LEIERSKAP

LEIERSKAP 2

LEIERSKAP

INLEIDING
Op hierdie oomblik is jou leierskap op ‘n sekere vaardigheidsvlak. Om hierdie beginsel  beter te verstaan, kom ons sê op ‘n skaal van 1 tot 10 het jou leierskapvaardigheid die vlak van 6 bereik.  Die effektiwiteit van jou werk sal nooit bo jou vermoë om te lei en ander te beinvloed styg nie.  Jy kan nie produseer op ‘n vlak hoër as jou leierskap nie.  Met ander woorde, jou leierskapvaardigheid bepaal die vlak van jou sukses – en die sukses van die wat saam met   jou werk.

“Is daar enige groot manne in Pretoria gebore?” “Nee, net babas.”

Leierskap word ontwikkel – nie ontdek nie.

Om te weet hoe om die werk te doen is die kundigheid van ‘n arbeider.

Om ander te wys hoe om die werk te doen is die kundigheid van ‘n onderwyser.

Om seker te maak die werk word deur ander gedoen is die kundigheid van ‘n bestuurder.

Om ander te inspireer om die werk beter te doen is die kundigheid van ‘n leier.

WAT IS LEIERSKAP

Leierskap is invloed.

Leierskap is die vermoë om volgelinge te verkry.

Hy wat dink hy lei en niemand volg hom nie, neem maar net ‘n wandeling.(Dr. John Maxwell)

KLIM DIE TRAPPE VAN LEIERSKAP

Ons behandel 5 vlakke van leierskap.

Posisionele vlak

Verhoudingsvlak

Produksie vlak

Mense ontwikkelingsvlak (Reproduksie vlak)

Integriteit en ervaringsvlak

 1. HOE HOëR JY GAAN, HOE LANGER NEEM DIT

Elke keer wat jy van werk verander, of by ‘n nuwe vriendekring inskakel, begin jy by die eerste vlak van leierskap en moet jy jouself weer opwerk.

2           HOE HOëR JY GAAN, HOE HOëR DIE VLAK VAN TOEWYDING

Groter toewyding word nie alleen van jou vereis nie, maar ook van die ander individue wat betrokke is. Die oomblik wat die leier of volgelinge onwillig is om die opoffering te maak wat ‘n nuwe leierskapvlak vereis, sal invloed begin afneem.

 1. HOE HOëR JY GAAN, HOE MAKLIKER WORD DIT OM TE LEI

Die fokus verskuif van, “ek hou van jou” na “ek hou van wat jy doen in belang van almal betrokke”. Elke trap wat die leier en sy volgelinge klim is nog ‘n rede waarom mense wil volg.

 1. HOE HOëR JY GAAN, HOE GROTER DIE GROEI

Groei kan net gebeur wanneer effektiewe verandering plaasvind. Verandering sal makliker word soos wat jy die trappe van leierskap klim.  Soos jy klim, sal ander mense jou toelaat en selfs help om die nodige veranderinge te maak.

 1. MOET NOOIT DIE BASIS VERLAAT NIE

Elke vlak van leierskap is gebou op die vorige en sal verkrummel indien die laer vlak nagelaat word. Soos wat jy in vlakke styg, sal jou leierskap met persone of groepe versterk.

 1. WANNEER JY ‘N GROEP MENSE LEI, SAL JY NIE OP DIESELFDE VLAK MET ALMAL  WEES  NIE

Daarom sal almal nie op dieselfde wyse op jou leierskap reageer nie.

 1. VIR JOU LEIERSKAP OM EFFEKTIEF TE BLY, SAL DIT NODIG WEES OM DIE ANDER BEINVLOEDERS IN JOU GROEP SAAM MET JOU NA HOëR VLAKKE TE NEEM.

Indien dit gebeur, sal die gesamentlike invloed van jou en die ander leiers die res van die groep saamneem. Indien dit nie gebeur nie, sal daar verdeelde belangstelling en dislojaliteit in die groep voorkom.
KOM ONS KYK NA ELKE VLAK

 1. POSISIONELE VLAK

Dit is die basiese toegangsvlak tot leierskap.

Die enigste invloed wat jy het is dié wat gepaard gaan met jou titel.

Jy mag in “kontrole” wees want jy is in die posisie aangestel.

Jy mag gesag hê, maar ware leierskap behels meer as om gesag of kontrole te hê.

DIE WARE LEIER KEN DIE VERSKIL OM ‘N BAAS OF ‘N LEIER TE WEES.

DIE BAAS DIE LEIER
Dryf sy mense Lei sy mense op
Maak staat op gesag Maak staat op goeie wil
Inspireer vrees Inspireer entoesiasme
Sê: “ek” Sê: “ons”
Deel met die rede vir die teenspoed Deel met die teenspoed self
Weet hoe dit gedoen moet word Wys hoe dit gedoen moet word
Sê: “Gaan” Sê: “Kom ons gaan”

1.1        SEKURITEIT IS GEBASEER OP ‘N TITEL, NIE OP TALENT NIE

Hoe hoër ‘n persoon se vlak van invloed, hoe meer selfvertroue het hy.

