LERING 4 VAN

DIE AFDELING WORD NA VERSKILLENDE LERENDE TEMAS GEKYK.

U KAN BY ELKE TEMA GAAN OP ‘CLICK’ EN LEER

GENUUT DIE LERING.

PASTOOR DE WET EN LYRETTE LODEWYK

DIE BEDIENING STREEF DAARNA OM DIE PASSIE VAN CHRISTUS VIR MENSE TE HE