PREDIKING

 

imagesCA85MM3D Preek 13 Oktober 2013

PASTOOR DE WET LODEWYK IS 27 JAAR TERUG GEROEP AS EVANGELIS OM DIE WOORD VAN GOD TE VERKONDIG IN GEES EN IN WAARHEID.

HY IS OOK ‘N STERK LERENDE PREDIKER EN HET DIE SALWING VAN GOD GEKRY OM DIE WOORD VAN GOD VIR MENSE OP ‘N PRAKTIESE MANIER OOP TE BREEK.

PASTOOR DE WET LODEWYK STAAN OP DIE APOSTEL PAULUS SE VERKLARING : ‘ DAT DIE HELE RAAD VAN GOD GEBRING MOET WORD’ ‘ HY SKAAM HOM NIE VIR DIE EVANGELIE NIE, WANT DIT IS ‘N KRAG VAN GOD TOT REDDING VIR ELKEEN WAT GLO’

PASTOOR DE WET LODEWYK HET 27 JAAR TERUG SY ROEPING GEKRY MET ONDERGENOEMDE GEDEELTE IN DIE WOORD VAN GOD.

2 TIM 4 : 1 -5

2Ti 4:1  Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk:  2Ti 4:2  verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering;  2Ti 4:3  want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede,  2Ti 4:4  en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels.  2Ti 4:5  Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.

WAAR BEDIEN HY? WAT BEDIEN HY?

 1. BEDIEN IN GEMEENTES.
 2. BEDIEN AS FEBA RADIO SE DEELTYDSE VERTEENWOORDIGER IN DIE VRYSTAAT BY GEMEENTES/GROEPE ENS.
 3. BEDIEN BY SEMINARE WAT HY AANBIED.
 4. BEDIEN TYDENS BEGRAFNISSE/ROUDIENSTE/VERASSINGS DIENSTE ENS.
 5. BEDIEN BY TROUES.
 6. BEDIEN OOR VERSKEIE RADIO’S – RSG,RADIO PANORAMA ENS
 7. BEDIEN IN GEMEENTES OP UITNODIGING.
 8. BEDIEN REEKSE DIENSTE OP UITNODIGING IN GEMEENTES/GROEPE OOR VERSKEIE ONDERWERPE.
 9. HOU SEMINARE RAKENDE ONDERWERPE.
 10. BEDIEN REEKS OOR DIE WEDERKOMS VAN JESUS CHRISTUS.
 11. BRING SEMINAAR MET TEMA LEWENS VERRYKINGS KURSUS. DIE SEMINAAR IS ‘N MOET VIR ELKE MENS.

PASTOOR DE WET LODEWYK KAN GEKONTAK WORD SOU U HOM WIL NOOI VIR PREDIKING

KONTAK BESONDERHEDE IS BY WEBTUISTE SE VOORBLAD(TUIS) ONDER AFDELING KONTAK ONS.

DIE BEDIENING STREEF DAARNA OM DIE PASSIE VAN CHRISTUS VIR MENSE TE HE