MEDIA BEDIENING

 

Preek 13 Oktober 2013

DIE BEDIENING BEHELS DIE VERSPREIDING VAN CD’S EN DVD’S EN BOEKE EN OOK DIE BESKIKBAARSTELLING VAN DIE MEDIA AFDELING  VIR DIE AANKOOP VAN CD’ S; DVD’S; BOEKE.

PASTOOR DE WET LODEWYK HET VERSKEIE BOODSKAPPE WAT GOD KRAGTIG GEBRUIK HET  EN NOG GEBRUIK OP CD EN OP DVD WAT HY OOR DIE JARE IN DIE BEDIENING BEDIEN HET.

GOD HET 27 JAAR TERUG PASTOOR DE WET LODEWYK GEROEP MET DIE GEDEELTE IN 2 TIM 4 : 2-3 ” 2.verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; 3. want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, ..”

DIE WOORD VAN GOD MOET IN GEES EN WAARHEID GEPREEK WORD. (JOH 17:17)

Rom 10 : 13 – 15

13  “Want: Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.

14  Hoe kan hulle Hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in Hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek?

15  En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is: Hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig!”

KONTAK PASTOOR DE WET LODEWYK SOU U DAARIN BELANGSTEL OM DAARVAN AAN TE KOOP. U KAN BY DIE VOORBLAD ONDER MEDIA DIE CD’S, DVD’S EN BOEKE BESTEL TEEN SPESIALE PRYSE.

U SAL DIE KATALOGUS  ONDER MEDIA (VOLG NET RIGLYNE OM KATALOGUS OOP EMAAK) SIEN MET AL DIE CD’S, DVD’S,BOEKE EN ‘N SANG DVD VAN LYRETTE.

GAAN NA DIE MEDIA AFDELING BY DIE INTREEBLAD VAN DIE WEBTUISTE  EN PLAAS U BESTELLINGS.

KONTAK PAST DE WET  LODEWYK WAT BESKIKBAAR IS OM IN GEMEENTES/SEMINARE/REEKSE ENS TE KOM BEDIEN.

OM HOM TE BESPREEK GAAN NA WEBTUISTE SE VOORBLAD ONDER AFDELING KLOP AAN, KIES VIR WAT SE SOORT WOORDVERKONDIGINGS U HOM WIL NOOI.

KONTAK BESONDERHEDE BY VOORBLAD ONDER AFDELING KONTAK ONS.

DIE BEDIENING STREEF DAARNA OM DIE PASSIE VAN CHRISTUS VIR MENSE TE HE