FOTO’S P V C EVANGELSITIESE BEDIENING SA

FOTO’S

PASSIE VIR CHRISTUS EVANGELISTIESE BEDIENING SUID – AFRIKA

PASTOOR WILLIE EN LYNN DIPPENAAR BAIE DANKIE DAT JULLE VIR ONS GEBID HET VIR DIE SALWING VAN KRAG VAN GOD SE GEES IN ONS BEDIENING, ASOOK VIR DIE OPNAMES WAT ONS GAAN MAAK IN KROONSTAD EINDE MEI 2015 VAN 11 DVD’S OOR ONDERWERPE WAT GOD KRAGTIG GEBRUIK HET. LYRETTE GAAN OOK ‘N SANG DVD EN CD (GOD SE GUNS) LAAT OPNEEM. PRYS GOD VIR SY VOORSIENING IN ONS BEDIENING.

FOTO 2 GENESIS DE WET EN LYRETTE

PRYS GOD DAARVOOR DAT ONS VIR HOM KAN ARBEI.

FOTO GENESIS DE WET EN LYRETTE

  1. EINDE MEI 2015 HET ONS OPNAMES GEMAAK VAN 11  BOODSKAPPE OP DVD’S EN 1 SANG CD  EN 1 SANG DVD TE ARCADIA GASTEHUIS IN KROONSTAD.

FOTO 1. ARCADIA GASTEHUIS DANKIE VIR JULLE GOEDHARTIGHEID OM VIR ONS VIR DIE WEEK TE AKKOMODEER TYDENS DIE OPNAMES. DANKIE  IN DIE PERSOON VAN THYS CLAASENS. JULLE IS ALMAL PUIK!!!

WEBTUISTE VAN ARCADIA GASTEHUIS KROONSTAD :

ONS HET AL PAAR MAAL DAAR GEOORNAG EN KAN ONS DIE GASTEHUIS MET LOF AANBEVEEL.

WEBTUISTE ARCADIA GASTEHUIS KROONSTAD http://www.arcadiakroonstad.co.za

20150526_074601

FOTO’S 2.DANKIE VIR DIE PERSONEEL VIR JULLE GASVRYHEID.

20150529_110835

20150529_111243

FOTO 3. DANKIE AAN JANNIE LINDEQUE VIR DIE OPNAMES WAT HY BEHARTIGHEID HET – JANNIE JY IS PUIK!!.

20150529_105354

FOTO 4. DANKIE AAN ALCIENDA HOTEL IN KROONSTAD WAT VIR ONS ‘N ETE GEGEE HET TYDENS DIE OPNAME TYD.

.20150526_194211

FOTO 5. EEN AFDELING VAN DIE BEDIENING IS ONS AFDELING VAN :

 GEBEDS BEDIENING.

ONS BID VIR MENSE OP VERSOEK, SELFS OOK  BY DIE MARKPLEIN VAN DIE LEWE SOOS DIE HERE DIE BEHOEFTE DAAR STEL EN ONS LEI OM TE DOEN :

Jak5:15 “En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word.”

Photo0150

FOTO 6 :

1Tim 2:1 “In die eerste plek vermaan ek dan dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense;..”

Photo0151

ANDER AFDELING VAN ONS BEDIENING IS LITERATUUR VERSPEIDING.

FOTO 7

Photo0152

FOTO 8

Photo0153

FOTO 9

TRAKTAAITJIES 2

FOTO 10

TRAKTAAITJIES 3

FOTO 11

TRAKTAAITJIES 4

FOTO 12

TRAKTAAITJIES 6

FOTO 13

TRAKTAAITJIES 7

Hand  1:8 “maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.”

2 Tim 4:2 “…verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering;..”

‘ONE SOUL AT A TIME’ JESUS HET MENSE IN DIE STRAAT BEDIEN!!

DIE APOSTEL PAULUS HET VERKLAAR :

1Kor  3:6 – 9“Ek het geplant, Apollos het natgemaak, maar God het laat groei.7 So is dan hy wat plant of hy wat natmaak, niks nie, maar God wat laat groei.8 Maar hy wat plant en hy wat natmaak, is een, maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. 9 Want ons is medewerkers van God; die akker van God, die gebou van God is julle.”

FOTO 14 BESOEK PASIENT BY AURORA INRIGTING  VIR ALKOHOL EN DWELMVERSLAAFTES.

AURORA INRIGTINGAURORA PASSIENT

FOTO 15 BEDIEN PERSOON EN SY VROU EN HAAR SEUN MET BARMHARTIGHEID.

BARMHARTIGHEID 1

FOTOS 16,17,18,19 DIE HERE KOM VOORSIEN VIR ONS BEDIENING ‘N MOTOR, PRYS GOD VIR KINDERS VAN GOD WAT ‘N HART HET VIR GOD SE SAAK. DANKIE HERE VIR U VOORSIENING ALTYD – PRYS SY NAAM.

