SELFMOORD

Selfmoord 2  Selfmoord 1

Selfmoord

WAT VERKLAAR DIE BYBEL RAKENDE SELFMOORD?

Volgens die Bybel word toegang tot die hemel nie bepaal deur die feit of iemand selfmoord gepleeg het of nie. Indien ‘n onbekeerde persoon selfmoord gepleeg het, het hy of sy in werklikheid niks anders gedoen as om hul reis na die poel van vuur te “verhaas” nie. Nogtans sal die persoon wat selfmoord gepleeg het, uiteindelik in die hel beland, vir die blote feit dat hul verlossing deur Christus geweier het en nie omdat hulle selfmoord gepleeg het nie.

Die Bybel noem vier spesifieke mense wat selfmoord pleeg: Saul (1 Samuel 31:4), Agitófel (2 Samuel 17:23), Simri (1 Konings 16:18), en Judas (Mattheüs 27:5). Elkeen van hulle was goddelose, bose, sondige mans. Die Bybel beskou selfmoord in dieselfde lig as moord – dis wat dit is – selfmoord. God is die Een wie besluit wanneer en waar ‘n persoon behoort te sterf.

Wanneer jy die mag in eie hande neem, is dit volgens die Bybel lastering tot God. Wat sê die Bybel omtrent ‘n Christen wat selfmoord pleeg? Ek glo nie dat ‘n Christen wat selfmoord pleeg sy verlossing sal verloor en hel toe sal gaan nie. Die Bybel leer ons dat vanaf die oomblik wat ‘n mens waarlik in Christus glo, hy of sy vir ewig veilig is (Johannes 3:16). Volgens die Bybel, kan Christene bo enige twyfel weet dat hul oor die ewige lewe beskik, ongeag wat gebeur. “Dit het ek geskrywe aan julle wat glo in die Naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die Naam van die Seun van God” (1 Johannes 5:13).

Niks kan ‘n Christen skei van God se liefde nie! “Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here is nie” (Romeine 8:38-39). Indien geen “geskape wese” ‘n Christen kan skei van God se liefde nie, en selfs ‘n Christen wat selfmoord pleeg ‘n “geskape wese” is, dan kan selfs nie eens selfmoord ons skei van God se liefde nie. Jesus het vir ons sondes gesterwe … en indien ‘n ware Christen in ‘n tyd van ‘n geestelike aanval van swakheid, selfmoord pleeg – sal dit ook gereken word as ‘n sonde waarvoor Jesus gesterf het.

Dis egter nie te sê dat selfmoord nie ‘n ernstige sonde teen God is nie. Volgens die Bybel is selfmoord moord en dit is altyd verkeerd. Ek sou ernstige twyfel hê omtrent die egtheid van die geloof van enige iemand wat bely dat hy ‘n Christen is en desondanks selfmoord pleeg. Daar is geen omstandighede wat dit kan regverdig dat enige iemand, veral ‘n Christen, sy eie lewe kan neem nie. Christene is geroep om vir God te lewe – die besluit om dood te gaan is God s’n en God s’n alleen. ‘n Interessante wyse waarop die Bybel vir ons illustreer wat presies gebeur wanneer ‘n Christen selfmoord pleeg, kan miskien gevind word in die boek Ester.

In Persië was daar ‘n wet wat bepaal het dat enige een wat ongenooid voor die koning verskyn het, doodgemaak kon word tensy die koning sy septer na die betrokke persoon sou uitreik – wat genade sou aandui. Selfmoord vir ‘n Christen sou dus daarop dui om jou weg in te forseer om die koning te sien, in plaas van om op Hom te wag om jou te ontbied. Hy sal sy septer na jou toe uitsteek, jou ewige lewe spaar, maar dit beteken egter nie dat Hy gelukkig is met jou nie. Alhoewel dit nie selfmoord beskryf nie, is die Bybelse tekste in 1 Korinthiërs 3:15 heel moontlik ‘n goeie beskrywing van wat gebeur as ‘n Christen selfmoord pleeg: “Alhoewel hy self gered sal word, sal dit wees soos deur vuur heen.”

Hoekom moet ek nie selfmoord pleeg nie?

