TIENDES

TIENDES 1TIENDES 4              TIENDES 3

WAT VERKLAAR GOD OOR DIE GEE VAN TIENDES?

Die gee van tiendes is ‘n aangeleentheid waarmee baie Christene worstel. In baie kerke word die gee van tiendes oorbeklemtoon. Terselfdertyd weier baie Christene om hulself te onderwerp aan die Bybelse vermaning aangaande die gee van offergawes aan God. Die gee van tiendes/offergawes is veronderstel om ‘n vreugde te wees, ‘n seëning. Ongelukkig is dit baie selde die geval in die kerk van vandag.

Die gee van tiendes is ‘n Ou Testamentiese konsep. Die tiende was ‘n vereiste van die wet waarvolgens daar van alle Israeliete vereis is om 10% van alles wat hulle verdien en verbou het aan die Tabernakel/Tempel te gee (Levitikus 27:30; Numéri 18:26; Deuteronómium 14:24; 2 Kronieke 31:5). Sommige mense beskou die Ou Testamentiese tiende as ‘n vorm van belasting wat in die behoeftes van die priesters en Leviete van die offersisteem voldoen het. Nêrens in die Nuwe Testament word ons egter beveel of word daar selfs voorgestel dat Christene hulself aan ‘n soort wettige tiende sisteem moet onderwerp nie. Paulus sê dat gelowiges ‘n porsie van hul inkomste moet opsy sit om sodoende die kerk te ondersteun (1 Korinthiërs16:1-2).

Nêrens in die Nuwe Testament word bepaal presies watter persentasie van die inkomste opsy gesit moet word nie, alhoewel ons wel lees dat dit “met ons inkomste moet ooreenstem” (1 Korinthiërs 16:2). Die Christelike kerk het in wese die 10% syfer vanuit die Ou Testament oorgeneem en dit toegepas as ‘n “aanbevole minimum” vir Christene vir sover dit die gee van hul tiendes aanbetref. Christene moet egter nooit verplig voel om altyd tiendes te gee nie. Hulle moet gee volgens hulle vermoë, “ooreenkomstig hul inkomste.” Somtyds impliseer dit om meer as ‘n tiende te gee, somtyds impliseer dit om ‘n bietjie minder as ‘n tiende te gee. Dit hang alles af van Christen se vermoë en die kerk se behoeftes. Elke liewe Christen moet ywerig bid en God se wysheid soek vir soveel dit sy deelname aan die gee van tiendes en/of die hoeveelheid wat hy bereid is om te gee, aanbetref (Jakobus 1:5). “Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teësin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief” (2 Korinthiërs 9:7).

Ons kry in ons  dag  baie manupulering in kerk denominasies en op geestelike  programme op televisie rakende die saak. Daar is  predikers wat selfs vir mens se dat as hulle nou gee God hulle so sal seen of dit sal gebeur of dat sal gebeur. Daar is in ons dag ook baie ‘prosperity’ predikers.

As mens gaan kyk dan leef hulle in totale  weelde terwyl baie van hulle gemeente mense baie swaar kry. Ons moet 2 Kor 9 : 6 -9 gebruik, maar jy mag nooit mense manupileer tot jou eie saak  en voordele nie. Dit moet inverband tot God se Woord gebring word. Ek wil aan die predikers se pasop julle het met God se kudde te doen en God sal rekenskap van julle  eis hoe Sy kudde gehanteer is. Ek kan nie vir mens se wat gaan hulle ervaar of wat gaan hulle nie ervaar nie. God bepaal die seen oor mense en mense se keuses bepaal hulle eie vloeke in hulle lewe. Ons lees in Matt 5 : 45 “….sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is; want Hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en Hy laat reën op regverdiges en onregverdiges.”

In Mal 3:10  is daar tog kragtige woord en lering  in opgeteken waaraan ons aandag moet gee.”Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees; en beproef My tog hierin, sê die HERE van die leërskare, of Ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle ‘n oorvloedige seën sal uitstort nie.”

Ons kan ook die lering van 2 Kor 9:6 -9 saam die gedeelte van Mal 3 : 10 gebruik. 6.”Maar dink daaraan: Wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai; en wie volop saai, sal ook volop maai. 7 Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief. 8 En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. 9 Soos geskrywe is: Hy het uitgestrooi, hy het aan die armes gegee, sy geregtigheid bly tot in ewigheid.

Wat leer Mal 3 : 10 ?

  1. Die woord moedig ons aan om te ‘BRING’
  2. Hy gee vir ons die getal van 1/10, in die nuwe testament word die woord gebruik ‘blymoedige gewer lief’. God wil dat ons gee soos die Here op jou hart le.
  3. Die plek is die ‘skathuis’ dit verwys na die plek waar kinders van God die ‘ekklesia’ by mekaar kom. Verwysend na Matt_18:20 “Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hul midde.”
  4.  Die woord ‘daar spys in my huis kan wees’ verwys daarna dit wat ons bring moet gebruik word om die koninkryk van God uit te bou. gebruik word om goed te doen. In die ou Testament het al die tiendes gedien om goed aan mens te doen. As ‘n denominasie vandag die spys gebruik vir alles behawe dit waarvoor God dit bepaal het, dan is daardie denominasie buit God se wil en word die geld van mense tot oneer van God en Sy saak gebruik.
  5. Die laaste deel van Mal 3 : 10 “en beproef My tog hierin, sê die HERE van die leërskare, of Ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle ‘n oorvloedige seën sal uitstort nie.” verwys na 2 Kor 9 : 6 -9
  6. Ten slotte moet ons besef ons gee nie vir mense of ‘n kerk denominasie of vir wie ook al nie. Ons gee dit vir God uit gehoorsaamheid om die mooi te saai soos wat Jesus Christus kom bewys en demostreer het.
BELANGRIKE UITNODIGING

VIR ENIGE VERDER VRAAG OF HULP I.V.M DIE SAAK OF ENIGE ANDER SAAK KONTAK ONS GERUS.

DAAR IS MENSE WAT OMGEE VIR U.

HULP IS NOOIT ‘N SKANDE NIE – DIT IS WYSHEID.

KOM ONS HELP U!

KONTAK : PASTOOR DE WET EN LYRETTE  LODEWYK

SIEN KONTAK BESONDERHEDE BY VOORBLAD ONDER KONTAK ONS

___________________________________________________________________________

DIE BEDIENING STREEF DAARNA OM DIE PASSIE VAN CHRISTUS VIR MENSE TE HE