WAT ONS BEDIEN

Bee-new-252x425-happy

     PASSIE VIR CHRISTUS (PVC) EVANGELISTIESE BEDIENING SUID AFRIKA BEHARTIG DIE VOLGENDE BEDIENINGS.

OM DIE BETEKENIS VAN ‘EVANGELIS – EVANGELSITIES’ TE SIEN

NB DRUK OP >> ‘EVANGELIS – EVANGELISTIES’

WATTER BEDIENINGS IS DEEL VAN DIE BEDIENING.

Woord bediening. (Prediking > Internasionaal, Nasionaal, Seminare, konferensies,reekse, as spreker ens)

Beradings bediening.( Handteer die gevalle soos dit kom op Holistiese wyse)

Gevangenis bediening. (Een siel op slag)

Hospitaal bediening. (Op versoeke en gaan fisies)

Begrafnis bediening. (Op versoeke en op uitnodiging)

Huweliks bediening. (1.Voor huwelikse begeleiding.2 Bevestig huwelike.3. Huweliks berading )

Sang bediening. (Lyrette op versoeke en op uitnodigings)

Media bediening. (Cd’s;Dvd’s;Boeke)

Radio bediening. (Rsg, Radio Panorama ens )

Literatuur bediening. (A.Versprei traktate in verskeie tale en aan enige nasie.B. Skryf van Geestelike boeke, artikels, traktate ens.)

Bejaarde bediening.(Op versoek, en besoek fisies)

Huisbesoek bediening. ( Op versoek en gaan fisies )

Wêreldse bediening (Feba Radio SA -Ons was die  deeltydse verteenwoordigers van Far East Broadcasting Assosiation in die Vrystaat tot en met Junie 2016)Ons bid nog vir Geopende Deure en FEBC (Far East Broadcast Company)

Barmhartigheids bediening. (Soos die nood daar is en op versoek)

Straat bediening. ( Prediking, bid vir mense op straat, gee om vir mense opstraat, gee Traktaaitjies uit, gee kos uit.)

Gebeds bediening (Ons bid vir mense op daaglikse gebied, by huise, in die straat, in die hospitaal, in ouetehuise, gevangenisse, op die markplein van die lewe, oor die selfoon, doen ook gebeds seminare)

Hoe kan ons help ?

Die lewe is vol probleme wat ons uitdaag om oplossings te vind. Sommige van die probleme is relatief maklik om op te los, maar sommiges is dominerend in ons lewe.  In moeilike tye is dit van groot hulp en waarde om met ‘n toegeruste persoon te kan praat en advies te ontvang. Ek is oortuig daarvan dat u besondere (spesifieke) probleem baie eg is.  Ek waardeer die vertroue dat u na my en my eggenoot toe wil kom vir hulp. Mag die bediening waarin ons u/iemand  gaan bedien tot eer van God Drie – Enig wees

Wat is nodig om te weet wat ons gaan  laat geld by elke bogenoemde bediening?

  1. Die Skepper se leiding is belangrik. As ’n Christelike evangelis is dit my sterk oortuiging dat baie van ons probleme verwant is aan die feit dat ons bewustelik, of onbewustelik, lewens ly wat los is van ons Skepper se leiding. Die Skepper van die heelal, God die Almagtige het mos die mens geskape. Met dit in gedagte moet ons noodwendig onder Sy leiding gebring word ten einde probleme effektief op te los, anders sal die frustrasie van onopgeloste probleme voortduur. Indien u sal kom vir verdere hulp, moet u verstaan dat ons hierdie leiding van die Here sal soek vir U.
  2. Die Bybel is die maatstaf. Ek glo dat God met die mensdom gekommunikeer het deur die boek wat ons die Bybel noem. Ek glo verder dat die Bybel die Woord van God is en die praktiese oplossings bevat wat ons benodig om suksesvol te lewe. Dit is my sterk oortuiging dat die waarhede wat in die Bybel vervat is baie ver verhewe is bo enige van die psigologiese en filosofiese sisteme wat mense kan maak. Hierdie oortuiging stuur ons bediening en praktyk en berading.  Daarom sal ek te alle tye die Bybel as enigste maatstaf in alle sessies gebruik.Ek sal dit altyd as die fokus punt gebruik onder alle fasette van ons PVCE Bediening SA.
  3. Jesus Christus stel die voorbeeld. Byna 2016 jaar gelede het ’n Man die aarde bewandel. Daardie Man het gekom om ons ’n begrip van God te gee wat nooit van tevore in soveel volheid gegee is nie. Die Man, Jesus Christus, is dit waarop Hy aanspraak gemaak het om te wees, naamlik die Eniggebore Seun van God. Hy het aan ons gewys en vertel hoe God is. Ons poog om ons lewe volgens Sy lering te lewe en glo dat ander dit ook moet doen.  Ons sal graag die praktiese implikasies van hierdie lering in u lewe tydens die sessies met u wil deurwerk.
  4. Ons verhouding met God is die kernrede van ons bestaan. Om na Hom toe te kom is om die antwoorde te vind wat ons tot dusver ontwyk het. Om van Hom weg te beweeg is om in duisternis en misverstand te volhard. U sal moet besef dat in die tye saam, u gevra gaan word na u persoonlike verhouding met God en Sy Seun, Jesus Christus en die Heilge Gees.  Indien u dit nog nooit verstaan het nie, gaan ons na die beste van ons vermoeë op ’n taktvolle wyse dit aan u probeer verduidelik en u help om die verhouding met God te begin.

Indien u enige van die genoemde stellings onaanvaarbaar vind of nie belangstel om die geldigheid daarvan te oorweeg nie, moet u asseblief verstaan dat ons waarskynlik nie die regte persoon is om u te help nie. Indien u, na oorweging, belangstel in verdere hulp, sal ons met graagte ons dienste aanbied sover tyd en bronne ons toelaat.

U KAN BETROKKE RAAK BY DIE KRAGTIGE EVANGELISTIESE BEDIENING.

A. AS VOORBIDDER VIR ONS OPTETREE.

B. DEUR FINANSIELE  ONDERSTEUNING (DONASIES)

KONTAK PASTOOR DE WET EN LYRETTE LODEWYK

GAAN NA WEBTUISTE ONDER KONTAK ONS.

                                      

SKEMATIESE_VOORSTELLING_VAN_BEDIENING_REG

DIE BEDIENING STREEF DAARNA OM DIE PASSIE VAN CHRISTUS VIR MENSE TE HE