 My hart gaan uit na diegene wat dink hulle moet hulle lewe beëindig deur selfmoord te pleeg. As jy dit op hierdie oomblik ervaar, dan mag dit spreek van baie emosies, soos hopeloosheid en jy mag voel asof jy in die diepste pit is en jy twyfel of daar ’n straaltjie van hoop is wat dinge kan beter maak. Dit voel asof niemand omgee of verstaan nie.

Die lewe is net nie die moeite werd nie…of is dit? Een of ander tyd ervaar baie mense afbrekende emosies. Toe ek in so ’n emosionele put was, was van die vrae wat ek gevra het, “Kan dít die wil van God, wat my geskep het, wees?” “Is God te klein om my te help?” “Is my probleme te groot vir Hom?” Gelukkig kan ek vir jou sê dat as jy ’n paar oomblikke net daaraan dink om God toe te laat om waarlik God te wees, dan sal Hy wys hoe groot Hy regtig is! ! “Jy sien, niks is vir God onmoontlik nie” (Lukas 1:37). Miskien het letsels van seerkry in die verlede gelei tot ’n oorweldigende gevoel van verwerping of verlatenheid.

Dit kan lei tot selfbejammering, woede, bitterheid, wraaksugtige gedagtes of dade, ongesonde vrese, ens, wat probleme veroorsaak het in sommige van jou belangrikste verhoudings. Selfmoord kan egter net lei tot die vernietiging van geliefdes vir wie jy nooit wou seermaak nie; emosionele letsels waarmee hulle vir die res van hulle lewe sal moet saamleef. Waarom mag jy nie selfmoord pleeg nie? Vriend, dit maak nie saak hoe sleg dinge is nie, daar is ’n God van liefde wat wag dat jy Hom toelaat om jou te lei deur jou tonnel van wanhoop na die Sy wonderlike lig toe. Hy is jou versekerde hoop. Sy naam is Jesus. Hierdie Jesus, die sondelose Seun van God, identifiseer met jou in jou oomblik van verwerping en vernedering.

Die profeet, Jesaja, het van Hom geskryf, “Sy dienaar het onverwags na vore begin kom. Hy was soos ’n boomwortel wat dit regkry om in droë grond te groei. Daar was niks aan hom wat hom opvallend gemaak het nie. Daar was nie iets aan sy voorkoms wat vir ons mooi was nie. Mense het die rug vir hom gedraai. Hy het swaargekry. Hy was kort-kort siek. Mense het hom vermy. Ons het niks van hom gedink nie. Hy het al die siektes gehad wat ons eintlik moes gehad het. Hy het die pyn ervaar wat ons eintlik moes ervaar het.

Maar ons het gedink dit is God wat hom vir sy eie oortreding straf. Hy is gewond as gevolg van ons opstand teen God. Hy is doodgemaak omdat ons sonde gedoen het. Hy moes die prys betaal wat ons lewe kon herstel. Hy is stukkend geslaan sodat ons weer gesond kon word. Ons almal was soos skape wat verdwaal het. Elkeen het sy eie koers gekies. Maar die Here het al ons sonde op hom laat neerkom” (Jesaja 53:2-6). Vriend, Jesus Christus het dit alles verduur sodat al jou sonde vergewe kan word.

As jy nederig jou sonde bely (loop weg van jou sonde na God), sal God jou vergewe, ongeag die gewig van die skuld wat jy saam met jou dra. “As jy probleme het, vra My om te help en Ek sal jou help. En jy sal vir my dankie sê”(Psalm 50:15). Niks wat jy gedoen het kan só erg wees dat Jesus jou nie kan vergewe nie. Van Sy gunsteling dienaars in die Bybel het ernstige sondes gedoen, soos moord (Moses), egbreek (Koning Dawid), en fisiese en emosionele mishandeling (die apostel Paulus). Hulle het egter vergifnis gekry en het ’n nuwe oorvloedige lewe ervaar. “Vergewe my al my sonde. Vat my verkeerde dade baie ver van my weg”(Psalm 51:2). “Nou weet ek dat wanneer iemand aan Christus behoort, hy ’n splinternuwe mens is; ’n nuwe skepping in die kleine.