1.2        HIERDIE VLAK WORD VERKRY DEUR AANSTELLING

Al die ander vlakke word bereik deur vermoë.

1.3       MENSE SAL NIE ‘N POSISIONELE LEIER VOLG VERDER AS SY NEERGELEGDE GESAG NIE

Hulle sal net doen wat hulle moet doen of wat hulle gevra word om te doen. Hoe langer op die vlak van leierskap hoe laer die moraal en hoër die omset.  Wanneer die leier ‘n gebrek aan selfvertroue het, het sy volgelinge ‘n gebrek aan toewyding.  Op die vlak is groei gewoonlik stadig.

1.4       POSISIONELE LEIERS VIND DIT MOEILIK OM DIE JONGER GESLAG TE BeïNVLOED

Jongmense word nie beindruk met simbole van gesag nie.

1.5       POSISIONELE LEIERS ONDERVIND MEER PROBLEME OM MET VRYWILLIGERS TE WERK

Meeste van ons is geleer dat leierskap ‘n posisie is. Ons raak gefrustreerd wanneer ons in die werklike lewe kom en vind dat min mense ons volg as gevolg van ons titels.  Ons vreugde en sukses om ander te lei hang af van ons vermoë om die leierskapvlakke te klim.

1.6        DIE POSISIONELE VLAK VAN OOK DIE DIPLOMAVLAK GENOEM WORD

1.7        HOE OM NA DIE VOLGENDE VLAK VAN LEIERSKAP TE BEWEEG

 • Weet wat jou taakomskrywing is.
 • Ken die geskiedenis van die gemeente.
 • Deel die geskiedenis met die mense binne die gemeente. (m.a.w. wees ʼn medespeler).
 • Aanvaar verantwoordelikheid.
 • Doen dit met uitnemendheid.
 • Doen meer as wat van jou verwag word.
 • Maak kreatiewe voorstelle vir veranderings en verbeterings.
 1. VERHOUDINGSVLAK
 • Mense volg jou omdat hulle wil en van jou hou.
 • Mense gee nie om hoeveel jy weet voordat hulle weet hoeveel jy omgee nie.
 • Leierskap begin in die hart, nie met die kop nie.
 • Leierskap floreer op ‘n betekenisvolle verhouding, nie met meer regulasies   en wette nie.
 • Op hierdie vlak word tyd en energie op die individu se behoeftes en begeertes gefokus.
 • Jy kan mense liefhê sonder om hulle te lei, maar jy kan nie mense lei sonder om hulle lief te hê nie.
 • VERHOUDING IS DIE FONDAMENT VAN LEIERSKAP

2.1        VERONDERSTELLING: ALMAL WIL VOEL HULLE IS WAARDEVOL

Een ding wat altyd op mense se lys van behoeftes gevind word is die behoefte om waardevol te voel. Mense will voel hulle behoort, hulle is belangrik.

2.2        VERONDERSTELLING: ALMAL MOET OP AANMOEDIGING REAGEER

Aanmoediging is die suurstof van die siel.

2.3        VERONDERSTELLING: MENSE “KOOP IN” ‘N LEIER VOORDAT HULLE IN   SY OF HAAR LEIERSKAP “INKOOP”

Mense wat vertroue in hul leier het, sal hom of haar volg ongeag omstandighede.

2.4        VERONDERSTELLING: MEESTE MENSE WEET NIE HOE OM SUKSESVOL TE WEES NIE

Sodra die leier hom of haar as suksesvol bewys het en ander help om ook suksesvol in die gemeente te wees, sal daardie leier lojale volgelinge hê wat bereid is om te ontwikkel en te groei.

2.5        VERONDERSTELLING: MEESTE MENSE IS VAN NATURE GEMOTIVEERD

Die ware geheim van motivering is om ‘n omgewing te skep waarin die mense vry van die invloed van demotivering sal wees.

2.6        VERHOUDINGSVLAK IS DIE “PRET” EN DIE “EKSTRA POGING” VLAK

Onvermoë om die vlak te bereik maak van jou ‘n korttermyn leier. Onvermoë om na die volgende vlak van leierskap te beweeg gee vir jou korttermyn sukses.

2.7        HOE OM NA DIE VOLGENDE VLAK VAN LEIERSKAP TE BEWEEG

 • Besit ‘n ware liefde vir mense.
 • Maak dié wat saam met jou werk meer suksesvol.
 • Sien deur ander mense se oë.
 • Hou meer van mense as van prosedures.
 • Wat jy doen, doen dit om ‘n wenner te wees.
 • Sluit ander by jou reis in.
 • Hanteer moeilike mense met wysheid.
 1. PRODUKSIEVLAK

Mense volg jou vir dit wat jy vir die gemeente gedoen het en hulle admireer jou.

