAT GOD GESPEEL HET OM DIE EERSTE TWEE MENSE SAAM TE VOEG ?
13. WAT SE ROL HET ADAM EN EVA GESPEEL IN DIE SAMESTELLING DEUR GOD ?
14. HOE HET GOD HULLE VAN DIE BEGIN AF GEMAAK EN WAT WAS DIE REDE VIR DIT DAT HY HULLE MAN EN VROU GEMAAK HET ?

 

              

            

LUISTER NA DIE GETUIENIS VAN LAETITIA PRETORIUS GOD HET HAAR VERLOS VAN LESBIENISME.

FOTOS EN VIDEOS 1463

GETUIENIS DEEL 1
GETUIENIS DEEL 2

 

BESTEL DIE GETUIENIS VAN LAETITIA OP DVD  BY ONS EN HOOR HOE HET GOD HAAR VERLOS VAN LESBIENNISME. PRYS GOD DAARVOOR!!!

BELANGRIKE GEDAGTES TEN SLOTTE.

DAAR IS VERGIFNIS TE VINDE AS U IN DIE SONDE VERVAL HET.

JESUS MAAK WAARLIK VRY!!!!

DAAR IS HULP TE VINDE OM U TE HELP OM VERLOS TE WORD VAN DIT.

DAAR IS BAIE GETUIENISSE VAN MENSE WAT GOD DAARVAN   VERLOS HET.

DAAR IS MENSE WAT OMGEE VIR U EN U WIL HELP.

WEET ONS SAL NOOIT VEROORDELEND TEENOOR U STAAN NIE. ONS SAL U HANTEER MET DIE GESINDHEID WAT JESUS CHRISTUS GEHAD HET.

KONTAK ONS : PASTOOR DE WET EN LYRETTE  LODEWYK VIR HULP IN DIE VERBAND.
SIEN KONTAK BESONDERHEDE BY VOORBLAD ONDER KONTAK ONS.

___________________________________________________________________________

DIE BEDIENING STREEF DAARNA OM DIE PASSIE VAN CHRISTUS VIR MENSE TE HE