WÊRELDWYE

Past De Wet en Lyrette  Lodewyk was tot en met  einde Mei 2016 deeltyds betrokke by die bediening. Hulle het in 27 maande 90 gemeentes in die Vrystaat bedien.

Dankie aan Feba Radio vir die bedienings tyd by julle. Mag God julle ryklik seen. Ons weet dat die saad wat ons gesaai het of waar ons nat gemaak het baie vrug sal oplewer. God sal laat groei. (1 Kor 15:58)

Onder ons Wêreldwye bediening gaan ons nou voort om te bid vir n stukkende en verlore wêreld.

Ons bid ook vir alle sending organisasies en geroepenes wat juis werk in lande as sendelinge ens.

ONS WIL VRA DAT U SAL VOORTGAAN OM  DIE BEDIENING TE ONDERSTEUN EN VOOR TE BID.

FEBA_RADIO_SA

FEBA RADIO SUID – AFRIKA <> BEDIENING AAN DIE ONEREIKTES.

WIE IS FEBA RADIO?

FEBA Radio Suid-Afrika is deel van ‘n wêreldwye netwerk van Far East Broadcasting Assosiasies wat brand met die behoefte om die mins-bereikte nasies in moeilik-bereikbare wêreld dele met die Evangelie van Jesus Christus te bereik d.m.v radio bediening. FEBC bestaan reeds 71 jaar en het gegroei tot ‘n bediening wat kragtig gebruik is deur God oor die 71 jaar. Ons prys God daarvoor dat daar op die bediening d.m.v radio tot 2,3 miljoen reaksies per jaar is (2014). Die bediening is in +- 60 lande en +- 130 tale.Daar was in 2015 nege miljoen reaksies.

DIE UITSENDINGS VIND NIE IN SUID -AFRIKA PLAAS NIE, SLEGS AAN DIE ONBEREIKTES. (130 TALE EN 60 LANDE)

PT Forsyth het gesê: “Die waarde van die kruis van Jesus kan altyd gemeet word aan ‘n kerk se belangstelling in verlore siele en die opbou van kinders van God.”

Miskien is dit juis hierdie gedagte wat sendelinge van ouds, soos Henry Martyn (1781-1812) aangespoor het om Engeland te verlaat vir Indië en om daar uit te roep… “Mag ek hier vir God uitbrand!”. Dieselfde gees het George Whitefield (1714-1770) aangevuur om nie minder nie as 13 keer die Atlantiese Oseaan in ‘n boot oor te steek, ten einde vir die Amerikaanse kolonies te gaan preek… Wat begeester ‘n man so dat hy sy gemaklike omstandighede verruil vir ‘n soektog na verlore siele as dit nie was vir (soos Forsyth dit stel) die besef dat ons verlossing nooit maklik of goedkoop was nie. Dis presies hierdie gedagte wat die Apostel Paulus gemotiveer het om die Kerk in Korinte daaraan te herinner dat dit die liefde van Christus was wat hom genoodsaak het om baie dinge te ontbeer, solank hy net die Evangelie aan ‘sterwende  siele kon verkondig. Is daar dan enige werk in hierdie wêreld wat meer waardevol is as om deel te hê in die redding van siele?

OM TE DINK.

Met die wêreldbevolking wat teen ongeveer 65 000 000+ per jaar groei, moet daar elke dag 57 000 vir Jesus gewen word, 2 400 elke uur, en omtrent 40 elke minuut ten einde met hierdie aanwas tred te hou! Daarom kan evangelisasie nie ‘n af-en-toe gebeurtenis wees nie, maar ‘n aanhoudende en voortdurende, toegewyde taak van elke gemeente wat verklaar dat Jesus Christus die Here is van die kerk en gemeente!

Tweehonderd siele het pas, oor die laaste vyf minute, verlore gegaan! Het hulle ‘n geleentheid gehad om te ‘hoor’? …daar in Jemen, Bhutan of Afganistan,Japan, China, Rusland,Afrika ens?

Dit breek my hart om te dink dat mense gaan verlore sonder hoop en sonder God.

Kom ons doen enige iets om dit te stop!!!

HOE KAN U BETROKKE RAAK  BY FEBA RADIO SA:

DEUR:

A.GEBED.

B.FINASIEEL.

DANKIE DAT U BETROKKE GERAAK HET.

FEBA RADIO SUID – AFRIKA WEBTUISTE :

LINK:

Webtuiste : http://www.febaradio.co.za

 

 

DIE BEDIENING STREEF DAARNA OM DIE PASSIE VAN CHRISTUS VIR MENSE TE HE