ONS WIL TROU

ONS DOELSTELLING MET DIE BEDIENING IS OM JULLE HUWELIKS PROSES/DAG ONVERGEETLIK POSITIEF VIR JULLE EN GASTE TE MAAK.

A. BEDIENING REËLS/INLIGTING

 • Ek sal die bedienings fooi vir u deurgee wanneer ek u mail adres gekry het of wanneer julle my kom sien het om die datums vir die voorhuwelikse begeleidings sessie  vas te maak. Ek sal ook vir u die bankbesonderhede gee waarin die bedrag inbetaal moet word.
 • Die koste per km is R1,60 na adres van troue, vanaf Graskop
 • Ek wil  8 – 12  sessies met julle hanteer voor die huweliks dag.(Verpligtend)
 • As die plek waar die huwelik gaan plaasvind 100 km of verder is sal ons twee dae vooraf reel waar ons die sessies by julle kan afhandel. Die dae en datum sal ons nog op ooreenkom.
 • Daar  sal huisvesting/gastehuis vir ons in die tyd gereel moet word.
 • As die afstand minder is as 100 km is  vanaf Graskop dan kan julle na ons deurkom vir die afgesproke dae en datums  of ons kan bymekaar kom by ‘n afgesproke plek bymekaar kom.
 • Ek sal kwotasie van reiskoste deurgee nadat ek die adres van lokaal van troue  het en waar  voorhuwelikse begeleiding  sessies gehou gaan word.
 • Ons  verlang huisvesting/gastehuis op die dag  van die huweliks dag as die afstand van Graskop  200 km of verder is.
 • Ek sal kwitansie  stuur met mail ‘n week voor huweliks dag as die bedrag wat ooreengekoms is betaal is
 • Ons sal die huweliks plegtigheid bywoon.

B. DOKUMENTE WAT BENODIG WORD VOORDAT HUWELIK BEVESTIG KAN WORD.

1. ID AFSKRIF VAN BRUIDEGOM
2. ID AFSKRIF VAN BRUID.
3. ID AFRSKIF VAN GETUIE VAN BRUIDEGOM.
4. ID AFRSKIF VAN GETUIE VAN BRUID.
5. INDIEN GESKEI – AFSKRIF VAN EGSKEIDINGS SERTIFIKAAT VAN BRUIDGOM OF BRUID OF BEIDE.
6. INDIEN ONDER 21 JAAR, BRIEF VAN OUERS/VOOG VIR GOEDKERING VAN DIE HUWELIK.
7. KONTRAK AFSKRIF VANAF PROKUREUR INDIEN JULLE BUITE GEMEENSKAP VAN GOEDERE/MET AANWAS GAAN TROU  . EK MOET DIE AFSKRIF KRY OP DIE LAASTE OP DIE HUWELIKS DAG.
8. INDIEN U  OF BEIDE VAN JULLE ‘N WEWENAAR EN WEDUWEE IS DAN MOET EK  AFSKRIF KRY  VAN DIE DOODSSERTIFIKAAT VAN JULLE EGGENOTE.
9. 1.KAART MET ADRES VAN HUWELIKS LOKAAL, A. IPS KOORDINATE/B. DIE ADRES WAAR HUWELIK BEVESTIG GAAN WORD/LOKAAL. 

2. KAART MET ADRES/IPS KOORDINATE/NET ADRES   WAAR  VOOR HUWELIKSE SESSIE GAAN PLAASVIND INDIEN DIT VERDER AS 100 KM VAN BLOEMFONTEIN IS.

3. EK SAL ADRES VAN LOKAAL GEE AS VOORHUWELIKSE BEGELEIDING IN BLOEMFONTEIN GEHOU GAAN WORD OF BY ONS AAN HUIS.

 

