VOOR HUWELIKSE SEX

WAAROM IS GOD TEEN VOOR HUWELIKSE SEX

VOOR HUWELIKSE SEX VOOR HUWELIKSE SEX 2 VOOR HUWELIKSE SEX 3

Nes alle ander vorme van seksuele onsedelikheid, word seks voor die huwelik/voorhuwelikse seks herhaaldelik in die Skrif veroordeel (Handelinge 15:20; Romeine 1:29; 1 Korinthiërs 5:1; 6:13,18; 7:2; 10:8; 2 Korinthiërs 12:21; Galasiërs 5:19; Efésiërs 5:3; Kolossense 3:5; 1 Thessalonisense 4:3; Judas 7). Die Bybel moedig onthouding voor die huwelik aan. Seks voor die huwelik is net so verkeerd as al die ander vorme van seksuele onsedelikheid, aangesien almal van hulle seks impliseer met iemand met wie jy nie getroud is nie. Seks tussen ‘n getroude man en vrou is die enigste soort seksuele verhouding wat God goedkeur (Hebreërs 13:4).

Seks voor die huwelik het al hoe meer algemeen geraak weens verskeie redes. Veels te dikwels fokus ons op “vermaaklikheids” aspek van seks sonder om die “skeppings” aspek in ag te neem. Ja, seks is genotvol. God het dit so ontwerp. Hy verkies dit so dat mans en vroue seksuele aktiwitiet moet geniet ( binne die beperkinge van die huwelik). Die primêre doel van seks is egter nie plesier nie, maar eerder reproduksie. God verbied nie seks voor die huwelik om ons van plesier te beroof nie, maar om ons te beskerm teen ongewenste swangerskappe en teen kinders wat uit ouers gebore is wie hul nie wou hê nie en wie nie voorbereid was op hulle koms nie. Verbeel jou net hoe veel wonderliker ons wêreld sou wees indien ons God se patroon vir seks gevolg het: minder seksueel oordraagbare siektes, minder ongehude moeders, minder ongewenste swangerskappe, minder aborsies, ens. Onthouding is God se enigste beleid vir sover dit seks buite die huwelik aangaan. Onthouding beskerm lewens, beskerm babas, verleen aan seksuele verhoudings die behoorlike waarde wat dit verdien en die mees belangrikste van alles: dit verheerlik God.

“Wat is die aanvaarbare vlak van intimiteit voor die huwelik?”

Efesiers 5:3 vertel ons, “Soos dit gelowiges betaam, moet daar van ontug, onsedelikheid in enige vorm, of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie”. Enige iets wat sinspeel op seksuele sedeloosheid is nie reg vir ‘n Christen nie. Die Bybel gee nie vir ons ‘n lys wat kwalifiseer as “sinspeel” nie, die Bybel gee ook nie vir ons ‘n lys wat die fisiese raamwerk uitspel van wat toegelaat word voor die huwelik nie. Maar, alhoewel dit nie spesifiek genoem word nie kan ons nie redeneer dat dit dus God se goedkeuring wegdra nie. “Foreplay” is daar om reg te maak vir seksuele intimiteit, so dit sal mos van selfsprekend wees om dit te vermy en ons moet dit liewers los vir getroude paartjies.

Indien daar enige onsekerheid bestaan oor of iets reg is moet dit liewers vermy word (Romeine 14:23). Alle seksuele aktiwiteite moet behou word vir die huwelik. Ongetroude paartjies moet enige aktiwiteit wat hulle in sal versoeking bring, liewers vermy. Baie pastore en Christen raadgewers beveel aan dat daar liewers nie verder gegaan word as hande vas hou, omhels en ligte soen nie. Behou “foreplay” en die seksuele daad vir die huwelik want dit sal so veel te meer spesiaal wees wanneer julle getroud is.

“Is dit verkeerd om saam te bly voor die huwelik?”

Die antwoord hang af wat bedoel word met saam bly. Indien dit beteken dat daar ‘n seksuele verhouding bestaan dan is dit verkeerd. Voorhuwelikse seks word oor en oor in Skrif verbied, net soos enige ander vorm van seksuele onsedelikheid afgekeur word (Handelinge 15:20; Romeine 1:29; 1 Korintiërs 5:1; 6:13, 18; 7:2; 10:8; 2 Korintiërs 12:21; Galasiërs 5:19; Efesiërs 5:3; Kolossense 3:5; 1 Thessalonicense 4:3; Judas 7). Die Bybel vereis dat ons, onsself moet weerhou van seksuele verhouding buite die huwelik of voor die huwelik. Seks voor die huwelik is net so verkeerd as egbreuk en ander vorms van seksuele moraliteit omrede daar seks is met iemand wat nie jou huweliks maat is nie.

Indien saam bly beteken dat dit in dieselfde huis is, is dit ‘n ander saak. Daar is niks verkeerd met ‘n man en vrou wat dieselfde huis deel nie – indien daar geen onsedelikheid plaasvind nie. Maar die probleem kom egter by die voorkoms of indruk dat onsedelikheid plaasvind (1 Thessalonicense 5:22; Efesiers 5:3) en dit mag ook lei tot ‘n groot versoeking. Die Bybel vertel ons om te vlug van sedeloosheid en die blootstelling daaraan te vermy (1 Koriniters 6:18). Twee mense wat saambly gee maar altyd die indruk dat hulle saam slaap. Alhoewel dit nie sonde is om in een huis te woon nie word ons vertel dat ons ook die verskynsel van sonde moet vermy (1 Thessalonicense 5:22; Efesiers 5:3), om te vlug van onsedelikheid, te verseker dat ons nie ander mense tot ‘n val bring nie en te verseker dat ander nie aanstoot neem nie. So ons kan sien dat om saam te bly, buite die huwelik, eintlik geen eer aan God bring nie.

BELANGRIKE UITNODIGING

DAAR IS VERGIFNIS TE VINDE AS U DIE SONDE VERVAL HET. JESUS MAAK WAARLIK VRY!!!!

DAAR IS HULP TE VINDE OM U TE HELP OM IN LYN TE KOM WAT GOD RAKENDE DIE SAAK TE KOM.

DAAR IS BAIE GETUIENISSE VAN GEHELP IS EN VERGIFNIS ONTVANG HET EN BAIE GELUKKIG GETROUD IS DAARNA.

DAAR IS MENSE WAT OMGEE VIR U.

KOM ONS HELP U!

KONTAK : PASTOOR DE WET EN LYRETTE  LODEWYK

SIEN KONTAK BESONDERHEDE BY VOORBLAD ONDER KONTAK ONS

___________________________________________________________________________

DIE BEDIENING STREEF DAARNA OM DIE PASSIE VAN CHRISTUS VIR MENSE TE HE