HUWELIK

HUWELIKS_LOGO

HUWELIKE BEDIENING

PASTOOR DE WET HET OOR DIE JARE IN DIE BEDIENING DIE VOORREG GEHAD OM BAIE HUWELIKE TE BEVESTIG.

 1. HY BEGELEI MENSE MET HUWELIKS PROBLEME EN LOOP DAN ‘N KRAGTIGE LERENDE PAD MET HULLE TOT HUWELIKS HERSTEL.
 2. HY BEGELEI OOK VERLOOFTES  TOT DIE DAG VAN DIE HUWELIK.
 3. HY BEGELEI OOK MENSE WAT DEUR EGSKEIDING GEGAAN HET TOT HERSTEL EN GENESING IN HULLE LEWE.
 4. HY BEVESTIG HUWELIKE EN DOEN VOORHUWELIKS BEGELEIDING OPGROND VAN (GEN 2 : 24 EN MATT 19:15)

DIE PROSES VAN DIE HUWELIK BEVESTING BEHELS DIE VOLGENDE : 

 1. MAAK DATUM VAS EN GEE DIE KOSTE VIR DIE HANTERING VAN DIE HUWELIKS PROSES TOT DIE HUWELIKS DAG.
 2. KRY INLIGTING VAN HUWELIKS PAAR SOOS BENODIG WORD DEUR HUWELIKSBEVESTIGER.
 3. VUL IN VORM BY DIE WEBTUISTE BY ‘KLOP AAN’ ONDER ‘ONS WIL TROU’
 4. HANTEER VOORHUWELIKSE BEGELEIDING – DIT IS VERPLIGTEND +- 6- 8 SESSIES (KAN OP EENDAG GEDOEN WORD SOOS OP  ‘N SATERDAG OF SOOS OP DIE DATUMS/TYE SOOS ONS  OOREENGKOM )
 5. KRY DOKUMENTE, BV ID’S ENS. (SIEN DOKUMENTE ONDERAAN)

HANTEER DIE DAG VAN HUWELIK :

 1. BRING WOORD.
 2. HANTEER WETTIESE DEEL.
 3. NEEM VAN FOTOS
 4. WOON HUWELIKS ONTHAAL BY.

REGISTEER DIE HUWELIK BY BINNELANDSE SAKE. (GEE 1 TOT 3 WEKE KANS OM DIT TE DOEN )  (NB. GEE TOT  2 MAANDE KANS VOORDAT U NA BINNELANDSE SAKE GAAN)

DOKUMENTE BENODIG : NB Kan aan my oorhandig word met die eerste voorhuwelikse begeleidings SESSIE . Soos op begoemde datum/tyd ooreengekom.

A – ID’S BENODIG : (EK SAL AFSKRIFTE BE-EDIG)

1.BRUIDEGOM EN BRUID

 1. GETUIES VAN BRUIDEGOM EN BRUID

B – EGSKEIDINGS SERTIFIKATE : INDIEN GESKEI

C – DOODS SERTIFIKATE VAN OORLEDE MAN OF VROU INDIEN U  ‘N  WEWENAAR OF WEDUWEE IS :

D – KONTRAK TUSSEN HUWELIKS PAAR – GEE VIR MY (SLEGS NODIG )INDIEN JULLE BUITE GEMEENSKAP VAN GOEDERE TROU MET AANWAS OF SONDER AANWAS)

E – BRIEF VAN OUERS/VOOG AS HUWELIKS PAAR MINDERJARIG IS(Onder 21 jaar) – SLEGS WAAR DIT VAN TOEPASSING IS.

KAART OF GPS KOORDINATE WAAR HUWELIK GEHOU GAAN WORD.

KOSTE VAN HELE HUWELIKS PROSES BEHELS SOOS VOLG.

 1. EK GEE DIE EVANGELIE EN LERING/BEGELEIDING GRATIS
 2. DIE KOSTE GAAN VIR :  MY TYD EN VIR DIE PROFESSIONELE HANTERING VAN DIE HELE PROSES.
 3. KOSTE – DIE BEDRAG SAL DEERGEGEE WORD WANNEER U MY KONTAK OM HUWELIK TE BEVESTIG.
 4. DIE REISKOSTE SAL DEURGEGEE WORD SODRA ADRES WAAR HUWELIK BEVESTIG GAAN WORD GEKRY IS.

KONTAK PAST DE WET EN LYRETTE LODEWYK OM JULLE HUWELIKS DAG ONVERGEETLIK SAAM DIE HEILIGE GEES TE MAAK.

……………………………………………………

DIE BEDIENING STREEF DAARNA OM DIE PASSIE VAN CHRISTUS VIR MENSE TE HE