VISIE EN MISSIE 5

Pro 29:18 “Where there is no vision, the people perish…...”

VISIE EN MISSIE

VISIE 3

A.DAT DIE BEDIENING WAARLIK DIE PASSIE  WAT JESUS CHRISTUS GEHAD HET VIR MENSE EN HULLE NOOD EN BEHOEFTES SAL HE  SODAT GOD SE KONINKRYK GEBOU SAL WORD.

VISIE EN MISSIE 3

 

B. DAT DIE BEDIENING NIE MAAR NET DIE ALLEDAAGSE BEDIENINGS SAL WEES NIE, MAAR ‘N BEDIENING WAT WERKLIKE MOEITE SAL DOEN OM ‘N VERSKIL IN MENSE SE LEWENS TE MAAK VIR TYD EN EWIGHEID.

VISIE 2

 

MISSIE 3

1.OM DAAR TE WEES VIR MENSE.

2.OM BESKIKBAAR TE WEES VIR MENSE.

3.OM DIE WOORD VAN GOD AS ENIGSTE WAARHEID TE VERKONDIG, ONGEAG WAT SE TEENKANTING DAAR OOK MAG WEES.

4. OM ONS STAAN VIR DIE HERE TE STAAN, AL STAAN ONS ALLEEN.

5. OM GEEN KOMPROMIE MET DIE WÊRELD AAN TE GAAN NIE.

6.OM DIE GESINDHEID VAN JESUS CHRISTUS TE HÊ.

7. OM BESIG TE BLY MET DIT WAT DIE KONINKRYK VAN GOD WERLIK BOU.

VISIE EN MISSIE 4
8.OM ‘N HART VIR MENS TE HÊ.

9. OM MENSE TE VERBIND AAN GOD  DRIE – ENIG.

10. OM GEDURIG IN GEBED TE BLY MET GOD ONS BRON EN GEWER VAN ALLE DINGE.

LIGGAAM VAN CHRISTUS 2

DIE BEDIENING STREEF DAARNA OM DIE PASSIE VAN CHRISTUS VIR MENSE TE HE