BEDIENINGS MOTOR

BEDIENINGS MOTOR 2

BEDIENINGS MOTOR 4

20160314_132320

FOTOS 20.21,22 EEN VAN DIE BAIE BEGRAFNISSE WAT EK BEDIEN HET.

BEGRAFNIS 1

BEGRAFNIS 4

BEGRAFNIS 5

FOTO 23 PERSOON WAT ONS BEDIEN HET MET BERADING.

BERADING 1

FOTOS 24,25,26,27,28,29 BEDIEN REEKS DIENSTE BY LEWENDE WATERS GEMEENTE IN BULTFONTEIN.

BULTFONTEIN GEBOU 4

BULTFONTEIN GEBOU 2

BULTFONTEIN 4

BULTFONTEIN 8

STAL CD’S EN DVD’S VAN ONS BEDIENING UIT – PRYS GOD VIR DIE GROOT HOEVEELHEID BESTELLINGS VIR DIE JAAR.

BULTFONTEIN TAFEL CD EN DVD

PASTOOR WESSEL EN LIZETTE KAUFMANN DANKIE VIR JULLE GASVRYHEID TYDENS DIE REEKS DIENSTE.

BULTFONTEIN

FOTOS 30 – 35 WAT SE VOORREG OM VIR MELT TE KON DOOP OP KERSDAG 2015.

doop (3)

doop (2)

doop (1)

DOOP 2DOOP 1

FOTOS 36,37 DIT WAS ‘N GROOT VOORREG OM BY GENESIS GEMEENTE IN WELKOM TE KON BEDIEN.

GENESIS 1

JULLE TWEE MOET NET AANHOU – ONS ARBEID IN DIE HERE IS NIE TERVERGEEFS NIE . JULLE IS SO KOSBAAR!!!

GENESIS

FOTO 38,39 WAT SE VOORREG OM ‘N GETUIENIS AAND SAAM MEDE KINDERS VAN GOD TE KON DEELMAAK EN VIR GOD AL DIE EER TE GEE VIR AL SY GETROUHEID EN GOEDHEID IN ONS LEWENS.

GETUIENIS AAND

GETUIENIS AAND 2

FOTO 40,41 DANKIE SHALOM GEMEENTE DAT ONS DAAR KON BEDIEN. Past KOBUS JULLE MOET STERK STAAN NA DIE BAIE HARTSEER WAT JULLE MOES DEURGAAN. ONS HET SO VIR JULLE GEBID. EK GEE JULLE JES 49 : 15 -16

PPK SHALOM 2

PPK SHALOM

FOTO 42 DIT WAS ‘N VOORREG OM DIE AFSLUITING VAN IMPAK MARANATA  SENTRUM VAN XAMIE VILJOEN WAAR TE KON NEEM MET WOORD EN LERING

SKOOLAFSLUITING 3

FOTO 43 – 48 WAT SE VOORREG IS DIT AS GEROEPENE VAN GOD OM KINDERS VAN GOD IN DIE HUWELIK TE BEVESTIG VOLGENS GOD SE ORDE VIR DIE HUWELIK TUSSEN MAN EN VROU.

DIE IS VAN DIE HUWELIKE WAT EK BEVESTIG HET.

TROUE 1

TROUE 4

TROUE 7

TROUE 8

TROUE 9

TROUE ALTA

FOTO 49 DIE IS EEN VAN DIE PAARTJIES WAT ONS EERS BEDIEN HET MET ‘N PAAR  VOORHUWELIKSE BEGELEIDING SESSIES VOOR DIE HUWELIKS DAG.

VOORHUWELIKSE BEGELEIDING

FOTO’S 50 – 54 DIT WAS SO ‘N VOORREG OM DIE PAARTJIE IN DIE HUWELIK TE BEVESTIG. MAG GOD JULLE TWEE SO RYKLIK SEËN. JULLE MOES SOVEEL DEURGAAN IN DIE LEWE OM BY DIE BESLUIT TE  KOM. WEET JULLE HET DIE BELANGRIKSTE BESLUIT GENEEM OM GOD SE SEËN IN JULLE VERHOUDING TE KRY. MOOI SO JULLE PRAGTIGE KINDERS VAN GOD. EK EN LYRETTE IS SO TROTS OP JULLE. JULLE MOET DIE HERE DIEN MET JULLE ALLES. LOOF KONING JESUS CHRISTUS!!!