Dit is hier waar die meeste mense sukses ervaar.

Hulle hou van jou en dit wat jy doen.

Probleme word met min moeite opgelos as gevolg van momentum.

Op hierdie vlak begin dinge gebeur, goeie dinge.

 • Inkomste vermeerder.
 • Moraal is hoog.
 • Behoeftes word vervul.
 • Doelwitte word bereik.
 • Saam met hierdie groei is die groot MO – momentum.
 • Om ander te lei en te beinvloed is pret.
 • Statistieke word op ‘n gereelde basis gedeel met hulle wat verantwoordelik is vir die groei.
 • Almal is resultaat-georienteerd.
 • Resultaat is die hoof rede vir die aktiwiteite.

Op die verhoudingsvlak kom mense saam vir samesyn – om verhoudinge te bou. Op die produksievlak kom mense saam om ‘n doelwit te bereik. Hulle is resultaat georienteerd.

HOE OM NA DIE VOLGENDE VLAK VAN LEIERSKAP TE BEWEEG

 • Inisieer en aanvaar verantwoordelikheid vir groei.
 • Ontwikkel en volg na die verklaring van voorneme – visie.
 • Plaas jou taakomskrywing en energie in die bereiking van die doelwitte.
 • Ontwikkel verantwoordelikheid vir resultate – begin by jouself.
 • Ken en doen dinge wat ‘n hoë omset het.
 • Dra die strategie en visie van die gemeente gereeld oor.
 • Word ‘n veranderings-agent. Verstaan tydsberekening.
 • Maak die moeilike besluite wat ‘n verskil sal maak.
 1. MENSE ONTWIKKELINGSVLAK (REPRODUKSIE)

Sukses sonder ‘n opvolger is ‘n mislukking.

‘n Werker se hooftaak is om self die werk te doen.

‘n Leier se hooftaak is om ander te ontwikkel om die werk te doen.

‘n Leier is groot, nie as gevolg van sy of haar mag nie, maar as gevolg van sy of haar vermoë om ander te bemagtig.

Mense volg jou as gevolg van dit wat jy vir hulle gedoen het. Dit is hier waar langtermyn groei plaasvind.  Jou toewyding om leierskap te ontwikkel verseker deurlopende groei vir die gemeente en sy mense.  Jy wen mense se harte deur hulle  te help om te ontwikkel.

4.1       Die gemeente groei van ‘n leier na verskeie leiers.

4.2       Sukses hang nou van ander af – daarom moet hulle in wie jy wil belê sorgvuldig gekies word.

4.3       Langtermyn groei is nou moontlik.

4.4       Getrouheid neem sterk toe as gevolg van die mentor proses.

HOE OM NA DIE VOLGENDE VLAK VAN LEIERSKAP TE BEWEEG

 • Besef dat mense jou grootste bate is.
 • Maak dit ‘n prioriteit om mense te ontwikkel.
 • Wees self ‘n voorbeeld vir ander om na te volg.
 • Belê leierskap ontwikkeling in die 20% top mense.
 • Stel leierskap aan “goeie tendense” bloot.
 • Betrek ander wenners/produseerders in doelwit bereiking.
 • Wees omring deur ‘n groep wat jou leierskap komplimenteer.
 • Maak leiers in plaas van volgelinge.
 1. INTEGRITEIT EN ERVARINGSVLAK
 • Mense volg jou vir wat jy is en waarvoor jy staan.
 • Slegs ‘n leeftyd van sterk leierskap sal jou hierdie vlak laat bereik.
 • Hierdie vlak word gereserveer vir mense wat jare gespandeer het om mense en organisasies te laat groei.
 • Slegs ‘n paar bereik dit, sowat .03%. Hulle is groter as die lewe self.
 • Dit is die kroningsgeleentheid van ‘n leier.

JY KAN NIE NA ‘N VOLGENDE VLAK VAN LEIERSKAP BEWEEG NIE

 • Jou volgelinge is lojaal en opofferend.
 • Jy het jare spandeer om leiers te mentor en te vorm.
 • Jy het ‘n staatsman/konsultant geword en is geliefd onder andere.
 • Jou grootste vreugde lê daarin om ander te sien groei en ontwikkel.
 • Jy is waardevol en voortreflik vir die gemeente.
BELANGRIKE UITNODIGING

VIR ENIGE VERDER VRAAG OF HULP I.V.M DIE SAAK OF ENIGE ANDER SAAK KONTAK ONS GERUS.

DAAR IS MENSE WAT OMGEE VIR U.

HULP IS NOOIT ‘N SKANDE NIE – DIT IS WYSHEID.

KOM ONS HELP U!

KONTAK : PASTOOR DE WET EN LYRETTE  LODEWYK

SIEN KONTAK BESONDERHEDE BY VOORBLAD ONDER KONTAK ONS

 

 

DIE BEDIENING STREEF DAARNA OM DIE PASSIE VAN CHRISTUS VIR MENSE TE HE