ROOK – WAAROM NIE!!!

 

ROOK 3 ROOK 2 ROOK

Twee van die sondes waarteen mense ‘n baie verdraagsame houding inneem, is drink en rook. Wat sê die Bybel hiervan, en wat is die gevare wat daaraan verbonde is?

“Wat is die Christen se siening van rook?

 

Gevare van die Rookgewoonte

Dit is noodsaaklik dat die Christen alles in die lig van God se Woord sal toets met die oog op wat vir sy geestelike lewe nuttig of nadelig is. Baie mense vra die vraag: “Is rook sonde?” Net soos met baie ander praktyke, verklaar die Bybel nie uitdruklik dat rook sonde is nie. Dit gee egter aan ons duidelike algemene beginsels of maatstawwe vir die evaluering van enige gebruik of gesindheid. Ons moet “beproef wat die Here welbehaaglik is” (Ef. 5:10). Op grond van die volgende feite kan ons aanvaar dat rook ‘n sondige gewoonte is:

 • Tabak is verslawend omdat nikotien ‘n gewoontevormende verdowingsmiddel is (Titus 3:3).
 • Omdat my liggaam ‘n tempel van God is, mag ek dit nie met tabak benadeel nie (1 Kor. 3:16-17). Dit is ‘n medies bewese feit dat rook longkanker, hartkwale en ander siektes veroorsaak. Navorsing toon aan dat tabak 19 verskillende gifstowwe bevat wat hoogs nadelig vir die liggaam is (Gal. 6:6-8). Swanger vroue wat rook, tas hierdeur ook hul ongebore babas aan.
 • Rook het geen waarde nie (1 Kor. 6:12; Jes. 55:2).
 • Die nadelige effek op mense rondom die roker, soos bv. gesinslede, kollegas, ens., is baie ernstig.
 • ‘n Christen wat rook, probeer altyd om dit vir ander weg te steek.
 • Die rookgewoonte verhinder geestelike groei by ‘n geredde persoon.
 • Rook tel onder die sondes van begeerlikheid. Dit is ‘n sinstrelende, onversadigde lus, ‘n ontembare sterk verlange en ‘n bose hartstog. Die menslike liggaam het geen natuurlike behoefte aan tabak nie, maar raak aan die nikotien verslaaf en ontwikkel dan ‘n toenemende drang daarna. Tabak bevat van 1% tot 3% nikotien, en die gemiddelde roker absorbeer omtrent 2 mg. per sigaret. Nikotien is ‘n kleurlose, olierige verbinding, en ‘n relatief kort werkende middel. Vlakke in die bloedstroom daal vinnig tot omtrent die helfte binne 30 minute nadat ‘n sigaret gerook is, en tot slegs ‘n kwart binne nog ‘n halfuur. Dit verklaar waarom so baie rokers omtrent 20 sigarette per dag rook.
 • Rokers absorbeer ‘n aansienlike hoeveelheid koolstofmonoksied, soortgelyk aan die giftige gas wat by motors se uitlaatpype uitkom. Die suurstofdraende substansie in die bloed, hemoglobien, het ‘n hoë affiniteit vir dié gas. By swaar rokers kan soveel as 15% van hulle hemoglobien aan koolstofmonoksied verbind wees, wat verhoed dat dit met suurstof verbind. Dit kan die verhoogde produksie van hemoglobien en rooibloedselle veroorsaak, wat die bloed verdik. Die gesamentlike uitwerking van ‘n verswakking in die suurstofdraende en suurstofvrystellende vermoë van die hemoglobien en die verdikking van die bloed, kan ‘n nadelige uitwerking op die sirkulasie na die hart hê. Hierdie probleme kan deur die gevolge van aterosklerose vererger word.
 • Meer as 3 000 wetenskaplike studies bewys met sekerheid die positiewe verwantskap tussen rook en siektes of sterfte. Die verwantskap tussen die rook van sigarette en sekere siektetoestande is ‘n wetenskaplike werklikheid aangesien daar herhaaldelik, vanuit verskillende bevolkings, verdoemende syfers en eksperimentele bewyse oor die nadeligheid van die rookgewoonte gevind is.
 • Die SA Mediese Navorsingsraad verklaar dat geen ander sosiale gewoonte van die mens soveel sterfte en lyding as die rookgewoonte veroorsaak nie.
 • “Moenie dwaal nie, God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf [siekte en die dood] maai” (Gal. 6:7-8). Rokers sal die gevolge van hulle sonde in hul liggaam én gees dra.