TROUE DUPPY EN ERIKA 127-2

TROUE DUPPY EN ERIKA 133

TROUE DUPPY EN ERIKA 093

TROUE DUPPY EN ERIKA 079

FOTO’S 55 – 57  DAAR KOM ‘N DAG DAT JY WEET AS GOD VIR JOU DIE EEN GEGEE HET WAT BY JOU PAS. DANKIE DAT ONS DEEL VAN DIE WONDERLIKE  DAG VAN JULLE KON WEES. DIT WAS VIR MY ‘N VOORREG OM JULLE IN DIE HUWELIK TE KON BEVESTIG SOOS GOD DIT WOU GEHAD HET.

dawid trou (3)

dawid trou (2)

dawid trou (1)

FOTO’S 58 – 61 WAT SE VOORREG WAS OM DIE TWEE KINDERS VAN GOD IN DIE HUWELIK TE KON BEVESTIG. DIT IS WONDERLIK HOE GOD WERK. HULLE TWEE HET MY GEHOOR BEDIEN OP RSG EN HET TOE KONTAK GEMAAK MET ONS. ONS HET INTUSSEN ‘N GESEËNDE TYD SAAM GEHAD. EK EN LYRETTE BID JULLE TOE ALLE GOEDHEID EN GUNS VAN GOD OOR JULLE TWEE.

willem en Roelyn (3) willem en Roelyn (2)

willem en Roelyn (1) 20160313_132302

FOTO 59  – 61 DANKIE TROMPSBURG NG KERK,  JULLE AS GEMEENTE HET ONS AL DRIE MAAL GENOOI  OM DIE WOORD BY JULLE TE KON BEDIEN. DANKIE VIR JULLE LIEFDE EN GASVRYHEID ONS WAARDEER DIT SO BAIE.

Trompsburg

TROMSPBURG NGK

TROMPSBURG 1

FOTO’S 62  – 65 DIT WAS ‘N BELEWENIS OM BY SPRINGFONTEIN TE BEDIEN. DANKIE DAT JULLE AANDAGTIG NA DIE WOORD GELUISTER HET.

SPRINGFONTEIN (1) SPRINGFONTEIN (2) SPRINGFONTEIN (3)

SPRINGFONTEIN (4)

FOTO 66 EDENBURG LEDE IN CHRISTUS GEMEENTE – DANKIE DAT EK KON BEDIEN SOOS GOD OP MY HART GELÊ HET  OP GOEIE VRYDAG 25 MAART 2016. DANKIE JESUS VIR U BLOED EN U LIGGAAM EN VIR DIE OFFER VAN DIE KRUIS.GOD SAL DIE NA PREDIKER WEES. PRYS SY NAAM!!!!!

EDENBURG LEDE IN CHRISTUS

FOTO’S  67 – 68  IS TE GARIEP DAM OP  29 MAART 2016.            ONS BEDANK VIR JURIE ACKERMAN WAT ONS GEHELP HET OP SY GERIEFLIKE VERVOERMIDDEL OM GARIEP DAM TE EVANGELISEER MET TRAKTAAITJIES.ONS BID DAT  ELKE TRAKTAAITJIE ‘N IMPAK IN MENSE SE LEWENS SAL MAAK. JURIE DANKIE VIR JOU PRAGTIGE GESINDHEID MAG JY ‘N KRAG VIR JESUS CHRISTUS WEES.

20160329_110134 20160329_110159

FOTO’S 69 – 72 DIT WAS VIR MY ‘N VOORREG OM DIE BEGRAFNIS VAN MEV VAN ZYL 30 MAART 2016 WAAR TE NEEM. DIE HERE HET MET KRAG MET ELKEEN GEPRAAT OOR DIE REALITEIT VAN DIE DOOD. WAT SE VOORREG OM JESUS CHRISTUS TE KON VERKONDIG AS DIE WEG DIE WAARHEID EN DIE LEWE (JOH 14:6)

BEGRAFNIS (6) BEGRAFNIS (5) BEGRAFNIS (4) BEGRAFNIS (1)

FOTO 73 -75 ONS HET BULBERG FARMS OP 31 MAART 2016 BESOEK EN AAN ELKEEN ‘N TRAKTAAITJIE GAAN GEE.
WC DE LA ROSA HET MET ALLE ERNS DIE TRAKTAAITJIE SY EIE GEMAAK.

BULBERG UITREIK (5)

BULBERG UITREIK (3)

ONS HET OOK WALTON O ‘NEIL BEDIEN EN TRAKTAAITJIE GEGEE. WALTON MOOI SO VIR DIE MOOI GESINDHEID WAT JY ONS ONTVANG HET.

BULBERG UITREIK (2)

FOTO’S 76 – 78 ONS BEDIEN MOTORHAWE EN WAS DIT ‘N VOORREG OM LUCY MOSIWA TE ONTMOET EN HET ONS  ELKEEN DAAR BEDIEN MET GOD SE WOORD.

MOTORHAWE UITREIK (1) MOTORHAWE UITREIK (2) MOTORHAWE UITREIK (3)

FOTO 79 MAG GOD VIR JULLE TWEE GROOT DINGE KOM DOEN.

TRAKTAAITJIE BEDIENING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIE BEDIENING STREEF DAARNA OM DIE PASSIE VAN CHRISTUS VIR MENSE TE HE