WIL GEDOOP WORD

BEDIENING REËLS

  • Die gee van ‘n Donasie vir die bediening sal hoog op prys gestel word.
  • Die koste per km is R1,60 na adres van bediening insluitend in Bloemfontein of u kan vir ons ‘n aanvaarbare donasie vir reiskoste gee.
  • Ek sal kwotasie van reiskoste gee nadat ek u adres gekry het.
  • Sal die bankbesonderhede gee met kwotasie van reiskoste
  • Ek en my vrou sal met u doop gesprek voer voordat ek u sal doop.
  • As afstand 200 km of verder van Bloemfontein is waar die doop gaan plaasvind sal ons huisvesting/gastehuis nodig kry.

EK WIL GEDOOP WORD

WAT SE VOORREG IS DIT VIR MY AS GEROEPENE VAN DIE HERE OM VIR U TE DOOP. MAG U DIE SALWING VAN GOD ERVAAR NA DIE STAP VAN GEHOORSAAMHEID. VUL DIE VOLGENDE INLIGTING IN EN STUUR
  • MM slash DD slash YYYY
  • MM slash DD slash YYYY

DIE BEDIENING STREEF DAARNA OM DIE PASSIE VAN CHRISTUS VIR MENSE TE HE