C. DIT WAT BY DIE LOKAAL MOET WEES WAAR HUWELIK BEVESTIG GAAN WORD.

1. TAFEL EN TWEE STOELE WORD VERLANG BY DIE HUWELIKS LOKAAL WAAR HUWELIK BEVESTIG WORD. DIT IS VIR  BRUID EN BRUIDEGOM  EN  VIR DIE GETUIES OM DIE HUWELIKS REGISTER TE TEKEN.
2. PLATFORM/KATEDER WAAR EK MY NODIGE BOEKE KAN OPSIT.
3. BOTTEL WATER BY DIE KANSEL.
4. AS KAN MOET DAAR HAND MICROFOON OF LAPEL MICROFOON WEES.
5. INDIEN DIE HUWELIKS BEVESTIGING MOET PLAASVIND BUITE ONDERDAK/CASIBO DAN MOET DAAR OOK  ‘N PLAN B WEES INDIEN DIE WEER /ANDER REDES NIE SAAMWERK NIE.
6. EK WIL TOG MOOI VRA DAT DIE AFGESPOKE TYD  WAAROP  DIE  HUWELIKSBEVESTIGING INAANVANG MOET NEEM, DAT U BEIDE OP TYD EN  BETYDS SAL WEES.   

EK SORG DAT EK OP  AFGESPROKE TYD DAAR IS OM OP TYD TE BEGIN.

BRUIDEGOM EN BRUID KOM ONS WERK AS ‘N SPAN SAAM.

   

D.

ADRES WAAR VOOR HUWELIKSE SESSIES GEHOU GAAN WORD.

 • MM slash DD slash YYYY

E.

ADRES VAN LOKAAL/KERKGEBOU WAAR HUWELIK BEVESTIG GAAN WORD.

VUL IN DIE INLIGTING EN STUUR/SUBMIT
 • MM slash DD slash YYYY

F.

VOOR HUWELIKSE INLIGTING

DIE HUWELIKE IS DEUR GOD INGESTEL TUSSEN 'N MAN EN 'N VROU ( GEN 2 : 18 - 25 - MATT 19 : 4 - 6) VUL DIE VOLGENDE INLIGTING IN EN STUUR.
 • MM slash DD slash YYYY
 • MM slash DD slash YYYY
 • SLEGREDELIKALGEMEENGOEDBAIE GOED
 • SELGREDELIKALGEMEENGOEDBAIE GOED
 • VUL IN SYFERS EN LETTERS AS ERKENNING VAN INVUL VAN DOKUMENT

G.                                            

 VRYWARING

EK AS PASTOOR DE WET LODEWYK, BEVESTIG HUWELIKE EN DOEN VOORHUWELIKSE BEGELEIDING OPGROND VAN :
 1. DIE RIGLYNE IN DIE BYBEL SOOS GOD DIT VIR ONS GEGEE HET I.V.M DIE HUWELIK.
 2. GOD SE VOORSKRIF, IN WIE MAG MET MEKAAR IN DIE HUWELIK TREE SOOS VERVAT IN GEN 2 : 24 EN MATT 19:4 – 12 M.A.W TUSSEN ‘N MAN EN VROU .

AS U NIE VOLGENS DIE VOORSKRIF EN OPDRAG VAN GOD (DIE VADER, SEUN EN HEILIGE GEES) GAAN NIE, DAN IS EK NIE DIE AANGEWESE PERSOON OM U TE HELP NIE EN SAL U DIE AANGEWESE PERSOON MOET KRY WAT DIT SAL DOEN OP U VOORWAARDES EN VOORKERE . ONTHOU DAAR IS NIE ‘N ‘HUWELIK’ AS DIT NIE PLAASVIND SOOS GOD DIT INGESTEL HET NIE M. A.W TUSSEN MAN EN VROU.

EK BEVESTIG NET BYBELSE INGESTELDE HUWELIKE SOOS GOD (DIE VADER, SEUN EN HEILIGE GEES) DIT VAN DIE BEGIN INGESTEL HET (GEN 2 : 24 EN MATT 19:4 – 12),GOD HET DIT NOG NOOIT VERANDER NIE EN DIT  SAL NOOIT VERANDER WORD NIE. DIT IS IN GOD SE WOORD(DIE BYBEL) SO VASGESTEL.

PRYS GOD DAT EK  EN MY VROU AS GEROEPENES IN SY WIL KAN LEWE EN SY WIL KAN DOEN.

AANVAARDING VAN VRYWARING

AANVAARDING VAN PASTOOR DE WET LODEWYK SE VRYWARINGS INLIGTING I.V.M HUWELIKS BEVESTIGINGS.
 • MM slash DD slash YYYY

 

DIE BEDIENING STREEF DAARNA OM DIE PASSIE VAN CHRISTUS VIR MENSE TE HE