STRAAT BEDIENING

imagesCASWL9N3    Photo0151

EK GLO MET MY HELE HART DAT AS JESUS CHRISTUS VANDAG OP AARDE WAS SOU HY SOOS VOORHEEN ‘N KRAGTIGE STRAAT BEDIENING GEHAD HET.

HY SOU NA DIE PROSTITIETE TOE GESTAP HET, HY SOU NA DIE DOBBELAARS EN DWELM VERSLAAFTES EN DIE DWELM HANDELAARS  TOE GESTAP HET EN DIE STRAAT KINDERS BEDIEN HET EN LIEFDE GEGEE HET  EN NA DIE HOSPITALE TOE GEGAAN HET EN GEVANGENISSE EN OUETEHUISE BESOEK HET.

EK GLO DAT DIE KERK IN ONS DAG HULLE STRATEGIE SAL MOET VERANDER OMDAT MENSE GAAN NIE MEER KERK TOE SOOS VROEER NIE. DIE BYWOON VAN KERKE RAAK AL HOE MINDER TERWYL DIE WÊRELD RONDOM DIE KERKE VERLORE GAAN. (2TIM 3)DIT IS ONGELUKKIG DIE TYD WAARIN ONS LEWE.

‘SUN DAY IS FUNDAY’ IS DIE SLAGSPREUK IN ONS DAG. ONS SAL DIE MALLS SONDAE MOET BESOEK EN IN  DIE STRATE MOET GAAN BEDIEN SOOS WAT JESUS CHRISTUS DIT GEDOEN HET EN SOU DOEN.

PASSIE VIR CHRISTUS EVANGELISTIESE BEDIENING SUID – AFRIKA HET SO BEDIENING WAAR ONS LETTERLIK EN FIGUURLIK MENSE IN DIE STRAAT BEDIEN SOOS WAT JESUS DIT SOU GEDOEN HET.

ONS GEE OM VIR HULLE, ONS GEE HULLE TRAKTAAITJIES, ONS BID VIR HULLE  GENESING EN VOORSIENING. ONS LUISTER NA HULLE HARTE EN HARTSEER. ONS IS DAAR VIR HULLE. ONS GEE HULLE WATER EN KOS EN KOFFIE.

ONS LEI HULLE NA JESUS CHRISTUS – PRYS SY LIEFLIKE NAAM!!

VRYVERTALING :JESUS HET VERKLAAR SO VER JULLE DIT AAN DIE GERINGSTE DOEN, DOEN JULLE DIT AAN MY (MATT 5)

KONTAK PASTOOR DE WET EN LYRETTE LODEWYK.

KONTAK BESONDERHEDE IS BY WEBTUISTE SE VOORBLAD(TUIS) ONDER DIE AFDELING KONTAK ONS.

 

DIE BEDIENING STREEF DAARNA OM DIE PASSIE VAN CHRISTUS VIR MENSE TE HE