PREKE OP VIDEO VAN PASTOOR DEWET LODEWYK

VOORSTELLING PASTOOR DE WET EN LYRETTE LODEWYK

 

VIDEO 1 BOODSKAP TEMA WEDERGEBOORTE IS GOD SE VEREISTE VIR DIE EWIGE LEWE.

DEEL 1

DEEL 2

DEEL 3

DEEL 4

DEEL 5 A

DEEL 5 B

DEEL 6


BELANGRIKE VIDEO: DIE BEVESTIGING DEUR EEN VAN DIE GROOTSTE LEERDERS (TEATCHERS) IN ONS MODERNE WERELD PROF RAVI SACHARIAS DAT CHRISTENSKAP IS DIE ENIGSTE GELOOF OP AARDE WAT VOLDOEN AAN DIE VIER VEREISTES OM WAARHEID TE DEFFINIHEER EN DIT WAT JESUS CHRISTUS KOM BEWERK HET.

 

DEEL 7 DANKBETUIGING EN BORGE

VIDEO  2     : BOODSKAP TEMA   : GOD GEE VIR DIE MENS KANSE

DEEL  A

DEEL B

DEEL C

DEEL D

DEEL E

DEEL F

VIDEO  3  BOODSKAP       TEMA  DIE WONDER OM ‘N KIND VAN GOD TE WEES.

DEEL  A

DEEL  B

VIDEO 4 BOODSKAP TEMA : GOD DRIE -ENIG IS ‘N VERHOUDINGS WESE.

DEEL A

DEEL B

VIDEO 5 BOODSKAP TEMA : NEWSTART

DEEL A

DEEL B

VIDEO 6 BOODSKAP TEMA : DAWID SE RESEP VIR OORWINNING.

DEEL 1 A

DEEL 1 B

DEEL 2 A

DEEL 2 B

VIDEO 7 BOODSKAP TEMA GOD SE PRIORITEITE TEENOOR DIE MENS SE AKTIWITEITE.

DEEL A

DEEL B

BESTELLING VAN DVDS

DIE BEDIENING STREEF DAARNA OM DIE PASSIE VAN CHRISTUS VIR MENSE TE HE