Al die ou sondige dinge is dan iets van die verlede. Dan is die nuwe lewe hier” (2 Korintiërs 5:17)! Waarom mag jy nie selfmoord pleeg nie? My vriend, God staan gereed om dit wat “gebreek” het, reg te maak…naamlik, die lewe wat jy nou het en wat jy met selfmoord wil beëindig. Die profeet Jesaja het geskryf: “Die Gees van die Here, die Here, het in my lewe gekom. Die Here het my die krag gegee om goeie nuus te bring vir dié wat moedeloos is. Ek tel dié op wat neerslagtig is. Vir hulle wat in die tronk is, sê ek dat hulle vrygelaat gaan word. Vir hulle wat toegesluit is, kondig ek aan dat hulle sal uitkom. Hy stuur my om hulle wat sit en huil te troos. Hy laat my aankondig dat die tyd gekom het dat die Here sy volk gaan bevry en sy vyande gaan straf. Vir hulle wat in Sion sit en treur, gee Hy feesklere in ruil vir begrafnisklere. Hulle sal ophou treur en baie bly word. Hulle moedeloosheid sal plek maak vir vrolikheid. Hulle sal wees soos regop bome wat die Here geplant het om te wys hoe groot Hy is (Jesaja 61:1-3).

Kom na God en laat toe dat Hy jou vreugde en bruikbaarheid herstel wanneer jy Hom vertrou om ’n nuwe werk in jou lewe te begin. “Maak my opreg, God! Maak van my kop tot tone nuut sodat ek kan vasstaan. Moet my nie van U af wegstoot nie. “God, help my om nie ander se lewe te vernietig nie! U is die God wat my lewe heelmaak. Help om vol blydskap vir ander te vertel van die goeie dinge wat U doen. Here, sit al die regte woorde waarmee ek U kan prys in my mond” (Psalm 51:12, 15-17). Sal jy die Here as jou Redder en Herder aanvaar? Hy sal jou gedagtes en treë lei, een dag op ’n slag, deur Sy Woord, die Bybel. “Hy het gesê: Ek is soos ’n onderwyser vir jou. Ek vat jou aan die hand om jou op die regte pad te lei. Ek sal jou elke keer die regte raad gee. Ek sal jou oppas” (Psalm 32:8). “In daardie tyd sal Hy die fondament wees waarop julle met vertroue kan bou. Hy sal julle oorlaai met ’n skat van wysheid en kennis wat tot julle verlossing sal lei. Maar die sleutel tot hierdie skat is die ontsag wat julle vir die Here het (Jesaja 33:6).

In Christus sal jy nog steeds worstelinge hê, maar jy sal dan HOOP hê. Hy is “ ’n vriend wat nader aan jou is as ’n broer” (Spreuke 18:24). Mag die genade van God met jou wees in jou uur van besluit. As jy begeer om Jesus Christus as jou Verlosser te vertrou, sê hierdie woorde in jou hart aan God. “Here, ek het U nodig in my lewe. Vergewe my asseblief alles wat ek gedoen het. Ek plaas my vertroue in Jesus Christus en glo dat Hy my Verlosser is. Was my asseblief skoon, genees my en herstel my vreugde in die lewe. Baie dankie vir U liefde vir my en dankie vir Jesus se dood vir my onthalwe.” Het u ‘n besluit vír Jesus Christus geneem as gevolg van wat u hier gelees het? Indien wel, druk op die “Ek het Jesus Christus vandag aanvaar” – knoppie hier onder.

Wat is die Bybel se siening oor genadedood/geassisteerde selfmoord?

Genadedood of “genademoord” kan ‘n omstrede saak wees. Aan die een kant, wil ons nie ‘n persoon se lewe in eie hande neem en dit vroegtydig beëindig nie. Aan die ander kant wil ons nie die sterwensproses meer verleng as wat nodig is nie – met ander woorde, ons wil lewe behou, maar nie die dood uitrek nie. Op watter stadium wil ons toelaat dat ‘n persoon sterf en geen verdere stappe neem om sy/haar lewe te verleng nie? ‘n Verwante saak is dié van geassisteerde selfmoord. ‘n Persoon wat dit soek, wil die genadedood op homself toepas, met die hulp van iemand anders, om te verseker die dood is vinnig en pynloos.