Verlossing van rook. Die beste is om nooit met hierdie sondige en wêreldse euwel te begin nie. Om verlossing van rook te verkry, moet dit as ‘n sonde erken en bely word, en op die verlossende krag van Jesus Christus deur sy kruisdood vertrou word.

SAMEVATING

Nêrens in die Bybel word rook bespreek nie, maar daar is wel beginsels wat toepassing het op rook. Eerstens die Bybel vertel ons, dat ons nie iets moet toelaat om ons liggaam te beheer nie. “Alles is my geoorloof, sê hulle. Ja maar ek gaan my nie deur enigiets laat verslaaf nie” (1 Korinthiërs 6:12). Rook is defnitief verslawend.

Later in hierdie Bybel gedeelte word ons vertel, “Of besef julle nie dat julle liggaam ‘n tempel van die Heilige Gees is nie. Julle het die Heilige Gees wat in julle woon, van God ontvang, en julle behoort nie aan julleself nie: julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik (1 Korinthiërs 6:19-20). Rook is nie goed vir ons gesondheid nie. Dit is bewys dat rook die longe en hart beskadig.

Kan rook as voordelig bestempel word (1 Korinthiërs 6:12)? Kan dit moontlik wees dat ons God eerbiedig indien ons rook (1 Korinthiërs 6:20)? Kan iemand rook “vir die glorie” van God (1 Korinthiërs 6:31)? Ons glo dat die antwoord op hierdie drie vrae, nee is. Daarom glo ons dat rook is ‘n sonde en hoort dit nie by Christene nie.

Party mense sal argumenteer dat ander dan ongesonde kos eet wat net so verslawend vir die liggaam is. Soos byvoorbeeld mense wat verslaaf is aan kaffien en nie funksioneer indien hulle, hul oggend koffie gehad het nie. Alhoewel hierdie korrek is, verskoon dit nie rook nie.

Dit is ons verstaan dat rook of ooreet vermy moet word. Ja, daar is Christene wat net die een sonde raak sien en dan ander mense veroordeel vir soortgelyke sonde, wat verkeerd is. Rook kan geensins vir God eerbiedig nie.

Ander sieninge is dat daar godvresende mans is wat wel rook, soos byvoorbeeld die gesiene pastoor C.H. Spurgeon wat bekend was om sigare te rook. Weereens hou ons by die argument dat rook verkeerd is, Spurgeon was verkeerd om te rook. Was hy andersins ‘n godvresende man, ja en was hy ‘n fantastiese prediker, ja beslis! Maak dit sy aksies reg, nee geensins nie.

Alhoewel ons dit stel dat rook sonde is, sê ons glad nie dat rokers nie gered is nie. Daar is baie opregte gelowiges wat wel rook. Rook sal nie verhoed dat iemand nie gered sal word nie.

Net so kan iemand nie hul redding verloor deur te rook nie. Rook kan net so vergewe word soos enige ander sonde, of dit nou iemand is wat rook en later na God kom, of wat rook en hierdie sonde aan God bely (1 Johannes 1:9). Ons glo dat rook vermy moet word en ons moet weet dat met God se hulp daarvan afgesien sal kan word.

BELANGRIKE UITNODIGING

DAAR IS VERGIFNIS TE VINDE AS U DIE ROOK PROBLEEM HET. JESUS MAAK WAARLIK VRY!!!!

DAAR IS HULP TE VINDE OM U TE HELP OM VERLOS TE WORD VAN DIT.

DAAR IS BAIE GETUIENISSE VAN MENSE WAT GOD VERLOS HET DAARVAN.

DAAR IS MENSE WAT OMGEE VIR U.

KONTAK : PASTOOR DE WET EN LYRETTE  LODEWYK

SIEN KONTAK BESONDERHEDE BY VOORBLAD ONDER KONTAK ONS

___________________________________________________________________________


DIE BEDIENING STREEF DAARNA OM DIE PASSIE VAN CHRISTUS VIR MENSE TE HE