HUISBESOEK BEDIENING

HUISBESOEK

DIT IS WONDERLIK OM IN DIE WOORD VAN GOD TE LEES DAT JESUS HET MENSE GAAN BESOEK IN HULLE HUISE.

ONS LEES DAARVAN IN MATT 9, LUK 24 .

DINK AAN DIE VERHAAL VAN SAGGÉÜS IN  Lukas 19:2-5“En daar was ‘n man met die naam van Saggéüs, ‘n hoof van die tollenaars en ‘n ryk man. En hy het probeer om Jesus te sien, wie Hy was; maar vanweë die skare kon hy nie, omdat hy klein van persoon was. En hy het vooruit gehardloop en in ‘n wildevyeboom geklim, sodat hy Hom kon sien, want Hy sou daarlangs verbygaan. En toe Jesus by die plek kom, kyk Hy op en sien hom en sê vir hom: Saggéüs, maak gou en klim af, want Ek moet vandag in jou huis bly.

DIE DISSPELS HET OOK MENS BESOEK IN HULLE HUISE SOOS IN DIE GEVAL VAN CORNELIUS IN HAND 10.DAN IS DAAR NOG VELE ANDER VOORBEELDE.

IN DIE BEDIENING BESOEK ONS OOK MENSE SOOS DIE HERE ONS LEI, SOOS DAAR VERSOEKE NA ONS KOM OM IEMAND TE GAAN BESOEK.

WANNEER ONS SO BESOEK DOEN DAN VESTIG ONS OP PAAR BELANGRIKE DINGE SOOS DIE GEESTELIKE STAND VAN DIE PERSOON/E. ONS SIEN OM DAARNA AS DAAR DIE BEHOEFTE IS EN AS ONS DIT SO ERVAAR. ONS TOETS OOK DIE PERSOON SE SIELKUNDIGE STAND – EMOSIES EN GEMOED ENS. DAN VRA ONS OOK NA DIE FISIESE STAND VAN DIE PERSOON/GESIN.

ONS IS DAAR OMDAT ONS OMGEE VIR MENSE EN ONS WIL WERKLIK ‘N VERSKIL IN HULLE LEWE MAAK.

KONTAK PASTOOR DE WET EN LYRETTE LODEWYK AS U ‘N BESOEK VERLANG OF AS U WIL HE ONS MOET IEMAND GAAN BESOEK.

KONTAK BESONDERHEDE IS BY VOORBLAD ONDER AFDELING KLOP AAN VIR ONDER DIE AFDELING ‘HUISBESOEK’ VUL IN VORM EN STUUR/SUBMIT

DIE BEDIENING STREEF DAARNA OM DIE PASSIE VAN CHRISTUS VIR MENSE TE HE