Die persoon wat die selfmoord ondersteun, doen die voorbereidings en voorsien die nodige toerusting; maar die persoon wat die dood soek, is die een wat eintlik die proses voorgestel het. Deur ‘n “hande tuis”-houding teenoor die dood in te neem, probeer die fasiliteerder om ‘n aanklag van moord te vermy. Medewerkers in hierdie geval probeer om vry te kom deur terme soos “sterf met waardigheid” te gebruik, maar dit bly steeds “dood”, want geassisteerde selfmoord bly steeds selfmoord en dit is verkeerd. Ons lewe soms in ‘n “sterwenskultuur”. Aborsie in opdrag, word al dekades lank toegepas. Nou, sommige is ernstige voorstanders van kindermoord, terwyl genadedood aangemoedig word as ‘n lewensvatbare manier om verskeie sosiale en finansiële probleme op te los. Om op hierdie manier op die dood te fokus as ‘n antwoord op die wêreld se probleme, is totaal die omgekeerde van hoe die Bybel dit sien. Die dood is ‘n vyand (1 Kor 15:26). Die lewe is ‘n heilige geskenk van God (Gen 2:7).

Toe Israel tussen lewe en dood kon kies, het God aan hul gesê “Kies die lewe” (Deut 30:19). Genadedood verag die geskenk en omarm die vloek. Die oorweldigende waarheid dat God soewerein is, bring ons by die slotsom uit, dat genadedood en geassisteerde selfmoord verkeerd is. Ons weet dat fisiese dood vir ons as sterflinge onvermydelik is (Ps 89:48; Hebr 9:27). God alleen is soewerein, oor wanneer en hoe ‘n persoon se dood gebeur. In Job 30:23 sê Job, “Ek weet dat U my bestem vir die dood, die plek waar alle mense saamkom.” Prediker 8:8 verklaar, “Niemand het die mag om die wind te stuit nie; niemand het seggenskap oor sy sterfdag nie.” God het die finale seggenskap oor die dood (1 Kor 15:26, 54-56; Hebr 2:9, 14-15; Open 21:4). Genadedood en geassisteerde selfmoord is die mens se pogings om God se outoriteit toe te eien. Die dood is ‘n natuurlike gebeurtenis. Soms laat God toe dat ‘n persoon lank ly voordat die dood intree; soms word die lyding kortgeknip. Niemand geniet lyding nie, maar dit maak dit nie reg om te besluit wanneer iemand moet sterwe nie. Dikwels word God se doel deur lyding bekendgemaak. “Wees bly op die dag van voorspoed en as daar ‘n dag van teëspoed kom, sien dit so: soos die een het God ook die ander gegee, sodat die mens nie sal weet wat vir hom voorlê nie (Pred 7:14). Rom 5:13 leer ons dat swaarkry volharding kweek. God gee om vir diegene wat uitroep om te sterf en wens om hul lyding te beëindi, maar God gee tot die einde toe sin aan die lewe. Net God weet wat die beste is en Sy tydsberekening, selfs vir die dood, is volmaak.

Ons moet nooit voortydig ‘n lewe wil beëindig nie, maar ons moet ook nie buitengewoon ver gaan om die lewe te behou nie. Om aktief die dood te verhaas, is verkeerd; om passief behandeling te weerhou, kan ookverkeerd wees, maar om die dood natuurlik by ‘n terminale siek person toe te laat, is nie noodwendig verkeerd nie. Enigeen wat so ‘n situasie in die gesig staar, moet vir God om wysheid bid (Jakobus 1:5). Ons moet almal die woorde van die voormalige chirurg, Generaal C, Everett Koop, onthou, wat gewaarsku het dat die mediese praktyk “cannot be both our healer and our killer”

BELANGRIKE UITNODIGING

VIR ENIGE VERDER VRAAG OF HULP I.V.M DIE SAAK OF ENIGE ANDER SAAK KONTAK ONS GERUS.

DAAR IS MENSE WAT OMGEE VIR U. KOM ONS HELP JOU?

MISKIEN HET U AL SULKE GEDAGTES OOR SELFMOORD GEHAD?

MISKIEN HET U AL DIT PROBEER, MAAR GOD DANK DAT U NIE SUKSESVOL WAS NIE.

HULP IS NOOIT ‘N SKANDE NIE – DIT IS WYSHEID.

DAAR IS ALTYD VIR ENIGE PROBLEEM ‘N OPLOSSING BY JESUS CHRISTUS.

KOM ONS HELP U!!

KOM VERTROU ONS.

KONTAK : PASTOOR DE WET EN LYRETTE  LODEWYK

SIEN KONTAK BESONDERHEDE BY VOORBLAD ONDER KONTAK ONS

DIE BEDIENING STREEF DAARNA OM DIE PASSIE VAN CHRISTUS VIR MENSE TE HE