OORGAWE GEBED

MISKIEN HET JY NOG NOOIT SEKERHEID VAN SALIGHEID GEHAD NIE.

OF MISKIEN BESEF JY OP DIE OOMBLIK, JY IS NIE GEREED AS JY VANDAG SOU STERF NIE, MAAR JY WIL SEKER MAAK DAT WANNEER DIT GEBEUR JY GEREED EN 100% SEKER SAL WEES DAT JY DIE EWIGE LEWE SAL BE-ERWE SAAM GOD DRIE – ENIG.

BESEF :   

  1. DAT JY IS N VERLORE SONDAAR EN DAT JY ‘N VERLOSSER NODIG HET.JESUS CHRISTUS IS DIE ENIGSTE VERLOSSER EN SALIGMAKER EN JY SAL HOM PERSOONLIK IN JOU LEWE MOET INNOOI (ROM 3 : 23; JOH 1: 12,13; 1 JOH 5 : 11 – 13; JOH 14 : 6)

  2. BELY JOU SONDES VOOR GOD. ( SPR 28 : 13; 1 JOH 1 : 9)

  3. KOM TOT BEKERING – DRAAI WEG VAN JOU OU LEWE EN DRAAI NA JESUS CHRISTUS EN SY LEWE. (2 KOR 5 : 17)

BID DIE VOLGENDE GEBED :

DIERBARE HERE JESUS, BAIE DANKIE VIR DIE GELEENTHEID WAT EK HET OM NA U TE KOM.   U WAT DIE ANTWOORD HET EN IS VIR MY LEWE.

EK BESEF VANDAG, EK IS VERLORE, EK IS OPPAD HEL TOE, SONDER HOOP EN SONDER GOD.

DUS DIE REDE WAAROM EK NA U KOM.       SODAT U DIT IN MY LEWE KAN VERANDER.

U IS DIE WEG EN DIE WAARHEID EN DIE LEWE.

EK KOM NEEM U AAN AS MY VERLOSSER EN SALIGMAKER, DIE OPLOSSING VIR MY TOESTAND.

EK VRA, VERGEWE ASSEBLIEF AL MY SONDES EN REINIG MY GEMOED, MY HART EN MY DENKE?

EK VERGEWE OOK ELKEEN WAT EK NOG NOOIT VERGEWE HET NIE.

KOM WOON ASSEBLIEF IN MY HART EN WEDERBAAR MY DEUR U GEES.

DANKIE DAT EK NOU WEET DAT EK U KIND IS, WEDERGEBORE DEUR MY VADER, GOD SELF.

U IS VAN VANDAG AF MY ALLES EN MY LEWE.

DANKIE MY VERLOSSER, MY SALIGMAKER, MY HERE, MY VADER,MY TROOSTER EN MY GOD.

AMEN.

WAT MOET JY NOU DOEN NADAT JY NOU GEWEDERBAAR IS.

1. Bestudeer die Bybel elke dag. Begin by Johannes en  lees so een hoofstuk n dag. Wanneer die boek klaar gelees is gaan lees 1Joh;2Joh;3Joh.Daarna begin by Mattheus en  lees Nuwe Testament deur.Begin Dan by die Ou – Testament.

2. Spandeer tyd aan God in die gebed. Maak tyd vir gebed. God het altyd tyd vir jou en om na jou te luister. Hy is nou jou Vader.

3. Gaan soek na n plek waar jy n geestelike tuiste kan kry. Dit kan self’s by n huis wees. Die woord verklaar ‘Waar twee of drie in Sy naam vergader is Hy’

4. Vra God om geestelike vriende op jou pad te stuur.

5. Gaan getuig aan mense wat God in jou Gees en in jou lewe gedoen het.( 2 Kor 5:17)Onthou dit is jou getuienis. Wees elke dag n getuie vir God. (Hand 1:8) Daar is altyd iets waaroor ons kan getuig.

BELANGRIKE UITNODIGING

VIR ENIGE VERDER VRAAG OF HULP I.V.M DIE SAAK OF ENIGE ANDER SAAK KONTAK ONS GERUS.

DAAR IS MENSE WAT OMGEE VIR U.

HULP IS NOOIT ‘N SKANDE NIE – DIT IS WYSHEID.

KOM ONS HELP U!

AS U WIL HE EK MOET U PERSOONLIK BEGELEI IN DIE OORGAWE GEBED,

KONTAK : PASTOOR DE WET EN LYRETTE  LODEWYK

SIEN KONTAK BESONDERHEDE BY VOORBLAD ONDER KONTAK ONS

OF

VUL IN ONDERSTAANDE VORM  EN STUUR/SUBMIT

ONS SAL KONTAK MAAK MET U.

VUL IN U BESONDERHEIDE EN STUUR/SUBMIT DIT.
  • MM slash DD slash YYYY

DIE BEDIENING STREEF DAARNA OM DIE PASSIE VAN CHRISTUS VIR MENSE TE HE